WIN-WIN SITUATION

Thank you for the personal messages from several of you this past weekend. I understand that for many, kindness is masked by a fear of becoming too vulnerable. Many believe that kindness is a sign of weakness and some have even experienced abuse due to their kind nature. The Universe serves as a perfect mirror to our needs. The persons that come into our lives are meant to be here for a reason. They teach us lessons, help us grow and develop, and exit when it’s time. Personally, I do not allow my kindness to get influenced by the behavior of others. Rather, I let them serve as a good reminder that these interactions help me become the person that I’m meant to be. A win-win situation from start to finish. 

In service with tremendous humility 
Prerna 


Köszönöm a sok múlt hétvégi személyes üzenetet. Megértem, hogy sokak számára a kedvességet a túl sebezhetővé válástól való félelem eltakarja. Sokan úgy gondolják, hogy a kedvesség a gyengeség jele, és vannak, akik kedves természetüknél fogva még visszaéléseket is tapasztaltak.  Az Univerzum tökéletes tükörként szolgál az igényeinkhez.  Az életünkbe kerülő személyek valamilyen okból itt vannak.  Tanítanak minket, segítenek növekedni és fejlődni, és kilépnek, amikor itt az ideje.  Személy szerint én nem engedem, hogy kedvességemet mások viselkedése befolyásolja.  Inkább meghagyom őket jó emlékeztetőnek, amelyek rámutatnak, hogy ezek az interakciók segítenek abban, hogy azzá váljak, akivé válnom kell. Nyereséges helyzet az elejétől a végéig.

Óriási alázattal szolgálatban
Prerna


Gratitude to 
Ozan Kulcu for technical support 
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian 
Juhi and Raul for appropriate and apt  photographs for my post 
Vriddhi Sujan for editing the posts 
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

THE ART OF DISCERNMENT

The mind by its very nature is dualistic. We have been blessed with the mind and our intellect that enable us to to live our lives with the tool of free will. The very mind that gives many a great deal of suffering can also be used to discern. The mind that can hold us hostage is the very tool that can help us liberate ourselves. In one of my favorite quotes, Socrates said: “Obscurity is dispelled by augmenting the light of discernment rather than attacking the darkness.” This is my “go to” when I face a dilemma or storm during my days.


How does one discern would be the next logical question? Here, our spiritual traditions serve as a guiding light to navigate us through the choppy waters of life. Transcending layers and layers of vices lying within each one of us happens organically if we choose to live from a place of conscious awareness. It’s like peeling layers of an onion. As always, I’m humbled by the workings of this magical Universe.


Hope this resonates with some of you this week.

In service
Prerna 👏 


Az elme természeténél fogva dualista. Megáldottak minket azzal az elmével és értelemmel, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a szabad akarat eszközével élhessük életünket. Az az elme amely sokaknak okoz szenvedést is felhasználható a megkülönböztetésre. Az az elme, amely túszként tarthat bennünket, éppen az az eszköz, amely segíthet felszabadítani önmagunkat. Az egyik kedvenc idézetemben Szókratész azt mondta: “A homály a megkülönböztetés fényének fokozásával oszlik el, nem pedig a sötétséget megtámadásával.” Ez az én emlékeztetőm amikor dilemmával vagy viharral nézek szembe a mindennapokban.

Hogyan működik a megkülönböztetés, ez lehet a következő logikus kérdés? Lelki hagyományaink itt irányadó fényként szolgálnak az élet hullámzó vizén való eligazodáshoz. A mindnyájunkban lévő kisördögök átlépése természetesen megtörténik, ha a tudatosság helyéről élünk. Olyan, mint a hagymarétegek hámozása. Mint mindig, alázattal állok a varázslatos Univerzum a működése előtt.

Remélem, hogy tudtok kapcsolódni ehhez a gondolathoz.

Szolgálatban
Prerna 👏


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

SHEDDING TOXIC BEHAVIORS

Many of my conversation and practices this week have revolved around unwholesome habits and behavioral patterns. How about beginning to train ourselves to discard toxic behavioral patterns with a virtuous one? You can start by picking something you would like to change, like for example recognizing and defusing negative or dysfunctional thoughts by observing them gently and letting them pass.

You will notice a power and peace within your way of being. Please pledge to start a small practice for yourself this week. The benefits that you reap will be huge. Want to give it a try?

In the spirit of service
Prerna


Ezen a héten sok beszélgetésem és gyakorlatom az egészségtelen szokások és viselkedési minták körül forgott. Mit szólnál ahhoz, ha elkezdenénk megtanítani magunkat arra, hogy a toxikus viselkedési mintákat előnyösekre cseréljük? Kezdheted azzal, hogy kiválasztasz valamit, amin változtatni szeretnél, például felismered és hatástalanítod a negatív vagy diszfunkcionális gondolatokat azáltal, hogy gyengéden figyelemmel kíséred és elengeded őket.

Látni fogod ennek az erejét és békéjét magadon. Kérlek, vállald, hogy ezen a héten elkezdesz egy kis gyakorlatot saját magadért. Óriási előnyökre fogsz szert tenni. Szeretnéd kipróbálni?

A szolgálat szellemében
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

GIVE GIVE GIVE

Are we willing to find a place where we can put our personal agendas aside and simply love, give and care without condition? No questions asked! I can assure you that you shall experience an endless stream of joy and contentment once you do so.

Commit to giving yourself this gift for the following week to tap into happiness, something that each one of us is longing for.

With love and care
Prerna


Hajlandóak vagyunk-e olyan helyet találni, ahol félretehetjük személyes érdekeinket és egyszerűen feltétel nélkül szerethetünk, adhatunk és gondoskodhatunk?
Nincsenek kérdések! Biztosíthatlak benneteket, hogy amint ez megtörténik, végtelen örömöt és elégedettséget fogtok tapasztalni.

Vállald el, hogy a jövő héten megajándékozod magad a boldogság megtapasztalásával, amire mindannyian vágyunk.

Szeretettel és gondoskodással
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

FILL YOUR LIVES WITH STREAKS OF GOLD

This week’s conversations have revolved around suffering and its impact on us. I completely understand, emphasize and would never underestimate one’s suffering. I personally always ask myself the learnings that I can take away from the challenges faced. I believe that each experience helps us become the person that we are meant to become during this lifetime. The image about filling our lives with gold seems like a good analogy.

Let us learn to derive strength and focus on growth rather than scarcity.

In the spirit of service
Prerna


Ezen a héten a beszélgetések a szenvedés és annak ránk gyakorolt ​​hatása körül forogtak. Teljesen megértem, fontosnak tartom, és soha nem becsülöm le az ember szenvedését. Én személy szerint mindig felteszem magamnak a kérdést, hogy mit tanultam a kihívásból. Hiszem, hogy minden tapasztalat segít abban, hogy olyan emberré váljunk, akivé az életünk során válnunk kell. Jó hasonlatnak tűnik az a kép arról, hogy az életünket kitölthetjük arannyal.

Tanuljunk meg erőt meríteni, és inkább a növekedésre összpontosítsunk, mintsem a hiányra.

A szolgálat szellemébeb
Prerna

WISE AND RESPONSIBLE WORLD CITIZEN

As we celebrated Earth Day this week, let us start and continue to lead a conscious, responsible way of being. Each one knows where they can do better. Are we truly following this voice that is nudging us to become a wise and responsible world citizen? What would change if each one makes a small shift?

In the spirit of service
Prerna


Mivel ezen a héten ünnepeltük a Föld napját, kezdjünk el és folytassunk tudatos, felelősségteljes életmódot. Mindenki tudja, hol és hogyan tud többet tenni. Valóban követjük ezt a hangot, amely arra bíztat minket, hogy bölcs és felelősségteljes világpolgárok legyünk? Mi változna, ha mindenki egy kicsit változtatna?

A szolgálat szellemében
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

STAY SANE

“Endless repetitions threatens sanity”

– Saul Bellow


Thank you dearest Prabhjot for introducing me to the works of Saul Bellow. This quote has pervaded my way of being all week. It seems relevant to the work that I do with clients.

Why are we constantly entertaining and indulging in practices that do not serve us well? Repeating these unwholesome thoughts that give rise to emotions seems to be an endless battle for many. The intelligence given to us must be used with discernment, conscious awareness and rigorous and intentional attention.

I urge you to start practicing to be a strict gatekeeper over your thoughts. No power can overpower you once you decide to indulge in wholesome, robust and healthy thoughts. I promise that this will shall change the quality of your lives.

Want to give it a go this week? Let me know what you manifest as a result!!

With care
Prerna


„A végtelen ismétlés fenyegeti a józan észt.”

– Saul Bellow

Köszönöm, kedves Prabhjot, hogy megismertettél Saul Bellow műveivel. Ez az idézet egész héten átjárta a létezésem, és relevánsnak tűnik az ügyfelekkel végzett munkám szempontjából.

Miért szórakoztatjuk magunkat folyamatosan olyan gyakorlatokkal, amelyek nem szolgálnak jól bennünket? Ezeknek az érzelmeket kiváltó egészségtelen gondolatoknak az ismételgetése sokak számára végtelen csatának tűnik. A rendelkezésünkre álló intelligenciát észleléssel, tudatossággal, szigorú és szándékos figyelemmel kell felhasználni.

Arra kérlek, kezdj el gyakorolni, hogy szigorú kapuőr legyeél a gondolataid felett. Semmiféle erő nem győzhet le, ha úgy döntesz, hogy egészséges, robusztus gondolatokkal kezdesz élni. Ígérem, hogy ez megváltoztathatja az életed minőségét.

Adsz neki egy esélyt ezen a héten? Meséld el, hogy mi nyilvánul meg ennek eredményeként !!

Törődéssel
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

REFRAME, REALIGN AND REBOOT

This week, having received the much awaited vaccination, the immune system went into overtime to generate antibodies. I lost my sense of taste and smell and experienced other expected COVID-like symptoms for a couple of days. I compared it to the stress that we face on a daily basis. Are we unpacking that stress appropriately at the end of the day? Or do we pile on more and more until one day our bodies react adversely? I’d urge you to closely examine your lives and assess where you are at this moment.

My practice is to stay aware at all times. The moment my emotions, body and mind go into overdrive, I take a pause, reflect, reframe, realign and reboot. Hence my love for meditation and centering. I humbly request each of you to connect with your inner wisdom, breath and the Life Force within on a daily basis. The benefits that you shall reap cannot be put into words. Dive into the experience and please reach out if you’d like me to help.

In the spirit of service
Prerna


Ezen a héten, miután megkaptam a várva várt oltást, az immunrendszer működésbe lépett, hogy antitesteket termeljen. Elvesztettem az íz- és illatérzetemet, és néhány napig más COVID-szerű tüneteket is tapasztaltam. Összehasonlítottam azzal a stresszel, amellyel napi szinten szembesülünk. Kibontjuk-e ezt a stresszt a nap végén? Vagy egyre többet halmozunk, amíg egy nap a testünk negatívan reagál?
Arra kérlek benneteket, hogy alaposan vizsgáljátok meg az életeteket, és értékeljétek, hol vagytok ebben a pillanatban.

Az a gyakorlatom, hogy mindig tudatos legyek. Abban a pillanatban, hogy az érzelmeim, a testem és az elmém túlhajtanak, szünetet tartok, reflektálok, átformázom, átirányítom és újraindítom. Ezért szeretem a meditációt és az egyensúly létrehozását. Alázatosan kérem mindannyiótokat, hogy napi rendszerességgel kapcsolódjatok belső bölcsességetekhez, lélegzetetekhez és a benne lévő Életerőhöz. Azokat az előnyöket, amelyeket megtapasztalhattok, nem lehet szavakba foglalni. Merülj el az élményben, és kérlek, fordulj hozzám, ha szeretnéd, hogy segítsek.

A szolgálat szellemében
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

LOVE, GRACE, AND GRATITUDE

During these uncertain times, let us live every moment wholeheartedly. The quote below by Denis Waitley , one of my all time favorites resonates for me today:

“Happiness cannot be traveled to, owned, earned, worn or consumed. Happiness is the spiritual experience of living every minute with love, grace, and gratitude.”

Namaste
Prerna


Ezekben a bizonytalan időkben éljünk minden pillanatot teljes szívvel. Denis Waitley, egyik mindenkori kedvencem alábbi idézete jut eszembe:

“A boldogságot nem kereshetjük, nem birtokolhatjuk és nem is viselhetjük. A boldogság egy spirituális élmény, ha életünk minden percét szeretettel, kegyelemmel és hálával éljük.”

Namaste
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

MAKE EVERYDAY SPECIAL

Honoring, celebrating and appreciating women everyday. Have a wonderful weekend
Namaste
Prerna


“Olyan nőkre van szükségünk, akik annyira erősek, hogy képesek gyengének lenni,
annyira műveltek, hogy képesek alázatosak lenni,
annyira bátrak, hogy képesek együttérzőek lenni,
annyira szenvedélyesek, hogy képesek racionálisak lenni,
és annyira fegyelmezettek, hogy képesek szabadok lenni.”

Kavita N. Ramdas

Megbecsülni, ünnepelni és értékelni a nőket mindennap.
Jó hétvégét
Namaste
Prerna