Freedom

594c44df-79b5-4305-bea0-decb43fe6dee

Lockdown is loosening up in most countries, people are beginning to go back to work, and life is slowly returning back. As people are excited to start living their lives, my thoughts have been going out towards our planet Mother Earth. We had abused her tremendously prior to lockdown. When we stopped moving as much, Mother Nature began to flourish and thrive in some areas. I pray and hope that we will restart our lives keeping in mind to safeguard and take care of her so that we do not face dire consequences in the years to come.

In my personal experience, I decided to simplify my life in 2009 and have never been happier. It has freed me up in so many ways. Every time my girls want to buy me something, I remind them of the excessive amounts we had to get rid of once they both moved to North America to pursue further studies.

We have lived quite simply during these last months of lockdown. Might we continue to be mindful of the extent to which we start splurging, eating out, shopping, and traveling. I am by no means propagating that we must not indulge. I’m only suggesting for us to make healthy and wise choices where we are not a burden to Mother Nature. May she hold us in her loving arms sustainably.

Namaste,
Prerna


 

A legtöbb országban lazul a lezárás, az emberek elkezdenek munkába menni, és az élet lassan visszatér. Mivel az emberek izgatottan kezdik élni az életüket, gondolataim a Föld Anya felé fordultak. Rendkívül sokat bántalmaztuk a lezárás előtt. Amikor kevesebbet mozogtunk, a Természet Anya kivirágzott és növekedett számos területen. Imádkozom és remélem, hogy amikor újraindítjuk az életünket, szem előtt tartjuk a megóvását és gondozását, hogy az elkövetkező években ne nézzünk szembe súlyos következményekkel.

2009-ben úgy döntöttem, hogy leegyszerűsítem az életemet, és soha nem voltam boldogabb. Ez sok szempontból felszabadított. Minden alkalommal, amikor a lányaim meg akarnak vásárolni nekem valamit, emlékeztetem őket a nagy összegekre, amelyeket kifizettünk, amikor mindketten Észak-Amerikába költöztek a tanulmányaik folytatása érdekében.

Meglehetősen egyszerűen éltünk az elmúlt hónapokban, mikor otthon kellett maradni. Továbbra is figyelembe vehetjük, milyen mértékben kezdjük el a pénzköltést, az étteremben étkezést, bevásárlást és az utazást. Semmi esetre sem azt állítom, hogy nem szabad ezeket megengednünk magunknak. Csak az a javaslatom, hogy egészséges és bölcs döntéseket hozzunk, ami nem jelent terhet az Anya Természet számára. Tartson bennünket szerető karjaiban hosszú ideig.

Namaste,
Prerna


 

Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian for the benefit of those who don’t speak English as fluently
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

Detachment and surrender challenged.

unnamed

Dear Treasures

Hope you are doing well under these special circumstances. This week, I’d like to share my personal journey from the last few weeks. As many of you know, I am a big fan of detaching and surrendering.

COVID-19 triggered within me an uneasiness, an effect it has probably had over many. Upon reflection, I was surprised to recognize how much I still was looking to control and predict circumstances. The unusual response that I was experiencing truly took me by surprise and caught me off guard. I caught myself saying to a few friends how I’d like to know how long this will last and that once I knew this, I would be at rest, I passionately declared. As I recognized being a control freak once again (thought I had given this up a long time back but was obviously wrong) I was able to start creating an action plan. I began to soften myself in the direction of uncertainty and flexibility.

The Universe supported me magically. I received a link for an online healing session from a very dear friend. I conscientiously started participating in the Tuhi Tuhi healing sessions by Veer Manpreet Singh. I reignited with intense fervor my center, peace and the unquestioning faith with which I was brought up my by parents and mentors .

I have rescheduled my daily coaching sessions and now participate online every morning for a couple of hours. I cook a healthy lunch some days whilst listening to a Facebook Live event or do a calming yoga practice or simply give myself the gift of pondering/reflecting over the wisdom of the teachings of the Guru Granth Sahib. I am fortunate to have been brought up in an environment where I was explained the meaning and profound wisdom of this ancient text.

I’d humbly urge you to find the place of stability during these very unstable and volatile times. Create a short practice and ritual for yourself and complete it no matter what.

I leave you with a thought shared by one of my coachees.

COVID will come and go but the strength that it leaves us with will stay with us forever. Let us all collectively build and unlock that inner strength that lies within each one of us.

Stay safe, well and healthy
Namaste
Prerna

Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian for the benefit of those who don’t speak English as fluently
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team.
Much much gratitude from my heart space


Kedves kincsek!

Remélem, jól vagytok a különleges körülmények között. Ezen a héten szeretném veletek megosztani az elmúlt hetek személyes tapasztalatait. Mint sokan tudjátok, én nagy rajongója vagyok a leválásnak és a megadásnak.

A COVID-19 kellemetlenséget váltott ki bennem, ezt a hatást valószínűleg sokan észrevettétek. Meglepődve ismertem fel, hogy mennyire szeretném még mindig ellenőrizni és megjósolni a körülményeket. Ez a szokatlan gondolat igazán meglepett, nem voltam rá felkészülve. Észrevettem, hogy néhány barátomnak sorozatosan arról beszéltem, mennyire szeretném tudni mikor lesz ennek vége. Szenvedéllyel jelentettem ki, hogy ha tudnám, akkor megnyugodnék. Mivel ismét felismertem, hogy kontroll-mániás vagyok (azt gondoltam, hogy régóta feladtam ezt, de nyilvánvalóan tévedtem), elkezdtem létrehozni egy cselekvési tervet. Elkezdtem lágyítani magam a bizonytalanság és a rugalmasság irányába.

Az univerzum varázslatosan támogatott engem. Kaptam egy linket egy nagyon kedves baráttól, hogy részt vehessek egy online gyógyító foglalkozáson. Lelkiismeretesen elkezdtem részt venni a Vehi Manpreet Singh Tuhi Tuhi gyógyító ülésein. Újra találkoztam a központommal, békével és a vitathatatlan hittel, amellyel a szüleim és a mentorok neveltek.

Átszerveztem a napi coaching üléseimet, és minden reggel néhány órán keresztül részt veszek a gyógyító programon. Néhány naponta egészséges ebédet főzök, miközben hallgatok egy Facebook Live eseményt, vagy megnyugtató jóga gyakorlatot csinálok, vagy egyszerűen csak ajándékot adok magamnak azzal, hogy Granth Sahib Guru tanításainak bölcsességén töprengek /reflektálok. Szerencsés vagyok, hogy olyan környezetben nevelkedem, ahol elmagyarázták ennek az ősi szövegnek a jelentését és mély bölcsességét.

Alázatosan sürgetlek, hogy megtaláld a stabilitást ezekben a nagyon bizonytalan és ingatag időkben. Készíts rövid gyakorlatokat és rituálét magadnak, és teljesítsd, bármi legyen.

Az egyik ügyfelem gondolatával zárom.

A COVID jön és megy, de az az erő, amivel itt hagy minket, örökké megmarad. Építsük és oldjuk fel mindannyian azt a belső erőt, amely mindannyiunkban rejlik.

Vigyázz magadra, jó egészséget
Namaste
Prerna

LOTUS

The analogy of the lotus is what I’ve been pondering over this week. The lotus stands pretty above the dirt and muck below. I have focused on the values that I strive to live by rather than getting pulled down by others’ drama and circus. I have strived to see the light within myself despite disappointments and expectations being let down. I have been able to do this by bringing compassion consciously towards others. Each one behaves according to his set of values which do not necessarily align with mine. I have consciously brought acceptance within my Being.

Living gracefully with a sense of peace within is how I choose to safeguard my well being despite outside triggers.

Does this resonate with you? Decide what your practice will be when you face a similar situation. Remind yourself and practice kindness towards others in order to stay in a state of well being.

Namaste,
Prerna


Lótusz

A lótusz analógiáján gondolkodtam ezen a héten. A lótusz jóval az alatta lévő sár és mocsár felett nyílik. Azokra az értékekre összpontosítottam, amelyek mentén igyekszem élni, ahelyett, hogy lehúzna mások drámája és cirkusza. Arra törekedtem, hogy lássam a fényt magamban annak ellenére, hogy a csalódások és az elvárások megjelennek. Azáltal voltam erre képes, hogy tudatosan együttérzést mutattam mások felé. Mindenki a saját értékei szerint viselkedik, amelyek nem feltétlenül igazodnak az enyémhez. Tudatosan hoztam elfogadást a lényembe.

Könnyedén élve a belső békeérzettel. Így döntök a jó közérzetem megóvása mellett külső behatások ellenére.

Ez rezonál veled? Döntsd el, hogy mi lesz gyakorlatod, amikor hasonló helyzetbe kerülsz. Emlékeztesd magad és gyakorolj kedvességet másokkal szemben, hogy a jólléted megmaradjon.

Namaste,
Prerna