Recent Posts

Weekend Post

An everlasting impact of kindness and care turns into love. Create that consciously in your Being today. Namaste, Prerna     Az örökkévaló hatása a kedvességnek és törődésnek szeretetté változik. Teremtsd meg ezt ma tudatosan a létezésedben. Namaste, Prerna

Weekend Post

Stop operating from guilt. Society is beautifully capable of instilling that in each one of us. Stay rooted in the knowing of your BEING. Practice dignity today. Namaste, Prerna   Ne cselekedj lelkiismeretfurdalásból! A társadalom csodálatos módon képes beprogramozni mindannyiunkba. Maradj fókuszban, a létezésed tudatában. Gyakorolj ma méltóságot. Namaste, Prerna  

More Posts