ENJOY WITH A CUPPA TEA

Announcing the release of a new morning meditation to enjoy over a cuppa. For those who have not downloaded the app, here is the link:

Enjoy the bliss!

In the spirit of service
Prerna

MEDITATION APP RELEASE

MEDITATION APP RELEASE: It is my great pleasure to announce the release of the Transformative Solutions meditation app. My intention is to help my followers live from a centered space as you walk the journey of life. Find it in the App or Google Play stores under Transformative Solutions and let me know your feedback.

Thanks to Ramakrishna Natarajan, Robert Kapitány, and my dedicated social media team for all their hard work developing this app.

In the spirit of service,
Prerna

TAP INTO YOUR AUTHENTIC WISDOM

Centering and meditation plays a big role in my life. I work with clients to help them tap into their authentic wisdom in the body. The guidance that we receive from that space is profound, wise, and insightful. This meditation helps you tap into the wisdom of your authentic self. I hope you enjoy this short 10 minute practice. Curious to hear your experiences. To access the recording, please click on the following link:

https://transformativesolutions.eu/practices-new/.

Namaste
Prerna


Az egyensúly és a meditáció nagy szerepet játszik az életemben. Az ügyfelekkel azon dolgozom, hogy segítsek nekik kiaknázni a testben rejlő hiteles bölcsességüket. Az útmutatás, amelyet ebből a térből kapunk, mély, bölcs és éleslátó. Ez a meditáció segít kiaknázni hiteles éned bölcsességét. Remélem, élvezni fogod ezt a rövid, 10 perces gyakorlatot. Kíváncsi vagyok az élményeidre. Az angol nyelvű gyakorlat eléréséhez kattints a következő linkre:

https://transformativesolutions.eu/practices-new/.

Namaste,
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

Empty Boat

This short story has been pervading my Being these last weeks. Please read, absorb and reflect on what your triggers are, how could you be more aware of these, and how you could slowly succeed in transcending the so called destructive patterns of behavior. This story has surely shown me some of my patterns, which I am slowly working on overcoming.

Namaste,
Prerna

IMG_0532

*An Empty Boat*

A monk decides to meditate alone, away from his monastery.

He takes his boat out to the middle of the lake, moors it there, closes his eyes and begins his meditation.

After a few hours of undisturbed silence, he suddenly feels the bump of another boat colliding with his own.

With his eyes still closed, he senses his anger rising, and by the time he opens his eyes, he is ready to scream at the boatman who dared disturb his meditation.

But when he opens his eyes, he sees it’s an empty boat that had probably got untethered and floated to the middle of the lake.

At that moment, the monk achieves self-realization, and understands that the anger is within him; it merely needs the bump of an external object to provoke it out of him.

From then on, whenever he comes across someone who irritates him or provokes him to anger, he reminds himself, *“The other person is merely an empty boat. The anger is within me.”*

“Empty boat” is a famous & fabulous metaphor. Its value lies in its implementation.


 

Ez a rövid történet átjárta a létezésemet az elmúlt hetekben. Kérlek, olvasd el és mélyülj el benne. Mérlegeld, hogy milyen triggereid, kiváltó okaid vannak. Gondold át, hogyan lehetsz még tudatosabb ezekre, hogyan tudsz szépen lassan felülkerekedni a sokat emlegetett destruktív viselkedési mintákon.

Ez a történet egyértelműen rámutatott néhány mintámra, amelyek túllépésén lassan dolgozom.

Namaste,
Prerna

*Az üres csónak*

A szerzetes úgy dönt, hogy egyedül szeretne meditálni, távol a kolostortól.

Csónakjával bemegy a tó közepére, lehorgonyoz, majd becsukja szemeit és meditálni kezd.

Néhány óra zavartalan csend után, hirtelen azt érezte, hogy egy másik csónak az övéhez csapódott. A szemét csukva tartja, de érzi, hogy a düh növekszik benne. Amikor kinyitja szemeit, már készen áll rá, hogy kiabáljon a másik csónakban ülővel, mert zavarni merte a meditációját.

De amikor kinyitja szemeit, egy üres csónakot lát, ami valószínűleg nem volt kikötve, és a tó közepéig lebegett.

Ebben a pillanatban a szerzetes rájött, hogy a düh benne van. Csupán csak arra volt szükség, hogy egy külső dolog kiprovokálja belőle.

Azóta, amikor találkozik valakivel, aki irritálja, vagy dühöt hoz ki belőle, emlékezteti magát: A másik ember csupán egy üres csónak, a düh bennem van.

Az üres csónak egy híres és nagyszerű metafóra. Az értéke az értelmezésében rejlik.

 

Weekend Post

 

46e81b98-cfae-4905-b9ae-ba18111e96dd

The body is a powerful tool and resource which many of us are unaware of. It helps us tap into the wisdom that each one of us has within us. I share with you a short body practice this week. Please sit back for a few minutes and soak in.

 

Video Credits: Business Coach Kft.

Namaste,
Prerna

Prayer

Tamaso ma jyotirgamaya
Lead me from darkness to Light.

The prayer that comes to me repeatedly is the above. This has been the one practice that my Being has been indulging in this week. I have focused on my heart chakra and there’s a lightness of Being.

I urge you to practice. Your life, Being, leadership style will experience power and transformation.

Namaste,
Prerna


 

Tamaso ma jyotirgamaya
Vezess engem a sötetétségből a világosságba

A fenti ima velem van folyamatosan. … (i could not translate that sentence)
A szív csakrámra fókuszáltam, itt van a létezés könnyedsége.

Bíztatlak, hogy gyakorolj. Transzformációt és hatalmat fogsz tapasztalni az életedben, a létezésedbenés a vezetési stílusodban.

Namaste,
Prerna

(Pic: Ball Of Light Marco Island Beach is a photograph by Rich Franco)

Weekend Musings

The mind and intelligence are necessary tools to conduct our lives. The error we humans make is to abuse these tools when we recognize that life is not moving in accordance to the way our mind and intelligence expect. This is when we must learn the tool of detachment, surrender and the art of simply Being.

My ‘go to’ practice is firmly rooting myself in the present moment, a morning yoga practice and journaling. What will yours be?

Namaste,
Prerna


Az elme és az intelligencia szükséges eszközök az életünk irányításához. A hibát akkor követjük el, amikor tévesen használjuk ezeket az eszközöket, mert rájövünk, hogy az élet nem abba az irányba halad, amelyet az elménk és az intelligenciánk elvár. Ekkor kell megtanulnunk a szétválasztás, megadás eszközét és a szimplán csak lenni művészetét.

Az én gyakorlatom az, hogy szilárdan átélem a jelenlegi pillanatot egy reggeli jóga gyakorlatban és naplózásban. Mi lesz a tiéd?

Namaste,
Prerna

 

Find stillness in your busyness

As I’m winding down after a busy yet productive week, the mantra that I’ve found myself repeating a lot is to find the stillness in the busyness. How can we manage these two opposites? This is the paradox of life. Once we learn this, we are playing on the field of life. Magic reveals itself every minute and physical fatigue seems distant.

How will you find stillness in your busyness a week before the holidays? What will you practice? My practice has been to be present, to breathe consciously more, to stay away from too much screen time.

Happy holiday season
Prerna
🙏


 

Találd meg a nyugalmat a pörgésben.

Kezdek lazítani egy pörgős, de produktív hét után. A mantra, amit sokat mondogattam magamnak ez volt: Találd meg a nyugalmas a pörgésben. Hogyan tudjuk kezelni ezt a két ellentétet? Ez az élet paradoxa. Amikor megtanuljuk, akkor játszunk az élet mezején.  A csoda minden percben felfedi saját magát, és a testi fáradtság távolinak tűnik.

Hogyan fogsz nyugalmat találni a pörgésben egy héttel az ünnepek előtt? Mi lesz a gyakorlatod? Az én gyakorlatom az volt, hogy a pillanatban voltam, többet lélegeztem tudatosan és elkerültem a sok képernyő előtt töltött időt.

Boldog Ünnepeket!
Prerna
🙏

Weekend Post

These words by Lao Tzu resonate with my Being these last days.

“One who understands others has knowledge
One who understands himself has wisdom 
Mastering others requires force 
Mastering the self is strength”

What will you do to become strong and master the self this week? My practice has been to be a rigorous soldier managing my inner thoughts, narrative in order to serve myself.

Namaste,
Prerna
🙏


Lao Tzu szavai rezonálnak velem a héten.

“Az, aki ért másokat, nagy tudású
Az, aki érti magát, bölcs
Megfékezni másokat erőt igényel.
Megfékezni magad kitartás.”

 

Mit fogsz tenni, hogy erős legyél és megfékezd magad ezen a héten? Az én gyakorlatom az volt, hogy szigorú katonaként felügyeltem és igazgattam a belső gondolataimat, azért hogy szolgáljam magam.

Namaste,
Prerna
🙏