RESPOND-STOP REACTING NOW

This week has flown by very swiftly. One common theme this week that I worked with several clients on:

We are reacting to life rather than responding. Once we learn to respond, we are filled with learnings, intuitive wisdom, and the sword of discernment.

The logical question is how might we stop reacting? A simple technique that I share with my clients is to utilize the muscle of awareness. Any trigger that deviates us from our blissful state must be examined carefully. When we take a few minutes to introspect, we break our age-old default patterns and start creating new patterns, thus becoming conscious creators of our destiny.

I hope you feel inspired, empowered and ready to apply this capsule of wisdom in your lives.

In the spirit of service,
Prerna


Ez a hét nagyon gyorsan elrepült. A hét egyik témája, amelyen több ügyféllel dolgoztam:

Inkább hirtrelen reagálunk az életre, mint válaszolunk. Ha megtanulunk válaszolni, tanulságokkal, intuitív bölcsességgel és a megkülönböztetés erejével töltekezünk fel.

A logikus kérdés az, hogy hogyan hagyhatnánk fel azzal, hogy hirtelen reagáljunk? Egy egyszerű technika, amelyet megosztok az ügyfeleimmel, a tudat izomzatának erősítése. Minden olyan kiváltó okot alaposan meg kell vizsgálni, amely eltér a boldog állapotunktól. Amikor néhány percet rászánunk az önvizsgálatra, megtörjük ősrégi alapértelmezett mintáinkat, és új mintákat kezdünk létrehozni, ezáltal sorsunk tudatos alkotói leszünk.

Remélem, hogy inspiráltnak, felhatalmazottnak és késznek érzed magad alkalmazni ezt a bölcsességkapszulát az életedben.

A szolgálat szellemében,
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

TAP INTO YOUR AUTHENTIC WISDOM

Centering and meditation plays a big role in my life. I work with clients to help them tap into their authentic wisdom in the body. The guidance that we receive from that space is profound, wise, and insightful. This meditation helps you tap into the wisdom of your authentic self. I hope you enjoy this short 10 minute practice. Curious to hear your experiences. To access the recording, please click on the following link:

https://transformativesolutions.eu/practices-new/.

Namaste
Prerna


Az egyensúly és a meditáció nagy szerepet játszik az életemben. Az ügyfelekkel azon dolgozom, hogy segítsek nekik kiaknázni a testben rejlő hiteles bölcsességüket. Az útmutatás, amelyet ebből a térből kapunk, mély, bölcs és éleslátó. Ez a meditáció segít kiaknázni hiteles éned bölcsességét. Remélem, élvezni fogod ezt a rövid, 10 perces gyakorlatot. Kíváncsi vagyok az élményeidre. Az angol nyelvű gyakorlat eléréséhez kattints a következő linkre:

https://transformativesolutions.eu/practices-new/.

Namaste,
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

Living with our individual authentic value blueprint

IMG_1052

Dear Treasures,

Hope you are all doing well. We are going through interesting times of change and the pandemic has required us to be more flexible than before. This summer looks very different for many of us compared to previous years. I’m sure this is creating some frustration, anger, and resistance within many. Hope my thoughts and this brief note for you this week will help you settle down and re-calibrate to center.

My weekly routine on a Saturday morning in the spring, summer, and fall months involves a bike ride to the local farmers market. This brings me tremendous joy and a feeling of satisfaction for several reasons. Last week, I picked up a bunch of fresh sunflowers and red lilies and the apartment immediately lit up with their vibrant colors. The flowers leaned toward the light and bended eagerly to reach the light.

This phenomenon triggered within me a recollection of several conversations with top leaders and business professionals. The organization and teams thrived when the leadership model was authentic, truthful and the leader led from their inner core values and Inner Light. During these changing times, we might want to firmly establish what these inner core values are for each one of us. Once we have this values blueprint, it might be easier to navigate these challenges from a different mindset and perspective. Do you think so too?

I’m keenly interested to hear your comments and please feel free to share your thoughts while reading this blog post to inspire others. I will also share my personal experience with you next week.

With care,
Prerna


Kedves Kincsek,

Remélem, hogy jól vagytok. Érdekes változásokon megyünk keresztül, és a világjárvány a korábbinál rugalmasabb megközelítést követelt meg tőlünk. Ez a nyár sokunk számára nagyon másnak tűnik a korábbi évekhez képest. Biztos vagyok benne, hogy ez sokakban kelt csalódást, haragot és ellenállást. Remélem, hogy gondolataim és ez a rövid poszt segítség lesz számodra ezen a héten, hogy megbékélj és megtaláld a harmóniát.

A tavaszi, nyári és őszi hónapok szombat reggelenkénti rutinjába beletartozik, hogy elbiciklizek a helyi piacra. Ez különféle okokból óriási örömöt és elégedettséget ad nekem. A múlt héten vásároltam egy csokor friss napraforgót és piros liliomot. A lakás azonnal kivirult az élénk színeitől. A virágok a fény felé fordultak és lelkesen nyújtózkodtak, hogy elérjék a fényt.

Ez a jelenség felidézett bennem több felsővezetővel és üzletemberrel folytatott beszélgetést. A szervezet és a csapatok sikeresek voltak, amikor a vezetési modell hiteles, őszinte volt, és a vezető belső alapértékeiből, belső fényéből vezetett. Ezekben a változó időkben jó lehet határozottan megállapítani, hogy melyek ezek a belső alapértékek számunkra. Amint megvannak az értékek, talán könnyebb más gondolkodásmódból és szempontból kezelni a jelenlegi kihívásokat. Te is így gondolod?

Nagyon érdekelnek a gondolataid, megjegyzéseid. Bátran oszd meg, ami jön a blogbejegyzés olvasása közben, hogy másokat is inspiráljon. Jövő héten én is megosztom veletek a személyes tapasztalataimat.

Törődéssel,
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian for the benefit of those who don’t speak English as fluently
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

Compassion

unnamedThis week has been painful for me–and a number of us–as we have watched helplessly events unfold in the US. It has been distressing to watch the protests happening blocks away from my daughter’s apartment in Washington, DC–and the unjust actions that preceded them–even as we continue to cope with the far-reaching effects of the COVID-19 pandemic.

In my humble opinion, we lack compassion and are not taught this enough. The etymology of compassion in Latin is ‘co-suffering’. Compassion means feeling for another. This is the precursor to empathy. There are conflicting arguments being released currently, which I do not wish to debate, since I am not certain that the facts revealed to us are 100% factual. All I request is for us to practice peacefully if we truly want to bring about long-lasting change. I would urge you all to listen, read, look for opportunities to enact change, amplify voices that aren’t heard, build our capacity for learning from mistakes, engage in purposeful action, and engage in restorative care.

My experiences with practicing compassion have been quite powerful. I try to always think about the other person’s circumstances. By doing so, I can justify their actions, and feel their pain and the reasons for the way they behaved. I put myself in their shoes. When I do this, I recognize the suffering of others and am able to feel deep compassion and empathy. I eventually move on to forgiveness.

Of course, this may not work for everyone. In general ,we need to listen more, we need to learn more, we need to understand more, and we need to take action to genuinely support the stand against racism.

Could we start bringing small doses of compassion and empathy in our lives this week? We might be successful in creating a slightly different future.

In the spirit of service,
Prerna


Ez a hét fájdalmas volt számomra – és sokunk számára -, amikor tehetetlenül figyeltük USA-ban zajló eseményeket. Szomorú volt nézni a tiltakozásokat, amelyek néhány háztömbnyire vannak a lányom washingtoni lakásától, és az őket megelőző igazságtalan cselekedeteket. Főleg, hogy továbbra is muszáj megbírkóznunk a COVID-19 világjárvány messzemenő következményeivel.

Alázatos véleményem szerint hiányzik az együttérzés, és nem tanítják ezt eléggé. Az együttérzés – angolul compassion – latin nyelvű etimológiája „együtt szenvedés”. Az együttérzés azt jelenti, hogy osztozunk a másik érzésén, megértjük azt. Ez az empátia előfutára. Jelenleg ellentmondásos érvek jelennek meg, amelyeket nem akarok vitatni, mivel nem vagyok biztos abban, hogy a számunkra feltárt információk 100% -ban tények. Csak arra kérlek, hogy békésen gyakoroljunk, ha valóban szeretnénk tartós változást hozni. Szeretném, hogy mindannyian figyeljetek, olvassatok, keressetek lehetőségeket a változások bevezetésére, a nem hallott hangok erősítésére, a képességünk fejlesztésére a hibákból való tanuláshoz, céltudatos cselekedetekhez és vegyetek részt a helyreállító gondoskodásban.

Az együttérzés gyakorlásával kapcsolatos tapasztalataim nagyon erőteljesek voltak. Megpróbálok mindig elgondolkodni a másik ember körülményein. Ezzel tudom igazolni cselekedeteiket, és megértem a fájdalmat és a viselkedésük okait. Felveszem a cipőjüket. Amikor ezt megteszem, felismerem mások szenvedését, és mély együttérzést és empátiát érzek. Végül továbbmegyek a megbocsátáshoz.

Természetesen ez nem mindenki számára működik. Általánosságban többet kell hallgatnunk, többet kell tanulnunk, több mindent kell megértenünk, és cselekednünk kell a rasszizmus elleni álláspont valódi támogatása érdekében.

Elindíthatunk egy kis adag együttérzést és empátiát az életünkbe ezen a héten? Lehet, hogy sikeresek lehetünk egy kissé más jövő létrehozásában.

A szolgálat szellemében
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian for the benefit of those who don’t speak English as fluently
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

Forty Rules of Love

image

I was reminded of these sentences from the book ‘Forty Rules of Love’ as I was getting ready to write this post.

“Whatever happens in your life, no matter how troubling things might seem, do not enter the neighborhood of despair. Even when all doors remain closed, God will open up a new path only for you. Be thankful! It is easy to be thankful when all is well. A Sufi is thankful not only for what he has been given but also for all that he has been denied.”

When I am denied something In Life, I have trained myself to remember that there is always a very good reason as to why this is happening. We are learning and growing as a result. I am certain that you will recognize this as well once you examine your lives and past events that were unsuccessful and painful but you grew tremendously as a result.

My resolve this week is to be extremely grateful for the blessing of Life.

With appreciation and gratitude
Prerna


Ezekre a mondatokra emlékeztem a „Szeretet negyven szabálya” könyvből, amikor készültem megírni ezt a posztot.

“Bármi is történik az életedben, bármennyire is zavarónak tűnnek a dolgok, ne lépj be a kétségbeesés szomszédságába. Még ha az összes ajtó bezárva is marad, Isten új utat nyit csak neked. Légy hálás! Könnyű hálásnak lenni amikor minden rendben. A szufi nemcsak azért hálás, amit kapott, hanem azért is, amit nem.”

Amikor elutasítást kapok az életben, megtanítottam magam arra,hogy emlékezzek: mindig van egy nagyon jó ok arra, hogy miért történik ez. Ennek eredményeként tanulunk és növekszünk. Biztos vagyok benne, hogy ezt is felismered majd, ha megvizsgálod az életed korábbi eseményeit, amelyek sikertelenek és fájdalmasak voltak, de ennek eredményeként óriási növekedést tapasztaltál.

Ezen a héten úgy döntöttem, hogy rendkívül hálás vagyok az élet áldásáért.

Elismeréssel és hálával
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian for the benefit of those who don’t speak English as fluently
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

SOCRATES

fly1

“If you don’t get what you want, you suffer; if you get what you don’t want, you suffer; even when you get exactly what you want, you suffer because you can’t hold onto it forever. Your mind is your predicament. It wants to be free of change, free of pain, free of the obligations of life and death. But change is law and no amount of pretending will alter that reality. “
– Socrates

This quote came up for me as I was pondering what to share with my treasures on social media.

I’m sad and sensitive towards many who are struggling economically. My heart goes out to them and I’m doing my best to support.

It’s been 2 months since we’ve been in lockdown. For many of us, I am remarking that it has been a gift to work on ourselves and grow as a result of this ‘once in a lifetime‘ opportunity.

I have understood profoundly how crucial it is for us to train our minds and have used this period to dive into ancient wisdom and teachings to support my growth.

In my humble perspective, the world and organizations need leaders to operate from a place of Powerful Presence in order to lead authentically and intuitively. Intellect is very important but after a point this intellect can serve as a hinderance. This is what I passionately train my clients to learn and develop.

As I declared a few weeks ago to many of my clients, I will leave the apartment after this lockdown to enter the world stage a completely different Being. This has been an opportunity for me to be on a spiritual retreat.

I bow down in awe, wonder and gratitude at the workings of this magical Universe.

In the spirit of service

Namaste,
Prerna


 

“Ha nem kapod meg, amit akarsz, szenvedsz. Ha megkapod, amit nem akarsz, szenvedsz. Még, ha pontosan azt is kapod meg, amit akarsz, akkor is szenvedsz, hiszen nem leszel képes megtartani örökké. Az elméd az, ami ebbe az állapotba sodor téged, hiszen nem akarja elviselni a változást, a fájdalmat és a kötelességeket, amik az élettel és a halállal járnak. Pedig a változás törvényszerű folyamat és semmilyen fondorlatosság nem változtathat rajta.”
– Szókratész

Ez az idézet jött hozzám, amikor azon gondolkodtam, hogy mit oszthatok meg a kincseimmel a közösségi médiában.

Szomorú és érzékeny vagyok, ha azokra a személyekre gondolok, akik küzdenek anyagilag ebben a helyzetben. A szívemet adom nekik, és mindent megteszek, hogy támogassam őket.

Már 2 hónap telt el a karanténban. Muszáj megjegyeznem, hogy néhányunknak ajándék volt ez az időszak, mert dolgozhattunk magunkon és növekedhettünk ennek az „egyszer az életben” lehetőségnek köszönhetően.

Mélyen megértettem, mennyire nélkülözhetetlen az elménk tréningje, és ezt az időszakot arra használtam, hogy belemerüljek az ősi bölcsességbe és a tanításokba, ezzel támogatva a növekedésem.

Alázatos nézetem szerint a világnak és a szervezeteknek olyan vezetőkre van szüksége, akik képesek az erőteljes jelenlét állapotából működni azért, hogy autentikusan és intuitív módon tudjanak vezetni. Az értelem nagyon fontos, de egy pont után akadályként jelenhet meg. Ez az, amit szenvedélyesen tanítok az ügyfeleknek.

Ahogy néhány héttel ezelőtt sok ügyfelemnek bejelentettem, amikor elhagyom a lakást a karantént követően, egy teljesen más emberként fogok megjelenni a világ színpadán. Ez a helyzet egy valódi alkalmat nyújtott számomra egy spirituális elvonuláshoz.

Döbbenten, csodálkozással és hálával meghajolok ennek a varázslatos univerzumnak a működése előtt.

A szolgálat szellemében

Namaste,
Prerna

My journey this week……

e7a0bead-6abc-495a-8545-b9eee1cc3c81

Each one of us lives according to our specific tailor-made perceptions. Very few of us aspire to understand others’ perceptions and points of view. Empathy must be cultivated, nurtured and developed with constant care and attention. Last week, I found some conversations a bit uncomfortable where my truth was not being perceived by others in the way that I would have imagined. It made me feel restless. I felt the desire to share my viewpoint but within seconds of feeling this uneasiness within myself, I gently reminded myself to focus on my inner temperature and well being.

Many times, it seems to me a futile exercise to repeat again and again my version of the truth. The other will see something in the way they want to perceive it and from their lens. This reality bothers me less and less, for which I am grateful. This is the power of repeated practice. ‘We are what we practice,’ many of you have heard me say tirelessly.

What is your practice going to be for this week? Please stay safe, healthy and keep the immune system of both the body and mind strong. Eat healthy meals, exercise regularly, and focus with rigor to take care of your mental well being.

Namaste,
Prerna


Mindannyian saját testreszabott felfogásunk szerint élünk. Nagyon kevés ember vágyakozik arra, hogy megértse mások véleményét és nézeteit. Az empátiát állandó gondossággal és figyelemmel kell ápolni és fejleszteni. A múlt héten kissé kellemetlennek találtam néhány beszélgetést, ahol mások nem észlelték az igazságomat úgy, ahogy azt elképzelném. Nyugtalannak éreztem magam. Úgy éreztem, hogy meg akarom osztani a véleményem, de néhány másodperc múlva, amikor ezt a kellemetlenséget éreztem magamban, óvatosan emlékeztettem magam, hogy összpontosítsak belsőmre és a jóllétemre.

Sokszor hiábavalónak tűnik számomra, hogy újra és újra megismételjem az én verziómat. A másik a saját lencséjén keresztül azt fogja érzékelni, amit ő szeretne. Ez a valóság egyre kevésbé zavar, amiért hálás vagyok. Ez az ismételt gyakorlat ereje. „Azok vagyunk,amit gyakorlunk” – sokan hallottátok ezt tőlem, fáradhatatlanul mondogatom.

Milyen gyakorlatod lesz ezen a héten? Kérlek, maradj biztonságban, egészségben és tartsd az immundrendszert, a testet és az elmét jó erőben. Fogyassz egészséges ételeket, eddz rendszeresen és szigorúan koncentrálj mentális jólléted gondozására.

Namaste,
Prerna

COVID 19 learnings continued….

IMG_20200223_162549

I recently spoke to a client who has been working with me for a few years now. She is a perfectionist and is in her comfort zone when she has the knowledge that she is giving her absolute best. Under the current circumstances, she is unable to have this knowledge. Organizations are figuring out ways to handle the crisis in the best possible way, which can be different from one organization to another. It is a challenging time and all decisions are being contested, which can make it more difficult for everyone concerned both at the giving and receiving end.

This client reported that she is noticing the discomfort of not fully knowing, which does not allow her to deliver perfect solutions. She is working on befriending this from a space of awareness and admitted that it is hard but not impossible. She has set very strict boundaries, is practicing vulnerability towards her stakeholders, and focuses strictly on living in the present moment. She has also started working on developing a couple of hobbies for herself.

This week, I urge you to note down what strength you would like to develop during these challenging times. Once you have done this, I would be happy to help you create your tool kit and get into action mode. If not now, then when? Looking back on this period a year from now, we may be grateful to have developed self mastery over a skill set that we might never have learnt under normal circumstances.

I hope this resonated with some of you and am curious to receive feedback either through a direct message as many of you already do, or in the comments below.

Namaste
Prerna


Nemrég beszéltem egy olyan ügyféllel, aki már néhány éve velem dolgozik. Perfekcionista, és akkor van a komfort zónájában, amikor tudja, hogy az abszolút legjobbat adja. A jelenlegi körülmények között azonban nem rendelkezik ezzel a tudással. A szervezetek kitalálják a válság lehető legjobb kezelésének módját, amely szervezetenként eltérő lehet. Kihívásokkal teli idő, és minden döntés megtámadásra kerül, ami megnehezítheti az érdekelt feleket mind az adás, mind a fogadás szempontjából.

Ez az ügyfél arról számolt be, hogy észreveszi a kellemetlenséget, amikor nincs minden információ birtokában és ez nem teszi lehetővé tökéletes megoldások megfogalmazását. Arra törekszik, hogy a tudatosság állapotában megbarátkozzon ezzel, és beismerte, hogy nehéz, de nem lehetetlen. Nagyon szigorú határokat állított fel, sérülékenységet gyakorol az érdekelt felekkel szemben, és szigorúan a jelen pillanatban él. Elkezdett néhány új hobbit is.

Ezen a héten arra kérlek, hogy jegyezd fel, milyen erősségedet szeretnéd fejleszteni ezekben a kihívásokkal teli időkben. Miután ezt megtetted, örömmel segítek az eszközkészlet elkészítésében és támogatlak abban, hogy elkezdj cselekedni. Mikor, ha nem most? Ha egy év múlva visszatekintünk erre az időszakra, hálásak lehetünk majd, ha olyan készségkészlettel rendelkezünk az önuralom gyakorlására, amelyet normál körülmények között soha nem tanultunk volna meg.

Remélem, hogy ez rezonált néhányatokkal és kíváncsi vagyok visszajelzéseitekre, akár közvetlen üzenet útján is, ahogyan sokan közületek már megtették, vagy kommentben.

Namaste,
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian for the benefit of those who don’t speak English as fluently
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team.
Much much gratitude from my heart space

COVID 19 learnings continued….

2cef5c83-da99-4f3f-9a94-33eb1d11a109

“Why are you carrying your luggage on your head?” A passenger asked another one on a train.

“Because it’s mine.”

“But the train carries everyone’s luggage, and it’s carrying you, so who do you think you are to carry yours individually?”

This story came to my mind this week as I am witnessing the unfolding of COVID 19. This seems to be the story of many of us. We want to carry all the burdens on our shoulders even though we can do so very little at this moment.

What more must we receive for us to learn a few lessons about surrender? Is this not a harsh enough lesson for all of us?

I’d humbly urge each one of you to examine aspects within yourself to arrive at some answers that will transport you and your loved ones to a place of peace and calm. Each one of you deserves to be in that space. And you can all do it.

I wish you a beautiful weekend.

Namaste,
Prerna


 

– “Miért hordod a poggyászodat a fejeden? Egy utas kérdezte a másik személyt a vonaton.”

– “Mert az enyém.”

– “De a vonat mindenkinek a poggyászát viszi, ahogy Téged is. Tehát mit gondolsz ki vagy Te, hogy a egyénileg szállítod a csomagod?”

Ez a történet jutott eszembe ezen a héten, amikor szemtanúja voltam a COVID 19 kibontakozásának. Úgy tűnik, hogy ez sokunk története. Az összes terhet a vállunkon akarjuk hordozni, bár ebben a pillanatban csak nagyon keveset tehetünk.
Mit kell még kapnunk ahhoz, hogy néhány leckét megtanuljunk a megadásról? Ez nem elég durva lecke mindannyiunk számára?
Alázatosan sürgetek mindannyiótokat, hogy vizsgáljátok meg önmagatokat, hogy válaszokat találjatok, amelyek eljuttatnak Titeket és szeretteiteket a béke és nyugalom helyére. Mindannyian megérdemlitek, hogy ebben az állapotban legyetek. És mindenki képes megteremteni.

Szép hétvégét kívánok!
Namaste
Prerna


 

Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian for the benefit of those who don’t speak English as fluently
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team.
Much much gratitude from my heart space

FORGIVENESS DURING COVID 19

image options

A client recently messaged me how grateful she is to COVID 19. She could not forgive persons who had wronged her in the past and she harbored grudges for a very long time. The onset of COVID has shifted her priorities, she wrote to me. She is rethinking and reprioritizing her relationships and recognizes the futility of holding grudges.

When we forgive or ask for forgiveness we are achieving brain function equivalent to a monk who’s been meditating for 20/40 years. Our level of empathy increases and we are able to let go the actions of the other person with increased ease and grace.

Each person has his/ her unique standards and values from which he lives his life. We can safeguard ourselves from getting upset when we recognize and accept that the other operates from a different starting point which may be in opposition to our operating system. Once we can understand this and explain to ourselves our ability to forgive becomes easier.

I’d urge you to start practicing forgiveness towards others as well as yourself and notice the expansion as well as freedom that this brings in your Being. Studies that I have read report that you can actually go through vertical leaps in your professional or personal journey. It certainly frees up a lot of contracted tension and leaves one feeling empowered.

Let us use this unique once in a lifetime opportunity when we are in self isolation to start walking on the path of forgiveness. Curious what you will discover. Please feel free to message me privately like many of you already do.

Namaste
Prerna


 

Egy ügyfél nemrégiben azt írta üzenetében, hogy mennyire hálás a COVID19-nek. Korábban nem bocsátott meg olyanoknak, akik a múltban bántalmazták, és nagyon hosszú ideje szenvedett elfojtott haragja miatt. Megírta nekem, hogy a COVID kezdete megváltoztatta prioritásait. Átgondolta és újraértékelte kapcsolatait, és elismeri a haragtartás jelentéktelenségét.

Amikor megbocsátunk vagy megbocsátást kérünk, akkor olyan agyi működést érünk el, ami megegyezik egy 20/40 éve meditáló szerzetes agyi működésével. Az empátia szintje növekszik, és fokozott könnyedséggel, kegyelemmel vagyunk képesek elengedni a másik ember cselekedeteit.

Minden embernek megvannak a saját egyedi standardjai és értékei, amelyek szerint él. Megóvhatjuk magunkat a rossz érzéstől, ha felismerjük és elfogadjuk, hogy a másik eltérő kiindulási pontból működik, amely esetleg ellentétes a mi működésünkkel. Amint megértjük és elmagyarázzuk ezt magunknak, megkönnyítjük a megbocsátás képességét.

Arra biztatlak, hogy kezdj el bocsánatot gyakorolni mások és önmagad felé is, és figyeld meg a kiterjedést, valamint a szabadságot, amelyet ez a lényedben teremt. A tanulmányok, amelyeket olvastam arról számolnak be, hogy valójában vertikális ugrásokon mehetsz keresztül a szakmai karriered vagy a privát életed során. Ez sok feszültséget szabadít fel, és a felhatalmazás érzését adja.

Használjuk ki ezt az egyszer az életben előforduló, egyedülálló lehetőséget amikor elszigeteltek vagyunk arra, hogy elkezdjük a megbocsátás útját járni. Kíváncsi vagyok, mit fedeztek fel. Kérlek, bátran küldj üzenetet nekem privátban, mint sokan közületek már megtették.

Namaste
Prerna