BECOMING TUNING FORKS IN ALIGNMENT WITH THE UNIVERSE

The Tibetan and Mayan traditions talk about 10 million days where we are asked to focus on positive thought patterns in order to manifest them with an intensity that multiplies 100 times. The vibrations of the Earth frequency are said to be more powerful and favorable to facilitate this phenomenon during these given days in the lunar calendar.

In my humble opinion, this is a neat technique to create habit patterns in humans. The way I understand this phenomenon is to start being vigilant of our thought patterns, emotions, actions on a daily basis which get magnified into our subconscious every night as we are sleeping and rejuvenating our bodies. I therefore request you to align with the Universe by becoming receptive tuning forks. Start bringing rigor and discipline in your lives. We are what we practice, a statement I utter tirelessly.

The moment, a negative thought pattern arises, counter this with a positive one with the tool of awareness. Practice the same in your emotional domain, experience emotional agility and be extremely vigilant with what emerges from you.

Practice for a few weeks and notice the benefits and rewards that this small discipline brings forth. I look forward to hearing your messages as you always share.

In the spirit of service,
Prerna


A tibeti és a maja hagyományok szerint vannak 10 millió szoros napok, amelyeken arra kérnek minket, hogy összpontosítsunk a pozitív gondolkodási mintákra annak érdekében, hogy 100-szoros intenzitással fejezhessük ki azokat. Ezeken a napokon a Föld frekvenciájának rezgései erősebbek és kedvezőbbek így megkönnyítik ezt a jelenséget.

Szerény véleményem szerint ez egy ügyes technika az emberek szokásmintáinak létrehozására. Én úgy értelmezem ezt a jelenséget, hogy kezdjünk el napi rendszerességgel éberen figyelni gondolatmintáinkra, érzelmeinkre, cselekedeteinkre, amelyek minden este felnagyulnak a tudatalattinkba, miközben alszunk és fiatalítjuk testünket. Ezért arra kérlek, hogy fogékony hangvillákká válva igazodj az Univerzumhoz. Kezdj el szorgalmat és fegyelmet hozni az életedbe. Azok vagyunk, amit gyakorlunk, ezt fáradhatatlanul ismétlem.

Abban a pillanatban, amikor negatív gondolatminta merül fel, cseréld le pozitívra a tudatosság eszközét használva. Gyakorold ugyanezt érzelmi tartományodban, tapasztald meg az érzelmi rugalmasságodat, és figyelj arra ami belőled áramlik.

Gyakorolj néhány hétig, és vedd észre azokat az előnyöket, amelyeket ez a kis fegyelem előhoz. Várom az üzeneteidet, ahogy mindig.

A szolgálat szellemében
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: