LOVE, GRACE, AND GRATITUDE

During these uncertain times, let us live every moment wholeheartedly. The quote below by Denis Waitley , one of my all time favorites resonates for me today:

“Happiness cannot be traveled to, owned, earned, worn or consumed. Happiness is the spiritual experience of living every minute with love, grace, and gratitude.”

Namaste
Prerna


Ezekben a bizonytalan időkben éljünk minden pillanatot teljes szívvel. Denis Waitley, egyik mindenkori kedvencem alábbi idézete jut eszembe:

“A boldogságot nem kereshetjük, nem birtokolhatjuk és nem is viselhetjük. A boldogság egy spirituális élmény, ha életünk minden percét szeretettel, kegyelemmel és hálával éljük.”

Namaste
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

LOVE

The weekend started with a lovely surprise by my precious daughters. When the girls lived with me, every little occasion was celebrated wholeheartedly in our household. We always looked for an excuse to celebrate and those memories are strongly cherished by us all. We can disagree on matters (even more so now since they are well grown adults), but we strictly follow a rule to end every conversation with a “I love you,” bringing the energy of love that softens and transforms the dynamic of our conversations.

I strive hard to extend this love to each and every life that I touch. The energy of love is so powerful, fulfilling and gives me a strength that I cannot describe to you.

On this Valentine’s Day weekend, I urge each one of you to set your judgements, preconceptions, assumptions aside. Live the moment, enjoy family, and learn from the challenges that they offer.


A hétvége egy kedves meglepetéssel kezdődött drága lányaimtól. Amikor a lányok velem éltek, minden apró alkalmat teljes szívvel ünnepeltünk itthon. Mindig ürügyet kerestünk az ünneplésre, és ezeket az emlékeket mindannyian erősen ápoljuk. Néhány kérdésben nem értünk egyet (most még inkább, mivel ők már felnőttek), de szigorúan betartunk egy szabályt: minden beszélgetést a „szeretlek” szóval fejezzük be, így a szeretet energiája megpuhítja és átalakítja beszélgetéseink dinamikáját.

Nagyon törekszem arra, hogy ezt a szeretetet kiterjesszem minden egyes életre, amellyel kapcsolatba kerülök. A szeretet energiája olyan hatalmas, kielégítő és olyan erőt ad nekem, amelyet nem tudok leírni.

Ezen a Valentin-napi hétvégén mindenkit arra kérek, hogy tegye félre ítéleteit, előítéleteit, feltételezéseit. Élje át a pillanatot, élvezze a családot és tanuljon az általuk kínált kihívásokból.

Gary Chapman’s Five Love Languages

My daughter recently pointed me towards Gary Chapman’s Five Love Languages.IMG-20190628-WA0005

It was a great reminder to take the online test once again to check what my top language is. Quality Time, Acts of Service and Words of Affirmation scored high. Receiving gifts and physical touch were on the bottom rung.

I made an intention to be more mindful of all of these languages and bring a heightened energy awareness to being more caring towards people I meet. I also noticed how I would become uncomfortable when receiving loving care in the form of thoughtful gifts.

That afternoon, a random stranger struck up a conversation with me in the grocery store and ended up giving me a hug since she found me caring. I noticed squirming but reminded myself of the intention that I’d set earlier in the day.

I’m beginning to befriend receiving gifts rather than always wanting to give. I practiced this yesterday when my daughter and her fiancé took me to an upscale vegan restaurant in downtown Toronto followed by a performance of The Lion King, my first Broadway musical.

What will you do to introduce the muscle of flexibility to befriend your weakest love language? Please start by setting an intention. As many of you have heard from me countless times, intentions create your reality.

Namaste,
Prerna


 

Az 5 szeretetnyelv Gary Chapmantől

Nem túl rég, a lányom felhívta a figyelmem az 5 szeretetnyelvre Gary Chapmantől.

Nagyszerű emlékeztető volt, hogy ismét megcsináljam az online tesztet, és megnézzem mi az én top szeretetnyelvem. A minőségi idő, a szívességek és az elismerő szavak kerültek előre. Az ajándékozás és a testi érintés pedig a lista alján voltak.

Azt a szándékot fektettem le, hogy sokkal tudatosabb leszek ezekre a szeretetnyelvekre, és több energiát fektetek abba, hogy jobban kifejezzem törődésem az emberek felé, akikkel találkozom. Azt is észrevettem, hogy mennyire kényelmetlenül tudom magam érezni, amikor valaki ajándékkal fejezi ki a szeretetét felém.

Ezen a délutánon egy ismeretlen ember elkezdett velem beszélgetni a boltban, majd végül megölelt, mert törődőnek talált. Észrevettem, hogy mennyire nehéz nekem ezt tűrni, de emlékeztettem magam a szándékra, amit reggel lefektettem.

Kezdek megbarátkozni az ajándék kapással, ahelyett hogy mindig adni akarnék. Gyakoroltam este is, amikor a lányom és a vőlegénye elvitt egy előkelő vegán étterembe Toronto belvárosában, amit az első Broadway showm, az Oroszlánkirály megnézése követett.

Mit fogsz tenni, hogy használd a rugalmasságot annak érdekében, hogy megbarátkozz a leggyengébb szeretetnyelveddel?
Kérlek, az első lépés legyen a szándék lefektetése. Ahogy sokan hallottátok már Tőlem, a szándékok megteremtik a valóságod.

Namaste,
Prerna

Love Conquers

IMG-20190206-WA0001I just finished speaking to my Hungarian teacher and I asked her for feedback on my progress. The feedback I received was that I’m much more confident to speak with an intention towards mastery than ever before. I reflected back that the reason I am confident is because of her patience and kindness without judgment.

I get nervous when I am feeling judged and start making mistakes.

She reiterated back how much she adores me which is what motivates her and is a big driver during our calls.

It’s amazing how love is the one singular force that drives and motivates us.

What will you do to consciously bring the love, care and kindness towards your fellow humans this weekend?

Namaste,
Prerna
🙏

 

LOVE

As I sit in prayer, contemplation this morning, the one word that comes to me is LOVE.

It is indeed a powerful emotion, once learnt it can work wonders. The more you give of it, the better you feel.

How are you going to love this week? Will you marinate love with expectations? Or will you love because it makes you feel good?

My experience has been powerful over the holidays when I simply loved despite my mind. Are you willing to conquer your mind by giving yourself just the right amount of care? Learning to stay away from feelings of resentment. It might be quite magical.

Namaste,
Prerna


SZERETETT

Ahogy a reggeli imámban, elmélkedèsemben ülök, a SZERETET szó jön hozzám.

Egy erőteljes érzelem, ami csodákat képes művelni. Minél többet adsz belőle, annál jobban érzed magad.

Hogyan fogsz szeretni ezen a héten? Élvárásokkal fogod övezni a szeretetet? Vagy azért fogsz szeretni, mert jobban érzed magad tőle?

Az én tapasztalatom nagyon erőteljes volt az ünnepek alatt, szimplán szerettem annak ellenére, amit az elme mondott. Meghódítod az elméd azzal, hogy megfelelő mennyiségű törődést adsz magadnak? Megtanulni, hogyan kerüljük el a neheztelés érzését… varázslatos tud lenni.

Namaste,
Prerna

 

Weekend Post

self interest

(A magyar fordítás lent található.)

My inner critic was loud and noisy creating turbulence this week when I chose to disrespect my boundaries and ran myself to the ground. I experienced guilt, shame and harsh judgment towards self. I spent every minute with awareness and consciousness paying absolutely little or no attention to the messy mind. Of course I felt yucky. It was 2 very difficult days staying as a silent witness. I took good care of myself, practiced kindness towards me, ate wholesome, nutritious meals. At times like this, I step up my practices. I finally came back to center, peace, joy and bliss.

What is your practice going to be when you notice being overly harsh towards yourself?

My declaration yesterday morning was:
“I love you just the way you are.”

I am learning to accept that I can be imperfect sometimes and this is part of being human. I have placed huge expectations over myself in the past which don’t necessarily serve me well. It’s time to make a change.

Namaste,
Prerna


 

A belső kritikám hangos és zajos volt, turbulenciát okozott, amikor úgy döntöttem nem tisztelem a határaimat és lehúztam magam. Szégyent, bűntudatot és kemény ítélkezést tapasztaltam magam felé. Minden pillanatot tudatosan tölöttem el,nem törődve a zavaros elmével. Természetesen undort éreztem. Nagyon nehéz volt 2 napig csendes tanúnak maradni. Gondoskodtam magamról, kedvességet adtam magamnak, egészséges, tápláló ételeket ettem. Ilyen időkben még többet végzem a gyakorlataimat. Végül visszakerültem a közzépontba, békébe, örömbe és boldogságba.

Mit fogsz gyakorolni, amikor észre veszed,  hogy nagyon kemény vagy magaddal?

Az én nyilatkozatom tegnap reggel ez volt:
“Szeretlek, úgy ahogy vagy.”

Tanulom, hogy elfogadjam, néha én is lehetek tökéletlen, ez annak a része, hogy ember vagyok. Túl nagy elvárásokat állítottam magammal szemben a múltban, amik nem szükségszerűen szolgáltak. Itt az ideje a változásnak.

Namaste,
Prerna

Weekend Post

Captions

An everlasting impact of kindness and care turns into love. Create that consciously in your Being today.

Namaste,
Prerna

 


 

Az örökkévaló hatása a kedvességnek és törődésnek szeretetté változik. Teremtsd meg ezt ma tudatosan a létezésedben.

Namaste,
Prerna

Love Centered Practice

WhatsApp Image 2018-06-02 at 10.16.26 combined

I experienced recently an opening in the heart when I took a few minutes to consciously center after feeling uneasiness in my stomach area one morning upon waking up.

My focus and attention since then has been to consciously bring Love into my way of Being. I notice that I stay calmer and grateful despite the challenges that life hands me. Our expectations are not always honored and met by everyday happenings.

What will your conscious practice be? How will you manifest love and feel the opening in your heart area this weekend?

Namaste,
Prerna

Unconditional Love

(A magyar fordítás lent található.)IMG_0485

This week, I have often been reminded of the above verse in The Prophet by Kahlil Gibran on children. I was given an opportunity to practice total and complete unconditional love and acceptance towards my 2 very capable, successful grown up daughters. Every time I noticed judgment within myself, I pressed pause and consciously brought in unconditional love and care. The week was simply blessed and beautiful and went by seamlessly.

What will your conscious practice be this weekend? We are wired to judge, control, expect our kids, colleagues and friends to be like us. We impose our standards on our near and dear ones the most. This causes us frustration and unhappiness, not to mention stress in our close relationships. Throw away your expectations in the trash can and notice how peaceful your life and relationships can be.

Namaste,
Prerna


 

Feltétel nélküli szeretet

Ezen a héten gyakran emlékeztetve lettem a képen látható Kahlil Gibran gyerekekről szóló versére a Prófétából. Megadatott a lehetőség számomra, hogy totális, feltétlen szeretetet gyakoroljak a két nagyon tehetséges, sikeres, felnőtt lányaim felé. Minden alkalommal, amikor ítélkezést fedeztem fel magamban, megnyomtam a stop gombot, és tudatosan átfordítottam feltétlen szeretetté és törődéssé. Áldott és gyönyörű volt ez a hét, teljesen zökkenőmentes volt az egész.

Mi lesz a tudatos gyakorlatod ezen a hétvégén? Be vagyunk programozva, hogy ítélkezzünk gyerekeink, barátaink, kollégáink felett, irányitsuk őket, és elvárjuk, hogy olyanok legyenek, mint mi. A legközelebbi és legdrágább személyekre szabjuk a saját sztenderdjeinket. Ez okozza a frusztrációt, és boldogtalanságot, nem beszélve a közeli kapcsolatokban felmerülő stresszről. Dobd ki az elvárásaidat a kukába, és vedd észre, hogy milyen békés lehet az életed és kapcsolataid.

Namaste,
Prerna