Rilke’s poetry translated by Robert Bly

350e71f9-dfbe-49b9-82ae-a0007f296f3a

Rilke’s poetry translated by Robert Bly

This clumsy living that moves lumbering
as if in ropes through what is not done,
reminds us of the awkward way that a swan walks.
And to die, which is the letting go
of the ground we stand on and cling to every day,
is like the swan, when he nervously lets himself down into the water, which receives him gaily
and which flows joyfully under
and after him, wave after wave,
while the swan, unmoving and marvelously calm,
is pleased to be carried, each moment more fully grown, more like a king, further and further on.

These lines have been keeping me busy these last few days. The swan does not beat himself for being awkward nor does he try to go faster. He finds the place where he belongs—the elemental waters—and begins to flow effortlessly, gracefully and wholeheartedly.

Are you going to beat yourself for not being good enough? Or would you rather flow effortlessly in the direction that your life is taking you, without tension or friction?

What are your elemental waters going to be in 2020? How does it feel to be in a place like this? Does it bring out the king and queen within you?

Namaste,
Prerna


 

Rilke: A hattyú

Félni egyre, élni vontatottan, életünk, akár a hattyú útja, melyet még le sem írt a habokban. És meghalni, titkosan elülni, mily elembe jártunk itt, ki tudja, mint mikor hattyút látsz elmerülni: – a vizen, mely nyájasan fogadja, fodrozódik, elmúlik alatta, s boldogan gyürűzik föl a hab; míg a hattyú csöndesen kiválik, mind nyugodtabb, tisztább és királyibb méltósággal cél felé halad.
(Kosztolányi Dezső fordítása)

Ezek a sorok foglalták le a gondolataimat az elmúlt napokban. A hattyú nem ostorozza magát ügyetlensége miatt, és nem is próbál gyorsabban menni. Megtalálja azt a helyet, ahova tartozik – a vizeket -, és könnyedén, kecsesen, teljes szívvel kezd úszni az árral.

Bántani fogod magad, hogy nem vagy elég jó? Vagy inkább erőfeszítés nélkül haladsz abba az irányba, ahova az életed vezet, feszültség vagy súrlódás nélkül?

Melyek az alapvizeid 2020-ban? Milyen érzés ilyen helyen lenni? Kihozza a benned élő királyt és királynőt?

Namaste,
Prerna

 

Wholehearted Gratitude

unnamedI am filled with a powerful sense of gratitude as I am wholeheartedly enjoying a trip to India after 7 long difficult years. I lost my mother in the meantime and am finally having closure.

Thank you to my clients for whom I have conducted trainings and workshops in Delhi. A whole hearted thank you to my college friends who have made this reunion possible. I am now enjoying my college friend’s daughter’s wedding at a beautiful destination. A big Indian wedding!

I feel tremendously blessed.

What will your conscious practice of gratitude be for this week? The effects are therapeutic, I can assure you.

Namaste,
Prerna


Hála teljes szívből

A hála érzésenek erőteljes jelenlétét élem át, ahogy élvezem a 7 hosszú és nehéz év után Indiába tett utazásomat. Időközben elvesztettem édesnyámat, és most, végre a lezárás fázisában vagyok.

Köszönöm ügyfeleimnek, akiknek tréningeket és workshopokat tartottam Delhiben. Szívből köszönöm a főiskolai barátaimnak, akik lehetővé tették ezt a találkozást. Most élvezem a főiskolai barátom lányának az esküvőjét egy gyönyörű helyen. Nagy indiai esküvő!

Rendkívül áldottnak érzem magam.

Mi lesz a tudatos hálaadási gyakorlatod erre a hétre? Terápiás hatása van, biztosíthatlak Titeket.

Namaste,
Prerna

Wholehearted Gratitude

IMG-20190823-WA0012

I find myself going back to practicing gratitude wholeheartedly this week. What does this mean? Why do we need this?

We find that life stops giving us joys like it used to. We notice exhaustion and a lack of purpose. We almost start living on auto pilot. I find the practice of putting pegs of wholehearted gratitude on the walls of my consciousness a source of well being. I remind myself with fervor the good that I have rather than operating from a place of entitlement and taking life for granted.

I have wholeheartedly thanked for a nutritious meal that I’ve prepared for myself, a good yoga practice and meditation, my bike rides in the city to get to clients, a regular and continuous flow of work to name a few. What will your practice be this week?

Namaste
Prerna


Hála teljes szívből

Ezen a héten hálát gyakoroltam teljes szívből. Mit is jelent ez? Miért van erre szükségünk?

Úgy gondoljuk, hogy az élet nem ad annyi örömet, mint régen. Kimerültséget és céltalanságot tapasztalunk. Szinte robotpilóta üzemmódban működünk. Azt a gyakorlatot találtam, hogy teljes szívből jövő hála szegecseket tűzök a tudatosságom falára. Örömmel emlékeztetem magam arra a jóra, amelyet már éreztem, ahelyett, hogy a “jogom van hozzá” állapotából működöm és magától értetődőnek veszem az életet.

Teljes szívemből köszönetet mondtam a tápláló ételért, amelyet magamnak készítettem, a nagyszerű jóga gyakorlatért, a meditációért, a bicikli utaimért a városban, amelyek az ügyfeleimhez vezettek, és a rendszeres és folyamatos munkavégzésért, hogy csak néhányat említsek. Mi lesz a gyakorlatod ezen a héten?

Namaste
Prerna

My Dance with Wholeheartedness

dreamstime_m_21792409

I was walking out towards my bike following a coaching conversation with one of my dear clients. We spoke about bringing wholeheartedness in his way of being. I checked my phone and noticed a missed call from one of my dearest friends. She is an elderly lady that I love and respect. I called her back right away to hear her sweet voice and words of wisdom. I truly got to practice wholeheartedness when she started singing to me about Divine Grace a concept that is very dear to my heart. I noticed myself smiling, experiencing gratitude, joy and a feeling of dancing with wholeheartedness.

As Brother David says to David Whyte when asked about exhaustion. “The antidote to exhaustion is not necessarily rest and relaxation, the antidote to exhaustion is living wholeheartedly”

I was amazed yet once again at the synchronicity that life brings every minute if we are willing to stop for a few seconds to soak that in consciously. I was physically tired after a whole day of activity, I refrain calling work. I enjoy creating new ways of Beings with my clients. The bike ride back home was full of smiles and an experience of fullness in my way of Being.

Where are you going to bring a sense of wholeheartedness today? Please feel to write in the comments below. What do you experience when you consciously bring this in your way of Being?

Namaste
Prerna