THE LIGHT OF SERVICE

As I was preparing for the Hindu New Year and Festival of Lights coming up this weekend, I asked myself what I’d like to change permanently in my being as my offering to the Divine. I declared almost instantly that I’d like to continue serving with zero expectations. I aspire to reach a stage where I am completely untouched by the negativity that I might receive from life. This requires a continued sense of detachment, purity of spirit, and a high level of awareness.

What will you gift yourself this Diwali? We are so busy exchanging gifts, sweets, cleaning the house and lighting lamps that the most important significance of this beautiful festival can often be overlooked. Once you set a goal, you can start taking small steps towards achieving the desired outcome. Of course, we all may fail, acknowledge, recalibrate, and start the journey afresh every single day.

Happy Deepavali!
PrernaAmikor a hétvégi hindu újévre és fényfesztiválra készültem, megkérdeztem magamtól, hogy mit szeretnék végleg megváltoztatni a létezésemben, amit fel tudok ajánlani az Istennek. Szinte azonnal kijelentettem, hogy továbbra is nulla elvárással szeretnék szolgálni. Arra törekszem, hogy eljussak egy olyan szakaszba, ahol teljesen kizárom a negativitást, amelyet az életből kaphatok. Ehhez folyamatos önállóságra, a szellem tisztaságára és magas szintű tudatosságra van szükség.

Mivel ajándékozod meg magad ezen a Diwalin? Annyira elfoglaltak vagyunk az ajándékok, édességek átadásával, a ház takarításával és a fények bekapcsolásával, hogy ennek a gyönyörű fesztiválnak a legfontosabb jelentőségét gyakran figyelmen kívül hagyjuk. Miután kitűzted a célt, elkezdhetsz kis lépéseket tenni a kívánt eredmény elérése érdekében. Természetesen mindannyian kudarcot vallhatunk, nyugtázhatjuk, újrakalibrálhatjuk és minden nap újrakezdhetjük az utat.

Boldog Deepavali!
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: