Compassion

unnamedThis week has been painful for me–and a number of us–as we have watched helplessly events unfold in the US. It has been distressing to watch the protests happening blocks away from my daughter’s apartment in Washington, DC–and the unjust actions that preceded them–even as we continue to cope with the far-reaching effects of the COVID-19 pandemic.

In my humble opinion, we lack compassion and are not taught this enough. The etymology of compassion in Latin is ‘co-suffering’. Compassion means feeling for another. This is the precursor to empathy. There are conflicting arguments being released currently, which I do not wish to debate, since I am not certain that the facts revealed to us are 100% factual. All I request is for us to practice peacefully if we truly want to bring about long-lasting change. I would urge you all to listen, read, look for opportunities to enact change, amplify voices that aren’t heard, build our capacity for learning from mistakes, engage in purposeful action, and engage in restorative care.

My experiences with practicing compassion have been quite powerful. I try to always think about the other person’s circumstances. By doing so, I can justify their actions, and feel their pain and the reasons for the way they behaved. I put myself in their shoes. When I do this, I recognize the suffering of others and am able to feel deep compassion and empathy. I eventually move on to forgiveness.

Of course, this may not work for everyone. In general ,we need to listen more, we need to learn more, we need to understand more, and we need to take action to genuinely support the stand against racism.

Could we start bringing small doses of compassion and empathy in our lives this week? We might be successful in creating a slightly different future.

In the spirit of service,
Prerna


Ez a hét fájdalmas volt számomra – és sokunk számára -, amikor tehetetlenül figyeltük USA-ban zajló eseményeket. Szomorú volt nézni a tiltakozásokat, amelyek néhány háztömbnyire vannak a lányom washingtoni lakásától, és az őket megelőző igazságtalan cselekedeteket. Főleg, hogy továbbra is muszáj megbírkóznunk a COVID-19 világjárvány messzemenő következményeivel.

Alázatos véleményem szerint hiányzik az együttérzés, és nem tanítják ezt eléggé. Az együttérzés – angolul compassion – latin nyelvű etimológiája „együtt szenvedés”. Az együttérzés azt jelenti, hogy osztozunk a másik érzésén, megértjük azt. Ez az empátia előfutára. Jelenleg ellentmondásos érvek jelennek meg, amelyeket nem akarok vitatni, mivel nem vagyok biztos abban, hogy a számunkra feltárt információk 100% -ban tények. Csak arra kérlek, hogy békésen gyakoroljunk, ha valóban szeretnénk tartós változást hozni. Szeretném, hogy mindannyian figyeljetek, olvassatok, keressetek lehetőségeket a változások bevezetésére, a nem hallott hangok erősítésére, a képességünk fejlesztésére a hibákból való tanuláshoz, céltudatos cselekedetekhez és vegyetek részt a helyreállító gondoskodásban.

Az együttérzés gyakorlásával kapcsolatos tapasztalataim nagyon erőteljesek voltak. Megpróbálok mindig elgondolkodni a másik ember körülményein. Ezzel tudom igazolni cselekedeteiket, és megértem a fájdalmat és a viselkedésük okait. Felveszem a cipőjüket. Amikor ezt megteszem, felismerem mások szenvedését, és mély együttérzést és empátiát érzek. Végül továbbmegyek a megbocsátáshoz.

Természetesen ez nem mindenki számára működik. Általánosságban többet kell hallgatnunk, többet kell tanulnunk, több mindent kell megértenünk, és cselekednünk kell a rasszizmus elleni álláspont valódi támogatása érdekében.

Elindíthatunk egy kis adag együttérzést és empátiát az életünkbe ezen a héten? Lehet, hogy sikeresek lehetünk egy kissé más jövő létrehozásában.

A szolgálat szellemében
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian for the benefit of those who don’t speak English as fluently
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: