YOU ARE CREATIVE, RESOURCEFUL AND WHOLE!!

My work helps people to tap into the creative, resourceful, and whole version of themselves which is present in each one of us. I simply facilitate my clients to get in touch with these parts within them in order to experience well-being in every aspect of their lives.

When I start looking at each person knowing that each one is creative, resourceful, and whole, it is very difficult to get upset at anybody.

When a fellow human being does not behave as per my expectations, I gently remind myself of this fact, and this helps me experience well-being right away.

How committed are you to being well? What aspect of this very simple yet transformational practice are you willing to invite within yourself to experience well-being? Curious!

In the spirit of service
Prerna


A munkám abban segít az embereknek, hogy kiaknázzák önmaguk kreatív, találékony és teljes változatát, amely mindegyikünkben jelen van. Egyszerűen facilitálom az ügyfeleimet, hogy kapcsolatba lépjenek a bennük élő elemekkel és életük minden területén megtapasztalják a jóllétet.

Amikor úgy nézek az emberekre, hogy tudom, mindenki kreatív, találékony és teljes, nagyon nehéz engem felidegesíteni.

Amikor egy embertársam nem az elvárásaimnak megfelelően viselkedik, finoman emlékeztetem magam erre a tényre, és ez segít abban, hogy azonnal megtapasztaljam a jóllétet.

Mennyire vagy elkötelezett a jóllét mellett? Ennek a nagyon egyszerű, mégis sok minndent megváltoztató gyakorlatnak milyen aspektusát hívod magadhoz, hogy megtapasztald a jóllétet? Kíváncsi vagyok!

A szolgálat szellemében
Prerna


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: