Ferocious Fearlessness

(A magyar fordítás lent található.)

This week’s conversations with clients have revolved around fear. My question to them has been:

What does ferocious fearlessness mean to you?

My experience with working through fear has been total and complete surrender with tremendous faith totally immersed in the present moment. It has worked magically. I am extremely grateful.

I invite you to bring some aspect of this way of Being in your individual journeys, my treasures.

Experience the magic and joy of Being.

Namaste
Prerna  🙏


 

Ezen a héten a félelem körül forogtak a beszélgetések az ügyfeleimmel.  Ez volt a kérdésem hozzájuk:

Mit jelent számodra a vad bátorság?

Az én tapasztalatom a félelem legyőzésével egy totális, teljes megadás volt, óriási hittel és teljes elmerüléssel a jelent pillanatban. Varázslatosan működött. Elképesztően hálás vagyok.

Arra invitállak, hogy építsd be az utadba, amivel rezonálsz ebből a létezésből.

Tapasztald meg a varázslatot és a létezés örömét.

Namaste
Prerna  🙏

Weekend Post

I share these words that have overcome me this week.

Farida bura da bhala kar
Gussa Mann na handa
Dehi rog na lagayi
Pale sabh khich paye

Our ancient texts taught us to let go of anger. Once we do so, our bodies are purified, disease free. Our laps are showered with peace, joy, calm and bliss.

In the spirit of service,
Prerna 🙏


Megosztom a szavakat, amelyek segítettek ezen a héten:

Farida bura da bhala kar
Gussa Mann na handa
Dehi rog na lagayi
Pale sabh khich paye

Az ősi szöveg arra tanít, hogy engedjük el a haragunkat. Amikor megtesszük, a testünk megtisztult, betegség mentes.  Az ölünkbe hullik a béke, öröm, nyugalom és boldogság.

A szolgálat szellemében
Prerna 🙏

Weekend Post

I facilitated  a training at a prestigious financial institution this week. And many participants reverted how easy the transformation work seems but in practice it is quite challenging.

I urge each one of my followers to start somewhere. Take small steps and make little progress without judgment and self criticism.

In the spirit of service
Prerna 🙏🙏

Weekend Post

What holds you from practicing dignity today? Are you willing to make a commitment to respect yourself just like you respect others? The results might be quite surprising.

Namaste,
Prerna


 

Mi tart vissza attól, hogy méltóságot gyakorolj ma? Hajlandó vagy elköteleződni, hogy úgy tiszteld magad, ahogy Te tisztelsz másokat? Az eredmények meglepőek lehetnek.

Namaste,
Prerna

Get out of your way

Captions

(A magyar fordítás lent található.)

My conscious practice and mantra this week has been ‘to get out of my way’.  I consciously practiced this when I noticed irritation or annoyance at others’ behaviors on the street as I was biking around. Every time, the persons that triggered a judgment internally within me turned around, smiled, apologized and I noticed calm peace and kindness within me. Thought I’d share this small success 🙏🙏😇😇 It’s so important to notice our internal climate and regulate it accordingly. The responses we receive from others is magical when we act from a well regulated space.

Namaste,
Prerna


 

A tudatos gyakorlatom és mantrám a következő volt a héten: “félreállok az utamból”. Tudatosan ezt gyakoroltam, amikor irritációt, bosszúságot észleltem másik viselkedésén, mikor bicikliztem az utcán. Minden alkalommal, amikor az emberek ítéletet váltottak ki belőlem, megfordultam, mosolyogtam, bocsánatot kértem, ekkor békét és kedvességet észleltem magamban. Azt gondoltam megosztom ezt a kis sikert. Olyan fontos, hogy észrevegyük belső légkörünket és ennek megfelelően szabályozzuk. A másoktól kapott válaszok mágikusak, amikor jól szabályozott helyről működünk.

Namaste,
Prerna

 

Weekend Post

Captions

Treasures

Obscurity is dispelled by augmenting the light of discernment rather than attacking the darkness-Socrates.

We all have the wisdom to discern. All we must do is to practice Being and tap into the creative, resourceful and wise genius that sits within each one of us.

Have a splendid weekend,
Prerna

🙏🙏

 

Weekend Post

Captions

A group from Taiwan called ‘GIVE’ was giving away art prepared by budding artists with beautiful themes this week by the stunning Hungarian parliament building.  Each one had to put their names in a hat and 3 names were pulled out at the the top of the hour during the evening hours.

IMG_0103

Their main objective is to give without wanting anything in return. They want to spread joy and happiness on this planet. They are traveling to several countries in the world.

I walked away so inspired watching this. So many of us- total strangers came together in

a circle of joy, smiles and

well being bound together by these sweet

beings cheering and clapping.

IMG_0104

Life is indeed so beautiful and simple. Why do we complicate it so much?

Enjoy and Namaste,

Prerna

🙏

I choose to live life on my terms

Captions

FREE OF GUILT
FREE OF SHAME
FREE OF BLAME
I CHOOSE TO LIVE LIFE ON MY TERMS


 

Megszabadulni a bűntudattól
Megszabadulni a szégyentől
Megszabadulni a hibáztatástól
Azt választottam, hogy a saját szabályaim szerint élem az életem

Weekend Post

self interest

(A magyar fordítás lent található.)

My inner critic was loud and noisy creating turbulence this week when I chose to disrespect my boundaries and ran myself to the ground. I experienced guilt, shame and harsh judgment towards self. I spent every minute with awareness and consciousness paying absolutely little or no attention to the messy mind. Of course I felt yucky. It was 2 very difficult days staying as a silent witness. I took good care of myself, practiced kindness towards me, ate wholesome, nutritious meals. At times like this, I step up my practices. I finally came back to center, peace, joy and bliss.

What is your practice going to be when you notice being overly harsh towards yourself?

My declaration yesterday morning was:
“I love you just the way you are.”

I am learning to accept that I can be imperfect sometimes and this is part of being human. I have placed huge expectations over myself in the past which don’t necessarily serve me well. It’s time to make a change.

Namaste,
Prerna


 

A belső kritikám hangos és zajos volt, turbulenciát okozott, amikor úgy döntöttem nem tisztelem a határaimat és lehúztam magam. Szégyent, bűntudatot és kemény ítélkezést tapasztaltam magam felé. Minden pillanatot tudatosan tölöttem el,nem törődve a zavaros elmével. Természetesen undort éreztem. Nagyon nehéz volt 2 napig csendes tanúnak maradni. Gondoskodtam magamról, kedvességet adtam magamnak, egészséges, tápláló ételeket ettem. Ilyen időkben még többet végzem a gyakorlataimat. Végül visszakerültem a közzépontba, békébe, örömbe és boldogságba.

Mit fogsz gyakorolni, amikor észre veszed,  hogy nagyon kemény vagy magaddal?

Az én nyilatkozatom tegnap reggel ez volt:
“Szeretlek, úgy ahogy vagy.”

Tanulom, hogy elfogadjam, néha én is lehetek tökéletlen, ez annak a része, hogy ember vagyok. Túl nagy elvárásokat állítottam magammal szemben a múltban, amik nem szükségszerűen szolgáltak. Itt az ideje a változásnak.

Namaste,
Prerna