THE LIGHT OF SERVICE

As I was preparing for the Hindu New Year and Festival of Lights coming up this weekend, I asked myself what I’d like to change permanently in my being as my offering to the Divine. I declared almost instantly that I’d like to continue serving with zero expectations. I aspire to reach a stage where I am completely untouched by the negativity that I might receive from life. This requires a continued sense of detachment, purity of spirit, and a high level of awareness.

What will you gift yourself this Diwali? We are so busy exchanging gifts, sweets, cleaning the house and lighting lamps that the most important significance of this beautiful festival can often be overlooked. Once you set a goal, you can start taking small steps towards achieving the desired outcome. Of course, we all may fail, acknowledge, recalibrate, and start the journey afresh every single day.

Happy Deepavali!
PrernaAmikor a hétvégi hindu újévre és fényfesztiválra készültem, megkérdeztem magamtól, hogy mit szeretnék végleg megváltoztatni a létezésemben, amit fel tudok ajánlani az Istennek. Szinte azonnal kijelentettem, hogy továbbra is nulla elvárással szeretnék szolgálni. Arra törekszem, hogy eljussak egy olyan szakaszba, ahol teljesen kizárom a negativitást, amelyet az életből kaphatok. Ehhez folyamatos önállóságra, a szellem tisztaságára és magas szintű tudatosságra van szükség.

Mivel ajándékozod meg magad ezen a Diwalin? Annyira elfoglaltak vagyunk az ajándékok, édességek átadásával, a ház takarításával és a fények bekapcsolásával, hogy ennek a gyönyörű fesztiválnak a legfontosabb jelentőségét gyakran figyelmen kívül hagyjuk. Miután kitűzted a célt, elkezdhetsz kis lépéseket tenni a kívánt eredmény elérése érdekében. Természetesen mindannyian kudarcot vallhatunk, nyugtázhatjuk, újrakalibrálhatjuk és minden nap újrakezdhetjük az utat.

Boldog Deepavali!
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

CO-CREATING COMMON SHARED VALUES

We have had an eventful week helplessly watching events unfolding. This has triggered a deep sadness in my soul for the loss of common human values of kindness, compassion, mutual trust, and respect towards each other. These qualities seem to be dwindling fast as the language of hate, separation, and divisiveness are becoming mainstream.

I humbly urge each one of us to take a few moments to reflect and create an action plan of how we might to contribute towards creating more order on our planet.

I am doing my best to support persons within my community to the best of my ability whilst consciously transforming individuals, professionals and organizations. I am in collaboration with NGOs to empower the young on a regular basis.

What will your contribution be?

With tremendous humility and gratitude
Prerna


Eseménydús hetünk volt, tehetetlenül figyeltem a kibontakozó eseményeket. Ez mély szomorúságot váltott ki lelkemben a közös emberi értékek, a kedvesség, az együttérzés, a kölcsönös bizalom és az egymás iránti tisztelet elvesztése miatt. Úgy tűnik, hogy ezek a tulajdonságok gyorsan fogynak, mivel a gyűlölet, az elkülönülés és a megosztottság nyelve egyre inkább érvényesül.

Alázatosan sürgetem mindannyiunkat, hogy szánjunk néhány percet arra, hogy elmélkedjünk és létre hozzunk egy cselekvési tervet arra vonatkozóan, hogyan járulhatnánk hozzá a bolygónk rendjének megteremtéséhez.

Minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy a közösségemben lévő személyeket a legjobb tudásom szerint támogassam, miközben tudatosan változást idések elő az egyénekben, szakemberekben és szervezetekben. Együtt dolgozom non-profit szervezetekkel, hogy rendszeresen segítsem a fiatalokat.

Mi lesz a Te hozzájárulásod?

Óriási alázattal és hálával
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

ALCATRAZ

I feel so so immensely blessed and humbled with the transformation that many of my clients go through as a result of my coaching. This is the best reward that I could ask for.

Several conversations this week have triggered within me the image of Alcatraz, the prison and lighthouse in San Francisco. Many of us are imprisoned within our minds and are suffering immensely as a result. Could we identify what is holding us back this week? Once we know the areas that we’d like to liberate ourselves from, we can plunge into action mode. Just imagine being free from the shackles of the prison of the mind? Curious to hear your thoughts.

Namaste
Prerna


Olyan rendkívül áldottnak és alázatosnak érzem magam az átalakulás miatt, amelyet sok ügyfelem él át a coachingom eredményeként. Ez a legjobb jutalom, amit kérhettem.

A héten számos beszélgetés miatt az Alcatraz, a San Francisco-i börtön és világítótorony képe jelent meg előttem. Sokan a saját elménk rabjai vagyunk, és emiatt rendkívüli a szenvedés. Be tudjuk azonosítani, hogy mi hátráltat minket ezen a héten? Miután megismerjük azokat a területeket, amelyekből szeretnénk felszabadulni, cselekvési módba léphetünk. Képzeld csak el, hogy megszabadulsz az elmebörtön bilincsétől. Kíváncsian hallgatom a gondolataidat.

Namaste,
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

LEARNINGS

“Life holds a magical mirror to help us observe, learn, grow, and finally practice its learnings.”

For me, my desire to be in service must be focused on those who truly want to grow. I must learn to help others by examining the need with the facts in question instead of offering unwanted advice. Doing so will help me stay balanced without any of the negativity that can build up as a result of being human. My learning during these Covid times is to enforce stricter boundaries and safeguard my well-being as a coach in order to be of service to others.

I hope this post is helpful and that you might be able to use some part of these learnings as well.

Namaste
Prerna


Az élet egy mágikus tükröt tart, amely segít megfigyelni, tanulni, növekedni és végül gyakorolni a leckéket.

A szolgálat iránti vágyam azokra összpontosítom, akik valóban növekedni akarnak. Meg kell tanulnom másokon segíteni azzal, hogy nemkívánatos tanácsadás helyett megvizsgálom a szükségletet, a tényeket és kérdezek. Ez segít egyensúlyban maradni a negativitás nélkül, ami emberi mivoltunkból fakad. Ezekben a Covid időkben megtanultam, hogyan húzzak szigorúbb határokat és hogy coachként megőrizzem jó közérzetem azért, hogy másokat szolgálhassak.

Remélem, hogy ez a bejegyzés hasznos, és hogy Te is tudod használni ezeknek a tanulásoknak egy részét.

Namaste
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

EMBRACING IMPERFECTION

Many of you know my love for fresh flowers, fruits and vegetables that I pick up weekly at the farmers’ market close to my home in Budapest. I miss these visits during the winter months.

Last weekend, I picked up a few imperfect looking tomatoes. However, the food that those tomatoes produced has been superbly delicious which I have been relishing this week.

Our society places so much importance on everything to be perfect. Is this a plausible goal to achieve? Might we learn to accept our imperfections, weaknesses and shortcomings by being kinder to ourselves? Just like these imperfect looking tomatoes, we too have the capacity to give joy to many.

We are what we practice. What will you do consciously on a daily basis to embrace your imperfection? We can set goals to work on improving ourselves without beating ourselves up which many of us do sadly.

Namaste,
Prerna


Sokan ismeritek a friss virágok, gyümölcsök és zöldségek iránti szeretetemet, amelyeket hetente veszek a budapesti otthonomhoz közeli piacon. Hiányoznak ezek a látogatások a téli hónapokban.

Múlt hétvégén néhány tökéletlen kinézetű paradicsomot vásároltam. A belőlük készült ételeket viszont egész héten élveztem, nagyon finomak voltak.

Társadalmunk olyan nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy minden tökéletes legyen. Hihető ennek a célnak az elérése? Megtanulhatjuk-e elfogadni tökéletlenségeinket, gyengeségeinket és hiányosságainkat úgy, hogy kedvesebbek vagyunk magunkkal? Csakúgy, mint ezek a tökéletlen kinézetű paradicsomok, mi is képesek vagyunk sokaknak örömet szerezni.

Azok vagyunk, amit gyakorlunk. Mit fogsz naponta tudatosan tenni, hogy elfogadd a tökéletlenséged? Célokat tűzhetünk ki magunk fejlesztésére anélkül, hogy ostoroznánk magunkat, amit sajnos sokan teszünk.

Namaste,
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

2020 Challenges

unnamedDear All

Many of my conversations this week have been around planning for the rest of the year. Unfortunately, we are not in a position to do so due to the uncertainty around COVID 19. What strikes me is how we are being pushed to focus on the present moment with full attention and gratitude. As a human race, we seem unable and are resisting to learn this skill.

Might we simply focus on mastering this skill during these uncertain times? I firmly believe that this situation is here to ensure a better quality of life for many of us. Could we stop resisting and go with the flow? We might actually start enjoying the journey rather than focusing on where we wish to be.

Does this resonate with some of us? I am doing my best to stay rooted in the present moment. Will you promise to do so as well?

Namaste,
Prerna


Kedves Mindenki

Ezen a héten sok beszélgetésem az év hátralévő részének a tervezéséről szólt. Sajnos a COVID 19 körüli bizonytalanság miatt nem áll módunkban ezt megtenni. Azt látom, hogy rákényszerülünk arra, hogy teljes figyelemmel és hálával koncentráljunk a jelen pillanatra. Úgy tűnik, hogy az emberi faj ezt nem kèpes megtanulni és ellenállunk ennek a leckének.

Összpontosíthatunk-e egyszerűen ezen készség elsajátítására ezekben a bizonytalan időkben? Meggyőződésem, hogy ez a helyzet sokunk számára jobb életminőséget biztosít. Megállítjuk az ellenállást, és együtt megyünk az áramlással? Lehet, hogy valóban elkezdenénk élvezni az utazást, nem pedig arra összpontosítanánk, hogy hol szeretnénk lenni.

Ez rezonál néhányótokkal? Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy a jelen pillanatban legyek. Megígéred, hogy ezt te is meg fogod tenni?


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space.

POWER COCKTAIL

DSCN4265

My thoughts this week: As we are mentally preparing for the second wave of the pandemic to potentially hit us once again, I have been consciously offering gratitude for all the small mercies that I have received as gifts during this rather unusual year. I am also sending out a message of strength and hope to all those reading this post. The power cocktail that steered me through this year so far has been to live from a place of trust, faith, and total surrender at the feet of the Universe.

During one of my walking coaching sessions this morning, I offered my client to listen to a surrender practice that I released earlier this week. The client was surrounded by a flock of birds after the centering. One bird was limping with one foot and a claw missing on the other foot. The bird looked directly into her eyes communicating quite clearly to stay away from worry and anxiety. Let us learn from every encounter on a daily basis. Enjoy your last week of the summer break in Europe and the US.

With kindness and care
Prerna


 

Gondolataim a héten: Ahogy fejben készülünk a világjárvány második hullámára, amely nagy eséllyel megint megüt minket, tudatosan hálát adok minden olyan kicsi irgalomért, amelyet ajándékba kaptam ebben a meglehetősen szokatlan évben. Emellett az erő és reménység üzenetét küldöm mindenkinek, aki ezt a posztot olvassa. Az erő koktél, amely átsegített engem ezen az éven az volt, hogy a bizalom, a hit és a teljes átadás állapotából élek az univerzum lábai előtt.

A ma reggeli sétáló coaching ülésem során felajánlottam ügyfelemnek, hogy hallgassa meg az átadási gyakorlatot, amelyet a hét elején készítettem el. A gyakorlat után az ügyfelemet körülvették a madarak. Egy madár az egyik lábával sántikált, a másik lábáról pedig hiányzott egy karom. A madár közvetlenül az ügyfelem szemébe nézett, és egyértelműen azt kommunikálta, hogy maradj távol az aggodalomtól és a szorongástól. Napi szinten tanuljunk minden találkozásból. Élvezd a nyári szünet utolsó hetét Európában és az Egyesült Államokban.

Kedvességgel és gondoskodással,
Prerna


 

Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts into Hungarian every week \
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

FAULTY MASKS

MVIMG_20200809_155332

The post COVID world is changing rapidly and we must adapt and adjust to be able to thrive. Many of us have been wearing masks in order to comply with the latest WHO recommendations to help stop the spread of the virus. A thought that came up for me connecting masks to my work is that we may be hiding behind masks in everyday life and may not recognize this. For example, when life does not deliver what we expect from it, we are sad and ashamed of facing the world. In my humble opinion, we are building on the foundation of faulty systems that require serious re-examination, where we can learn and grow from our failures. I dream of a world where the threads of love, kindness, care, humility, vulnerability, non judgement, and safety are woven into the fabric of every Being’s life.

What do you think? Please feel free to share your thoughts in the comments below or message me privately to continue this discussion.

Namaste,
Prerna


A COVID utáni világ gyorsan változik, és muszáj alkalmazkodnunk, hogy boldoguljunk. Sokan maszkot viselnek annak érdekében, hogy megfeleljenek a WHO legújabb ajánlásainak, amelyek segítik a vírus terjedésének megakadályozását. Egy gondolat, ami felmerült számomra – hogy a maszkokat összekapcsoljam a munkámmal – az az, hogy a mindennapi életben maszkok mögé bújhatunk, és ezt nem ismerjük fel. Például, amikor az élet nem biztosítja azt, amit elvárunk tőle, szomorúak vagyunk és szégyenlünk szembenézni a világgal. Szerény véleményem szerint hibás rendszerekre építünk, amelyek komoly újraértékelést igényelnek, amiből megtanulhatjuk hogyan növekedhetünk kudarcunkból. Egy olyan világról álmodom, ahol a szeretet, a kedvesség, a gondoskodás, az alázatosság, a sebezhetőség, az ítéletmentesség és a biztonság szálai mindenki életébe beszövődik.

Mit gondolsz? Kérlek, bátran oszd meg gondolataid kommentben, vagy privát üzenetben, hogy folytassuk ezt a gondolatot.

Namaste,
Prerna


Gratitude to 
Ozan Kulcu for technical support 
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian for the benefit of those who don’t speak English as fluently 
Juhi and Raul for appropriate and apt  photographs for my post 
Vriddhi Sujan for editing the posts 
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

MY RITUAL 2

flower collage

Dear Treasures,

I would like to share with you another one of my rituals that has proven to bring me gratitude, joy, happiness, peace, and bliss.

Many of you know about my Saturday morning visits to the farmers’ market during the spring, summer, and fall months. I pick up my fruits and vegetables for the week and freshly cut flowers from the sweet farmers. I am immensely grateful for the kindness and care that I receive from the farmers from whom I have been buying produce for years. As I am biking back home on Snow White, my cute bicycle with the flowers in hand and the basket full, there is literally a smile on my face. I am so happy to think about all the foods that I will be preparing during the week and the joy that arranging the flowers in different vases will bring. I also think about the sheer bliss that I experience watching the flowers upon waking and enjoying my breakfast. Not to mention the smile that I find myself breaking out in as I am going through the day and in between coaching conversations.

I notice that when I am focusing on filling my container and overcoming my shortcomings on a daily basis, I have no time to look into external places and weaknesses. This has been such a powerful practice that has brought me tremendous joy. I notice long lasting peace, contentment, and satisfaction on a daily basis. This has been especially helpful during these challenging times that we are going through.

What aspect of this ritual will you build into your wardrobe this week? Please comment below or send me a private message as many of you already do.

With care
Prerna


 

Kedves Kincsek,

Szeretném megosztani veletek egy másik rituálémat, amely bebizonyította, hogy hálát, örömöt, békét és boldogságot hoz nekem.

Sokan közületek tudják,hogy a tavaszi, nyári és őszi hónapokban szombat reggelente piacra megyek. Megveszem a heti gyümölcsöt és zöldséget, valamint a frissen vágott virágot az édes gazdáktól. Rendkívül hálás vagyok a kedvességért és gondoskodásért, amelyet azoktól a termelőktől kapok, akiktől évek óta vásárolok. Ahogy hazafelé biciklizek, az én aranyos kerékpáromon, Hófehérkén a kezemben lévő virágokkal és a tele kosárral, szó szerint mosoly van az arcomon. Nagyon örülök, ahogy az ételekre, amelyeket a következő héten készíteni fogok, és a jó érzésre gondolok amit a virágok különböző vázákba rendezése hoz. Arra az áldásra is gondolok, amelyet ébredéskor a virágok megcsodálásakor és a reggeli elfogyasztásakor tapasztalok meg. Nem is beszélve arról a mosolyról, amely minden nap az arcomon van a coaching ülések között is.

Észrevettem, hogy amikor a konténerem feltöltésére és a hiányosságaim napi leküzdésére összpontosítok, nincs időm külső dolgokat és gyengeségeket vizsgálni. Ez egy olyan erőteljes gyakorlat, amely óriási örömöt hozott nekem. Napi szinten tartós békét, megelégedettséget tapasztalok. Ez különösen akkor hasznos, amikor ezeket a kihívásokkal teli időket éljük.

A rituálé melyik aspektusát fogod beépíteni ezen a héten? Kérlek, írd meg a véleményed kommentben, vagy küldj nekem egy privát üzenetet, ahogyan sokan teszitek.

Törődéssel
Prerna


 

Gratitude to 
Ozan Kulcu for technical support 
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian for the benefit of those who don’t speak English as fluently 
Juhi and Raul for appropriate and apt  photographs for my post 
Vriddhi Sujan for editing the posts 
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

My Ritual

IMG_1107

My Lovely Beings,

I love my small rituals on an everyday basis. I’d like to share one such ritual with you this week. As I’m getting ready to do my morning yoga practice, I light candles all over the room. The room also fills with the aroma of lavender that I light in a diffuser. As I am carrying this dish from the kitchen to the living room, I consciously bring to my mind how we all are operating under the umbrella of a Higher Energy. We must act toward achieving our goals and perform our duties constantly while we are on this earth plane. While doing so, we must remind ourselves to trust and surrender to the Unseen Force that is running the show. When we do so, we accept challenges, setbacks and failures from a space of strength and hope. This helps us to move forward toward achieving our goals from a place of Conscious Awareness. The ever benevolent Universe then starts working it’s magic provided we take care of our inner world of thoughts and emotions.

I have shared with you one of the most powerful lessons that I have learnt and humbly urge you to start practicing with rigor. Our practices shape us and make us who we become.

With kindness and care
Prerna


Kedveseim,

Szeretem a mindennapi kis rituálékat. Ezen a héten szeretnék megosztani veletek egy ilyen szertartást. Ahogy felkészülök a reggeli jóga gyakorlására, gyertyákat gyújtok mindenhol a szobában. A szoba megtelik a levendula aromájával is, amelyet a párologtatóba csepegtetek. Ahogy az ételt viszem a konyhából a nappaliba, tudatosan arra gondolok, hogy mi mindannyian egy magasabb energia esernyője alatt működünk. A földi életünk során céljaink elérése érdekében cselekszünk, és folyamatosan elvégezzük a feladatainkat. Ennek során muszáj emlékeztetni magunkat arra, hogy bízzunk és engedjünk a láthatatlan erõnek, amely irányítja ezt a showt. Amikor ezt megtesszük, az erő és a remény állapotából elfogadjuk a kihívásokat és a kudarcokat. Ez segít előrehaladni a céljaink elérése felé a tudatos gondolkodás állapotából. Az állandóan jóindulatú világegyetem ezt követően elkezdi működtetni a varázslatát, feltéve, hogy gondolataink és érzelmeink belső világáról gondoskodunk.

Megosztottam veletek az egyik legerősebb leckét, amelyet megtanultam. Alázattal buzdítalak, hogy kezdjetek el szorgalmasan gyakorolni. Gyakorlataink formálnak bennünket és tesznek minket azzá, akivé válunk.

Kedvességgel és gondossággal
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian for the benefit of those who don’t speak English as fluently
Juhi and Raul for appropriate and apt  photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space