LOVE, GRACE, AND GRATITUDE

During these uncertain times, let us live every moment wholeheartedly. The quote below by Denis Waitley , one of my all time favorites resonates for me today:

“Happiness cannot be traveled to, owned, earned, worn or consumed. Happiness is the spiritual experience of living every minute with love, grace, and gratitude.”

Namaste
Prerna


Ezekben a bizonytalan időkben éljünk minden pillanatot teljes szívvel. Denis Waitley, egyik mindenkori kedvencem alábbi idézete jut eszembe:

“A boldogságot nem kereshetjük, nem birtokolhatjuk és nem is viselhetjük. A boldogság egy spirituális élmény, ha életünk minden percét szeretettel, kegyelemmel és hálával éljük.”

Namaste
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

LOTUS

The analogy of the lotus is what I’ve been pondering over this week. The lotus stands pretty above the dirt and muck below. I have focused on the values that I strive to live by rather than getting pulled down by others’ drama and circus. I have strived to see the light within myself despite disappointments and expectations being let down. I have been able to do this by bringing compassion consciously towards others. Each one behaves according to his set of values which do not necessarily align with mine. I have consciously brought acceptance within my Being.

Living gracefully with a sense of peace within is how I choose to safeguard my well being despite outside triggers.

Does this resonate with you? Decide what your practice will be when you face a similar situation. Remind yourself and practice kindness towards others in order to stay in a state of well being.

Namaste,
Prerna


Lótusz

A lótusz analógiáján gondolkodtam ezen a héten. A lótusz jóval az alatta lévő sár és mocsár felett nyílik. Azokra az értékekre összpontosítottam, amelyek mentén igyekszem élni, ahelyett, hogy lehúzna mások drámája és cirkusza. Arra törekedtem, hogy lássam a fényt magamban annak ellenére, hogy a csalódások és az elvárások megjelennek. Azáltal voltam erre képes, hogy tudatosan együttérzést mutattam mások felé. Mindenki a saját értékei szerint viselkedik, amelyek nem feltétlenül igazodnak az enyémhez. Tudatosan hoztam elfogadást a lényembe.

Könnyedén élve a belső békeérzettel. Így döntök a jó közérzetem megóvása mellett külső behatások ellenére.

Ez rezonál veled? Döntsd el, hogy mi lesz gyakorlatod, amikor hasonló helyzetbe kerülsz. Emlékeztesd magad és gyakorolj kedvességet másokkal szemben, hogy a jólléted megmaradjon.

Namaste,
Prerna