KINDNESS IS NON NEGOTIABLE

I placed an older orchid plant that had flowered several times next to beautiful fresh orchids that I received from my girls for Mother’s Day. To my utter surprise and amazement, the older orchid plant started flowering and blossoming with a myriad of fresh buds. It is interesting that plants support each other; what happened to us humans? Why are we full of anger, jealousy, hate and disrespect? How might we counter these vices? My “go to” is leading a life of conscious awareness that helps me keep myself in check. Kindness is non-negotiable!

This simple practice helps me feel calm and peaceful, no matter what. How could you introduce kindness in your ways of being this week?

Namaste
Prerna


Egy régebbi, többször virágba boruló orchideát helyeztem el a gyönyörű friss orchideák mellett, amiket a lányaimtól kaptam Anyák Napjára. Teljes meglepetésemre és csodálkozásomra az idősebb orchidea számtalan új bimbót hozott és virágozni kezdett. Érdekes, hogy a növények támogatják egymást; mi történt velünk, emberekkel? Miért vagyunk tele haraggal, féltékenységgel, gyűlölettel és tiszteletlenséggel? Hogyan tudnánk ellensúlyozni ezeket a bajokat? Az én módszerem,hogy az életemet tudatosan élem, amely segít kordában tartani magam. A kedvesség nem tárgyalás kérdése!

Ez az egyszerű gyakorlat segít abban, hogy nyugodtnak és békésnek érezzem magam, bármi is legyen. Hogyan tudod bevezetni a kedvességet ezen a héten?

Namaste
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

WIN-WIN SITUATION

Thank you for the personal messages from several of you this past weekend. I understand that for many, kindness is masked by a fear of becoming too vulnerable. Many believe that kindness is a sign of weakness and some have even experienced abuse due to their kind nature. The Universe serves as a perfect mirror to our needs. The persons that come into our lives are meant to be here for a reason. They teach us lessons, help us grow and develop, and exit when it’s time. Personally, I do not allow my kindness to get influenced by the behavior of others. Rather, I let them serve as a good reminder that these interactions help me become the person that I’m meant to be. A win-win situation from start to finish. 

In service with tremendous humility 
Prerna 


Köszönöm a sok múlt hétvégi személyes üzenetet. Megértem, hogy sokak számára a kedvességet a túl sebezhetővé válástól való félelem eltakarja. Sokan úgy gondolják, hogy a kedvesség a gyengeség jele, és vannak, akik kedves természetüknél fogva még visszaéléseket is tapasztaltak.  Az Univerzum tökéletes tükörként szolgál az igényeinkhez.  Az életünkbe kerülő személyek valamilyen okból itt vannak.  Tanítanak minket, segítenek növekedni és fejlődni, és kilépnek, amikor itt az ideje.  Személy szerint én nem engedem, hogy kedvességemet mások viselkedése befolyásolja.  Inkább meghagyom őket jó emlékeztetőnek, amelyek rámutatnak, hogy ezek az interakciók segítenek abban, hogy azzá váljak, akivé válnom kell. Nyereséges helyzet az elejétől a végéig.

Óriási alázattal szolgálatban
Prerna


Gratitude to 
Ozan Kulcu for technical support 
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian 
Juhi and Raul for appropriate and apt  photographs for my post 
Vriddhi Sujan for editing the posts 
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

THE ART OF DISCERNMENT

The mind by its very nature is dualistic. We have been blessed with the mind and our intellect that enable us to to live our lives with the tool of free will. The very mind that gives many a great deal of suffering can also be used to discern. The mind that can hold us hostage is the very tool that can help us liberate ourselves. In one of my favorite quotes, Socrates said: “Obscurity is dispelled by augmenting the light of discernment rather than attacking the darkness.” This is my “go to” when I face a dilemma or storm during my days.


How does one discern would be the next logical question? Here, our spiritual traditions serve as a guiding light to navigate us through the choppy waters of life. Transcending layers and layers of vices lying within each one of us happens organically if we choose to live from a place of conscious awareness. It’s like peeling layers of an onion. As always, I’m humbled by the workings of this magical Universe.


Hope this resonates with some of you this week.

In service
Prerna 👏 


Az elme természeténél fogva dualista. Megáldottak minket azzal az elmével és értelemmel, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a szabad akarat eszközével élhessük életünket. Az az elme amely sokaknak okoz szenvedést is felhasználható a megkülönböztetésre. Az az elme, amely túszként tarthat bennünket, éppen az az eszköz, amely segíthet felszabadítani önmagunkat. Az egyik kedvenc idézetemben Szókratész azt mondta: “A homály a megkülönböztetés fényének fokozásával oszlik el, nem pedig a sötétséget megtámadásával.” Ez az én emlékeztetőm amikor dilemmával vagy viharral nézek szembe a mindennapokban.

Hogyan működik a megkülönböztetés, ez lehet a következő logikus kérdés? Lelki hagyományaink itt irányadó fényként szolgálnak az élet hullámzó vizén való eligazodáshoz. A mindnyájunkban lévő kisördögök átlépése természetesen megtörténik, ha a tudatosság helyéről élünk. Olyan, mint a hagymarétegek hámozása. Mint mindig, alázattal állok a varázslatos Univerzum a működése előtt.

Remélem, hogy tudtok kapcsolódni ehhez a gondolathoz.

Szolgálatban
Prerna 👏


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

SHEDDING TOXIC BEHAVIORS

Many of my conversation and practices this week have revolved around unwholesome habits and behavioral patterns. How about beginning to train ourselves to discard toxic behavioral patterns with a virtuous one? You can start by picking something you would like to change, like for example recognizing and defusing negative or dysfunctional thoughts by observing them gently and letting them pass.

You will notice a power and peace within your way of being. Please pledge to start a small practice for yourself this week. The benefits that you reap will be huge. Want to give it a try?

In the spirit of service
Prerna


Ezen a héten sok beszélgetésem és gyakorlatom az egészségtelen szokások és viselkedési minták körül forgott. Mit szólnál ahhoz, ha elkezdenénk megtanítani magunkat arra, hogy a toxikus viselkedési mintákat előnyösekre cseréljük? Kezdheted azzal, hogy kiválasztasz valamit, amin változtatni szeretnél, például felismered és hatástalanítod a negatív vagy diszfunkcionális gondolatokat azáltal, hogy gyengéden figyelemmel kíséred és elengeded őket.

Látni fogod ennek az erejét és békéjét magadon. Kérlek, vállald, hogy ezen a héten elkezdesz egy kis gyakorlatot saját magadért. Óriási előnyökre fogsz szert tenni. Szeretnéd kipróbálni?

A szolgálat szellemében
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

GIVE GIVE GIVE

Are we willing to find a place where we can put our personal agendas aside and simply love, give and care without condition? No questions asked! I can assure you that you shall experience an endless stream of joy and contentment once you do so.

Commit to giving yourself this gift for the following week to tap into happiness, something that each one of us is longing for.

With love and care
Prerna


Hajlandóak vagyunk-e olyan helyet találni, ahol félretehetjük személyes érdekeinket és egyszerűen feltétel nélkül szerethetünk, adhatunk és gondoskodhatunk?
Nincsenek kérdések! Biztosíthatlak benneteket, hogy amint ez megtörténik, végtelen örömöt és elégedettséget fogtok tapasztalni.

Vállald el, hogy a jövő héten megajándékozod magad a boldogság megtapasztalásával, amire mindannyian vágyunk.

Szeretettel és gondoskodással
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

APPRECIATE MORE

I’d like to bring out a subtle distinction between entitlement and appreciation. I consider myself a highly appreciative being for every small phenomenon that happens in my life. I recently slipped away from this space into one of entitlement. I was pulled up by my little one with a gentle and kind reminder to stay consciously appreciative. When we act out of appreciation, we take nothing and nobody for granted. We are grateful and we let go of our self righteousness.

What will help you recognize this distinction? What shall change when you appreciate more?

Stay safe, well and healthy
Prerna


Szeretnék finom különbséget tenni a jogosultság és a megbecsülés között. Úgy gondolom, minden apró jelenséget értekelek és nagyra becsülök az életemben. Nemrég kicsúsztam ebből az állapotból és a jogosultság felé mozdultam. A kicsikém szelíd és kedves emlékeztetővel figyelmeztetett a tudatos megbecsülésre.
Amikor megbecsülésből cselekszünk, semmit és senkit sem veszünk természetesnek. Hálásak vagyunk, és elengedjük a saját gazságunkat.

Mi segít felismerni ezt a különbséget? Mi változik, ha jobban megbecsülöd amid van?

Maradj biztonságban, jól és egészségesen
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

FILL YOUR LIVES WITH STREAKS OF GOLD

This week’s conversations have revolved around suffering and its impact on us. I completely understand, emphasize and would never underestimate one’s suffering. I personally always ask myself the learnings that I can take away from the challenges faced. I believe that each experience helps us become the person that we are meant to become during this lifetime. The image about filling our lives with gold seems like a good analogy.

Let us learn to derive strength and focus on growth rather than scarcity.

In the spirit of service
Prerna


Ezen a héten a beszélgetések a szenvedés és annak ránk gyakorolt ​​hatása körül forogtak. Teljesen megértem, fontosnak tartom, és soha nem becsülöm le az ember szenvedését. Én személy szerint mindig felteszem magamnak a kérdést, hogy mit tanultam a kihívásból. Hiszem, hogy minden tapasztalat segít abban, hogy olyan emberré váljunk, akivé az életünk során válnunk kell. Jó hasonlatnak tűnik az a kép arról, hogy az életünket kitölthetjük arannyal.

Tanuljunk meg erőt meríteni, és inkább a növekedésre összpontosítsunk, mintsem a hiányra.

A szolgálat szellemébeb
Prerna

WISE AND RESPONSIBLE WORLD CITIZEN

As we celebrated Earth Day this week, let us start and continue to lead a conscious, responsible way of being. Each one knows where they can do better. Are we truly following this voice that is nudging us to become a wise and responsible world citizen? What would change if each one makes a small shift?

In the spirit of service
Prerna


Mivel ezen a héten ünnepeltük a Föld napját, kezdjünk el és folytassunk tudatos, felelősségteljes életmódot. Mindenki tudja, hol és hogyan tud többet tenni. Valóban követjük ezt a hangot, amely arra bíztat minket, hogy bölcs és felelősségteljes világpolgárok legyünk? Mi változna, ha mindenki egy kicsit változtatna?

A szolgálat szellemében
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

STAY SANE

“Endless repetitions threatens sanity”

– Saul Bellow


Thank you dearest Prabhjot for introducing me to the works of Saul Bellow. This quote has pervaded my way of being all week. It seems relevant to the work that I do with clients.

Why are we constantly entertaining and indulging in practices that do not serve us well? Repeating these unwholesome thoughts that give rise to emotions seems to be an endless battle for many. The intelligence given to us must be used with discernment, conscious awareness and rigorous and intentional attention.

I urge you to start practicing to be a strict gatekeeper over your thoughts. No power can overpower you once you decide to indulge in wholesome, robust and healthy thoughts. I promise that this will shall change the quality of your lives.

Want to give it a go this week? Let me know what you manifest as a result!!

With care
Prerna


„A végtelen ismétlés fenyegeti a józan észt.”

– Saul Bellow

Köszönöm, kedves Prabhjot, hogy megismertettél Saul Bellow műveivel. Ez az idézet egész héten átjárta a létezésem, és relevánsnak tűnik az ügyfelekkel végzett munkám szempontjából.

Miért szórakoztatjuk magunkat folyamatosan olyan gyakorlatokkal, amelyek nem szolgálnak jól bennünket? Ezeknek az érzelmeket kiváltó egészségtelen gondolatoknak az ismételgetése sokak számára végtelen csatának tűnik. A rendelkezésünkre álló intelligenciát észleléssel, tudatossággal, szigorú és szándékos figyelemmel kell felhasználni.

Arra kérlek, kezdj el gyakorolni, hogy szigorú kapuőr legyeél a gondolataid felett. Semmiféle erő nem győzhet le, ha úgy döntesz, hogy egészséges, robusztus gondolatokkal kezdesz élni. Ígérem, hogy ez megváltoztathatja az életed minőségét.

Adsz neki egy esélyt ezen a héten? Meséld el, hogy mi nyilvánul meg ennek eredményeként !!

Törődéssel
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

LOVE GRACE AND GRATITUDE

Those of you who know me are aware about my heart’s desire is to live a life full of unconditional care and love towards all living beings, be it a human, insect or animal. I have yearned to live from this space for decades right from when I was a little mischievous girl. I can be so grateful to the COVID crisis for helping me experience a strong sense of freedom, stability and healing. I still give from a place of unconditional kindness, however my subconscious expectation to receive unconditional acceptance or approval has been significantly diminished. This has given rise to a tremendous amount of peace, joy and bliss. The self isolation, coupled with the tremendous spiritual work that I undertook this past year facilitated this shift.

What practice might serve you to free yourselves from the web of expectations and the never ending desire to constantly look for approval in order to experience the magic of these blissful moments?

In the spirit of service
Prerna


Akik ismernek, tisztában vannak azzal a szívből jövő vágyammal, hogy feltétlen gondoskodással és szeretettel teli életet éljek minden élőlénnyel szemben, legyen az ember, rovar vagy állat. Évtizedek óta arra vágyom, hogy ebből az állapotból éljek, egészen kicsi huncut lány korom óta. Nagyon hálás lehetek a COVID válságnak, amiért segített átélni a szabadság, a stabilitás és a gyógyulás erős érzését. Még mindig a feltétel nélküli kedvesség állapotából adok, azonban a tudatalatti elvárásom a feltétel nélküli elfogadás vagy jóváhagyás iránt jelentősen csökkent. Ez óriási békét, örömet és boldogságot eredményezett. Az elszigeteltség párosulva azzal a hatalmas szellemi munkával, amelyet az elmúlt évben vállaltam, megkönnyítette ezt a változást.

Milyen gyakorlat segíthet abban, hogy megszabadulj az elvárásoktól és a soha véget nem érő vágytól, hogy állandóan megerősítést kapj, hogy átélhesd ezen boldog pillanatok varázsát?

A szolgálat szellemében
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space