LOVE, GRACE, AND GRATITUDE

During these uncertain times, let us live every moment wholeheartedly. The quote below by Denis Waitley , one of my all time favorites resonates for me today:

“Happiness cannot be traveled to, owned, earned, worn or consumed. Happiness is the spiritual experience of living every minute with love, grace, and gratitude.”

Namaste
Prerna


Ezekben a bizonytalan időkben éljünk minden pillanatot teljes szívvel. Denis Waitley, egyik mindenkori kedvencem alábbi idézete jut eszembe:

“A boldogságot nem kereshetjük, nem birtokolhatjuk és nem is viselhetjük. A boldogság egy spirituális élmény, ha életünk minden percét szeretettel, kegyelemmel és hálával éljük.”

Namaste
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

LITTLE MOMENTS

My joy knew no bounds when I received a box full of my favorite pens in different colors. I could not stop smiling at how pretty my gratitude journal will look. I often refer to myself as a 5-year old feeling happy for the tiniest of joys.

Why do we need elaborate experiences to make us happy? What shifts within ourselves when we savor and cherish the minuscule moments?

Capture these moments and consciously start living life from this space. I urge you to enjoy the journey rather than focusing on the end result.

Namaste
Prerna


Az örömömnek nem volt határa, amikor kaptam egy dobozt tele tollakkal, amik a kedvenc színeimben pompáztak. Nem tudtam abbahagyni a mosolygást, amikor arra gondoltam, hogy a hála naplóm milyen szép lesz. Gyakran úgy gondolok magamra, mint egy 5 éves gyermekre, aki a legapróbb dolgoknak is örül.

Miért van szükség bonyolult tapasztalatokra, hogy boldogok legyünk? Mi változik bennünk, amikor ízleljük és ápoljuk a csekély pillanatokat?

Ragadd meg ezeket a pillanatokat, és tudatosan éld meg az életet ebből az állapotból. Arra kérlek, hogy élvezd az utazást, és ne a végeredményre koncentrálj.

Namaste
Prerna

Are you taking life for granted?

024c1aff-35f7-4ac8-86fc-67641fb582be

My dearest treasures,

This week, I’ve had to give up something as basic as a cup of black tea with a tinge of oat milk due to an allergic reaction it was producing in the body. It made me realize how I took drinking a cup of tea for granted. Likewise, I am certain to be taking many other privileges for granted. Gratitude is an important emotion to practice every minute of the day. Do we really do this? If so, what do we experience as a result of offering gratitude. It is directly proportionate to our well being.

What will you be grateful for today and the rest of this week? Please note how this makes you feel.

With gratitude,
Prerna


Kedves Kincseim,

Ezen a héten fel kellett adnom valami olyan alapvető dolgot, mint egy csésze fekete tea zabtejjel egy allergiás reakció miatt, amelyet a testemben okozott. Ez ráébresztett arra, hogy milyen természetesnek vettem egy csésze teát. Hasonlóan ehhez, biztos vagyok benne, hogy sok más kiváltságokat is magától értetődőnek veszek. A hála fontos érzelem a nap minden percében. Tényleg ezt csináljuk? Ha igen, mit tapasztalunk a hála érzésekor. Ez közvetlenül arányos jóllétünkkel.

Miért leszel hálás ma és a hét többi részén? Kérlek, figyeld meg milyen hatással van rád.

Hálával
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian for the benefit of those who don’t speak English as fluently
Juhi and Raul for appropriate and apt  photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

GRATITUDE AND PRIVILEGE

option2

As we are living through these extraordinary, unusual times, I am struck with a powerful sense of gratitude. I have been stocking up on a few extra groceries while keeping in mind to leave supplies for others as well. Many of you who know about my minimalist approach to life are well aware of how uncomfortable I am to hoard more than necessary.

I feel incredibly blessed and privileged to be in a position to buy a few extra supplies. I am aware how challenging it might be for some families who live hand to mouth to spend extra on groceries. Raising my girls as a single mum not long ago, I know how a situation like this might have thrown my cash flow and budgets off the charts.

As I canceled an appointment with the person who helps me with cleaning my windows this weekend, I did offer to transfer him the amount just in case he was depending on the work this weekend.

I urge each one of you to stay conscious of bringing some form of gratitude and kindness into your way of Being. Be kind to others, cook nutritious meals, and spend time indoors to avoid spreading the flu. Stay safe and healthy each one of you.

With kindness and care,
Prerna


 

Ahogy keresztül megyünk ezen a rendkívüli, szokatlan időszakon, erőteljes hála érzés támad fel bennem. Néhány extra élelmiszert vásároltam, szem előtt tartva, hogy mások számára is jusson a készletből. Sokan közületek, akik ismerik a minimalista megközelítésemet, tisztában vannak azzal, hogy mennyire kellemetlen számomra a szükségesnél többet felhalmozni.

Hihetetlenül áldottnak és kiváltságosnak érzem magam amiatt, hogy megvásárolhatok néhány plusz terméket. Tisztában vagyok azzal, hogy milyen komoly kihívást jelenthet extra mennyiségű élelmiszereket vásárolni néhány olyan család számára, akik hónapról hónapra élnek. Nemrégiben egyedülálló anyaként neveltem a lányokat, tudom, hogy egy ilyen helyzet miként borította fel a költségvetésünket.

Mivel hétvégén lemondtam egy találkozót azzal a személlyel, aki segít nekem az ablakaim tisztításában, felajánlottam, hogy átutalom neki az összeget, arra az esetre, ha a hétvégi munkától függ az ellátása.

Arra sürgetlek mindannyiótokat, hogy maradjatok tudatosak a hála és kedvesség érzésének megtapasztalásában és kinyilvánításában. Légy kedves másokkal, főzz tápláló ételeket, és tölts időt beltérben, hogy elkerüld az influenza terjedését. Maradjatok biztonságban és egészségesen.

Kedvességgel és törődéssel,
Prerna

 

Wholehearted Gratitude

unnamedI am filled with a powerful sense of gratitude as I am wholeheartedly enjoying a trip to India after 7 long difficult years. I lost my mother in the meantime and am finally having closure.

Thank you to my clients for whom I have conducted trainings and workshops in Delhi. A whole hearted thank you to my college friends who have made this reunion possible. I am now enjoying my college friend’s daughter’s wedding at a beautiful destination. A big Indian wedding!

I feel tremendously blessed.

What will your conscious practice of gratitude be for this week? The effects are therapeutic, I can assure you.

Namaste,
Prerna


Hála teljes szívből

A hála érzésenek erőteljes jelenlétét élem át, ahogy élvezem a 7 hosszú és nehéz év után Indiába tett utazásomat. Időközben elvesztettem édesnyámat, és most, végre a lezárás fázisában vagyok.

Köszönöm ügyfeleimnek, akiknek tréningeket és workshopokat tartottam Delhiben. Szívből köszönöm a főiskolai barátaimnak, akik lehetővé tették ezt a találkozást. Most élvezem a főiskolai barátom lányának az esküvőjét egy gyönyörű helyen. Nagy indiai esküvő!

Rendkívül áldottnak érzem magam.

Mi lesz a tudatos hálaadási gyakorlatod erre a hétre? Terápiás hatása van, biztosíthatlak Titeket.

Namaste,
Prerna

Wholehearted Gratitude

IMG-20190823-WA0012

I find myself going back to practicing gratitude wholeheartedly this week. What does this mean? Why do we need this?

We find that life stops giving us joys like it used to. We notice exhaustion and a lack of purpose. We almost start living on auto pilot. I find the practice of putting pegs of wholehearted gratitude on the walls of my consciousness a source of well being. I remind myself with fervor the good that I have rather than operating from a place of entitlement and taking life for granted.

I have wholeheartedly thanked for a nutritious meal that I’ve prepared for myself, a good yoga practice and meditation, my bike rides in the city to get to clients, a regular and continuous flow of work to name a few. What will your practice be this week?

Namaste
Prerna


Hála teljes szívből

Ezen a héten hálát gyakoroltam teljes szívből. Mit is jelent ez? Miért van erre szükségünk?

Úgy gondoljuk, hogy az élet nem ad annyi örömet, mint régen. Kimerültséget és céltalanságot tapasztalunk. Szinte robotpilóta üzemmódban működünk. Azt a gyakorlatot találtam, hogy teljes szívből jövő hála szegecseket tűzök a tudatosságom falára. Örömmel emlékeztetem magam arra a jóra, amelyet már éreztem, ahelyett, hogy a “jogom van hozzá” állapotából működöm és magától értetődőnek veszem az életet.

Teljes szívemből köszönetet mondtam a tápláló ételért, amelyet magamnak készítettem, a nagyszerű jóga gyakorlatért, a meditációért, a bicikli utaimért a városban, amelyek az ügyfeleimhez vezettek, és a rendszeres és folyamatos munkavégzésért, hogy csak néhányat említsek. Mi lesz a gyakorlatod ezen a héten?

Namaste
Prerna

Ferocious Fearlessness

(A magyar fordítás lent található.)

This week’s conversations with clients have revolved around fear. My question to them has been:

What does ferocious fearlessness mean to you?

My experience with working through fear has been total and complete surrender with tremendous faith totally immersed in the present moment. It has worked magically. I am extremely grateful.

I invite you to bring some aspect of this way of Being in your individual journeys, my treasures.

Experience the magic and joy of Being.

Namaste
Prerna  🙏


 

Ezen a héten a félelem körül forogtak a beszélgetések az ügyfeleimmel.  Ez volt a kérdésem hozzájuk:

Mit jelent számodra a vad bátorság?

Az én tapasztalatom a félelem legyőzésével egy totális, teljes megadás volt, óriási hittel és teljes elmerüléssel a jelent pillanatban. Varázslatosan működött. Elképesztően hálás vagyok.

Arra invitállak, hogy építsd be az utadba, amivel rezonálsz ebből a létezésből.

Tapasztald meg a varázslatot és a létezés örömét.

Namaste
Prerna  🙏

Are you feeling disillusioned? Learn to handle the paradox.

Captions(A magyar fordítás lent található.)

Many a time we feel challenged by life’s circumstances at work or in our personal domain. I’ve often been asked how to be free of the world and it’s sufferings. I’m then reminded of the Master’s words to his disciple.

‘Dear if you wish to be free of the world you must love the world and everything in it.’

This seems like a paradox and the only way we can learn to do this is to allow and accept everything the way it is. When we truly learn to accept life as it is we are freed of many difficult moments.

I’m grateful that life allows me to help my clients understand this paradox and be free.

Namaste,
Prerna


 

Kiábrándultnak érzed magad?
Tanuld meg kezelni a paradoxt.

Sokszor úgy érezzük folyamatosan kihívás elé vagyunk állítva a körülmények miatt a munkában vagy a magánéletben. Sokszor kérdezték tőlem, hogy hogy lehet szabadnak lenni a világtól és a szenvedéstől. Ez emlékeztetett egy Mester szavaira a tanítványához.

‘Kedves, ha szabad akarsz lenni a világtól, muszáj szeretned a világot és mindent, ami benne van!’

Úgy hangzik, mint egy paradox, és az egyetlen módja annak, hogy engedjük és elfogadjuk a világban lévő összes dolgot, úgy ahogy vannak. Ha valóban megtanuljuk elfogadni az életet, akkor megszabadulunk sok nehéz pillanattól.

Hálás vagyok, hogy az élet megengedi, hogy segítsek megérteni ezt a paradoxot az ügyfeleimnek, és szabadok lehetnek.

Namaste,
Prerna

 

Is this it now?

Presentation1
(A magyar fordítás lent található.)

When my girls left home 10 years ago to pursue university studies, I often found myself wondering what is next for me? The mind often seemed to give me the narrative of ‘Is this it now?’ I discovered new hobbies, made new friends, and pursued my career in coaching. I consciously ignored that inner voice that was trying so hard to take me away from center.

What are you going to do for yourself this week? What purpose and mission are you committing yourself to? Once you’ve discovered this, stay focused and live every minute without letting the narrative come in the way. It does have a knack to distract you from your goal. Let the doer within you pursue your path to stay centered.

Namaste

Prerna
——————————————————————————-

Most ez van-e?

A lányaim 10 évvel ezelőtt költöztek el itthonról, mert egyetemre mentek. Gyakran azon kaptam magam, hogy azon gondolkodom mi a következő lépés számomra? Az elmém gyakran azt súgta, hogy most ez van? Felfedeztem új hobbikat, új barátságokat kötöttem, felépítettem a coaching karrierem. Tudatosan ignoráltam azt a belső hangot, ami mindent megtett azért, hogy kimozdítson az egyensúlyomból.

Mit fogsz tenni magadért ezen a héten? Milyen célnak és küldetésnek kötelezed el magad? Amikor egyszer ezt felfedezed, csak maradj fókuszban és élj meg minden pillanatot anélkül, hogy hagynád az elméd elbeszélőjét megszólalni. Rendelkezik a trükkel, ami megzavarhat a célod elérésében. Hagyd, hogy a belső éned rátérjen az útra és maradj fókuszban.

Namaste,
Prerna

Gratitude

WhatsApp Image 2018-03-25 at 10.59.43

(A magyar fordítás lent található.)

My dearest ones,

This last week has been very interesting and has taught me to be consciously grateful. I woke up one morning last week feeling tired, exhausted dragging my feet to complete my ‘to do’ list.

All of a sudden, I experienced excruciating back pain that appeared from nowhere. One moment I was just fine, although a bit grumpy and the next moment I was in agonizing pain. All the pending tasks could not be accomplished. The focus shifted to get the back up and running due to a heavy week ahead. It dawned to me a few days later how I was taking so many things in my life for granted. I had forgotten to be consciously grateful. It totally grounded me and brought me back to humility, gratitude – 2 virtues very important for me. I am now grateful for the tough days that I experienced. It was a gentle nudge and great reminder.

How are you going to practice being more grateful this coming week?

Namaste,
Prerna


 

Kedveseim,

Ez a hét nagyon érdekes volt, és megtanított, hogy legyek tudatosan hálás. Felébredtem az egyik reggel, fáradtan és kimerülten, majd elkezdtem megcsinálni a ‘to do’ listám.

Hirtelen kínzó fájdamat éreztem a hátamban, ami a  semmiből érkezett. Egyik pillanatban rendben voltam, habár egy kicsit morcos, másik pillanatban elviselhetetlen fájdalmat éreztem. A várakozó feladatok nem készültek el.

A fókusz a nap megmentése felé tolódott, mert hosszú hét állt előttem. Ráébredtem, hogy mennyi mindent természetesnek, garantáltnak vettem az életben. Elfelejtettem, hogy tudatosan hálás legyek. Ez teljesen megalapozott és visszavezetett engem a hálához és alázathoz. Ez a 2 erény nagyon fontos számomra. Most már hálás vagyok a megtapasztalt kemény napoknak. Ez egy kedves lökés és nagyszerű emlékeztető volt.

Te mit fogsz tenni azért, hogy hálásabb legyél a következő héten?

Namaste,
Prerna