Rilke’s poetry translated by Robert Bly

350e71f9-dfbe-49b9-82ae-a0007f296f3a

Rilke’s poetry translated by Robert Bly

This clumsy living that moves lumbering
as if in ropes through what is not done,
reminds us of the awkward way that a swan walks.
And to die, which is the letting go
of the ground we stand on and cling to every day,
is like the swan, when he nervously lets himself down into the water, which receives him gaily
and which flows joyfully under
and after him, wave after wave,
while the swan, unmoving and marvelously calm,
is pleased to be carried, each moment more fully grown, more like a king, further and further on.

These lines have been keeping me busy these last few days. The swan does not beat himself for being awkward nor does he try to go faster. He finds the place where he belongs—the elemental waters—and begins to flow effortlessly, gracefully and wholeheartedly.

Are you going to beat yourself for not being good enough? Or would you rather flow effortlessly in the direction that your life is taking you, without tension or friction?

What are your elemental waters going to be in 2020? How does it feel to be in a place like this? Does it bring out the king and queen within you?

Namaste,
Prerna


 

Rilke: A hattyú

Félni egyre, élni vontatottan, életünk, akár a hattyú útja, melyet még le sem írt a habokban. És meghalni, titkosan elülni, mily elembe jártunk itt, ki tudja, mint mikor hattyút látsz elmerülni: – a vizen, mely nyájasan fogadja, fodrozódik, elmúlik alatta, s boldogan gyürűzik föl a hab; míg a hattyú csöndesen kiválik, mind nyugodtabb, tisztább és királyibb méltósággal cél felé halad.
(Kosztolányi Dezső fordítása)

Ezek a sorok foglalták le a gondolataimat az elmúlt napokban. A hattyú nem ostorozza magát ügyetlensége miatt, és nem is próbál gyorsabban menni. Megtalálja azt a helyet, ahova tartozik – a vizeket -, és könnyedén, kecsesen, teljes szívvel kezd úszni az árral.

Bántani fogod magad, hogy nem vagy elég jó? Vagy inkább erőfeszítés nélkül haladsz abba az irányba, ahova az életed vezet, feszültség vagy súrlódás nélkül?

Melyek az alapvizeid 2020-ban? Milyen érzés ilyen helyen lenni? Kihozza a benned élő királyt és királynőt?

Namaste,
Prerna

 

Weekend Post

swans-339349_960_720

(A magyar forditás lent található)

Dearest Treasures,

Moving from resistance to acceptance is what I feel to share with you today. When we resist reality, we notice a jerk, a contraction, an uneasiness. When we accept because that is the only choice we feel ease, moving downstream and relaxation.  What I also add in is an unbearable lightness of BEING. Notice what life is throwing at you. And learn from these with ease my sweeet precious Beings!!! This does not mean that you do not set goals. We must set goals but what keeps us stuck is to be attached to the goals. Help yourself get unstuck today and this weekend. Have a magical weekend.

👼👼👼💗💗💗

Namaste

Prerna

———————————-

Legkedvesebb Kincsek,

Az ellenállásból az elfogadásba mozogni, ezt osztom meg ma veletek. Amikor ellenállunk a valóságnak, észrevesszük a bántalmazást, összehúzódást, nyugtalanságot. Elfogadjuk, mert ez az egyetlen választás, amikor nyugodtnak érezzük magunkat és relaxálunk. Amit én még hozzáadok az a létezés elviselhetetlen könnyedsége. Vedd észre mit dob eléd az élet! És tanuljatok ebből a nyugalomból drága, édes lényeim. Ez nem azt jelenti, hogy ne tűzz ki célokat. Tűzzünk ki célokat, de ami megragadva tart minket az az, hogy ragaszkodunk a célunkhoz. Segíts magadon ma és ezen a hétvégén, hogy megszabadulj a ragaszkodástól. Legyen varázslatos hétvégétek!

👼👼👼💗💗💗

Namaste,

Prerna