WHEN DO I GROW THE MOST?

My Dearest Readers

As you know, the last weeks have been beautifully spent with my kind and loving girls. I notice that I grow the most when I am receiving their honest, kind and loving mirroring. I feel grateful to have them in the journey of my life.

Are you open enough to receive criticism or feedback? This in my opinion is imperative if one wishes to lead a fulfilled life.

It’s easy to retreat into solitude and stay calm. The true yogi lives in the mud of relationships and stays calm despite all the turbulence that comes forth.

I hope that I’ve been able to inspire some of you.

Namaste
Prerna


Kedves Olvasóim

Mint tudják, az elmúlt hetek gyönyörűen teltek kedves és szerető lányaimmal. Észrevettem, hogy akkor fejlődöm a legjobban, amikor őszinte, kedves és szeretetteljes tükröt kapok.

Hálásnak érzem magam, hogy életem útján Velem vannak.
Elég nyitott vagy a kritikák vagy visszajelzések fogadására? Ez véleményem szerint elengedhetetlen, ha valaki teljes életet akar élni.

Könnyű visszavonulni a magányba és nyugodt maradni. Az igazi jógi a kapcsolatok iszapjában él, és nyugodt marad minden felbukkanó zűrzavar ellenére.

Remélem, sikerült inspirálni néhányatokat.

Namaste
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

VITAMIN CHILDREN

The Corona virus knocked at our doors totally unannounced in February of 2020.
To shake us and help to awaken us.
All tough times, suffering, and crisis.
Arrive with a message.
For those who are willing to hear and transform.
I started a deep transformation process.
Diving deeper within.
To unlock the mysteries and secrets.
That my soul had been yearning for forever and ever.
Till this year when the children both paid me a visit after 18 months.
All of us reunited, transformed and grateful.
For all the bounties that life has given us.
Looking back, I am supremely grateful for this long separation.
To be able to appreciate each other more.
Without taking the other for granted.
My heart sings and dances with joy.
With all the fun trips, meals, hikes and cycling marathons that we enjoyed together.
It feels like I have received a booster dose of vitamin children.
To keep me going.
Till we see each other again soon, very soon.

MEDITATION APP RELEASE

MEDITATION APP RELEASE: It is my great pleasure to announce the release of the Transformative Solutions meditation app. My intention is to help my followers live from a centered space as you walk the journey of life. Find it in the App or Google Play stores under Transformative Solutions and let me know your feedback.

Thanks to Ramakrishna Natarajan, Robert Kapitány, and my dedicated social media team for all their hard work developing this app.

In the spirit of service,
Prerna

MUSIC IS HEAVENLY

My experience visiting an outdoor concert last week on a beautiful summer Sunday morning left me fully charged to start my week with a feeling of tremendous gratitude and appreciation towards the artists and the gift of serene music we receive from amazing talent.

Sitting under the shade of a beautiful tree that was bowing its branches in humility, the leaves served as a cooling fan that stroked my arms with a gentle and loving touch. The experience was euphoric that no words can adequately express.

The last piece that was played was about love. The only way to find love within is to start loving those around us unconditionally with rigor and passion. I started comparing the different branches of faith that I have had the good fortune of studying, absorbing and practicing over the years. Each religion teaches us to find the love, joy and peace within. For us to be able to tap into that space, the practice is to love one and all from a place of purity and kindness. Let us start persevering to bring this non judgemental love in our lives bit by bit.

Hope I have been able to inspire my readers on various platforms today.

In the spirit of service
Prerna


A múlt héten egy gyönyörű, vasárnap reggeli szabadtéri koncertélményem teljesen feltöltött, hogy óriási hálával és elismeréssel kezdjem a hetet a művészek, és a csodálatos tehetségektől kapott derűs zene felé.

Egy gyönyörű fa árnyékában ülve, amely alázatosan hajtotta le ágait, a levelek hűsítő ventilátorként szolgáltak és gyengéd, szeretetteljes érintéssel simogatták a karomat. Az élmény eufórikus volt, amit egyetlen szó sem tud megfelelően kifejezni.

Az utolsó játszott darab a szerelemről szólt. Az egyetlen módja annak, hogy megtaláljuk a szeretetet, ha elkezdjük feltétel nélkül szeretni a körülöttünk lévőket szenvedéllyel. Elkezdtem összehasonlítani a hit különböző ágait, amelyeket az évek során volt szerencsém tanulni, elsajátítani és gyakorolni. Minden vallás arra tanít bennünket, hogy megtaláljuk a szeretetet, az örömöt és a békét. Ahhoz, hogy képesek legyünk beletapintani ebbe a térbe a gyakorlat az, hogy a tisztaság és a kedvesség állapotából szeressünk mindenkit. Kezdjük el apránként behozni életünkbe ezt az ítélkezésmentes szeretetet.

Remélem, ma sikerült inspirálnom olvasóimat a különböző platformokon.

A szolgálat szellemében
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

THIS WEEK

I have been overcome with these thoughts all week: the breath is sacred and is present within each one of us. Our near and dear ones, neutral beings, and challenging persons that come to us in our journeys all live within the power of breath that manifests life. Why and how could we treat people differently? Each one is manifesting the lessons meant for the other as a perfect mirror. The journey seems to become easier when I perceive it through this lens of wisdom and mindset.

I’d love to hear your thoughts below. With gratitude and care.

Namaste
Prerna

Ezekkel a gondolatokkal éltem egész héten: a lélegzet szent, és mindegyikünkben jelen van. Közeli és kedves emberek, akik körülvesznek, semleges és kihívásokkal teli személyek, akikkel találkozunk az utunkon, mind az életet alkotó lélegzet erejében élnek. Miért és hogyan kezelhetnénk másképp az embereket? Mindegyik tökéletes tükörként fejezi ki a másiknak szánt tanulságokat. Úgy tűnik, az utazás könnyebbé válik, amikor a bölcsesség és a gondolkodásmód ezen lencséjén keresztül érzékelem.

Szívesen olvasom gondolataid. Hálával és odafigyeléssel.

Namaste
Prerna

Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

OUR WIRING

We are wired in a way to constantly evaluate and judge others for their actions. Do we recognize the amount of energy we expend doing this?

I have trained myself to stop judging others.

Whenever the thought knocks at my doorstep, I consciously ignore it and proceed with my business. I cannot emphasize how beneficial this one practice has been. I would urge you to make this a conscious practice until it becomes a habit that sticks like velcro. Focus on facts rather than going into long drawn narratives and explanations. It is a waste of time and energy.

My intention is to inspire my readers and pass on my learnings that have taken so many years to fine tune. Still learning most humbly!

In the spirit of service
Prerna


Úgy vagyunk összerakva, hogy folyamatosan értékeljük és megítéljük mások cselekedeteit. Észre vesszük az ezzel elköltött energia mennyiségét?

Kiképeztem magam, hogy ne ítélkezzek mások felett.

Amikor a gondolat bekopog a küszöbömön, tudatosan figyelmen kívül hagyom, és folytatom a dolgomat. Nem tudom hangsúlyozni, hogy ez az egy gyakorlat mennyire volt hasznos. Arra buzdítalak benneteket, hogy ezt tudatos gyakorlattá tegyétek, amíg olyan szokássá nem válik, amely tapad, mint a tépőzár. Koncentrálj a tényekre, ahelyett, hogy hosszan húzott elbeszélésekbe és magyarázatokba bocsátkoznál. Ez idő- és energiapazarlás.

Az a szándékom, hogy inspiráljam olvasóimat és továbbadhassam azokat tanulásaimat, amelyeknek ennyi évig tartott a finomhangolása. Még mindig a legalázatosabban tanulok!

A szolgálat szellemében
Prerna


ARE WE ABLE TO CONTROL PHENOMENA?

The news this week about the rapid spread of the delta variant has created a fresh wave of fear, uncertainty and anxiety in many. There is an air of despair and despondency once again and the desire to control and predict has become the norm. I question this assumption fundamentally. Are we ever truly able to control and predict? Is this notion serving us? Might it be that Mother Earth is nudging us to send a message that we are unwilling to hear. The following quote seems apt. “Listen to the whispers before they become screams”-Cherokee Proverb.

In the spirit of service
Prerna


A delta-variáns gyors elterjedéséről szóló hírek sokakból új félelemet, bizonytalanságot és szorongást váltottak ki. Ismét kétségbeesés és reménytelenség van a levegőben és az irányítás és az előrelátása utáni vágy normává vált.
Alapjaiban megkérdőjelezem ezt a feltételezést. Képesek vagyunk valóban irányítani mindent és megjósolni a jövőt? Ez a fogalom szolgál minket? Lehet, hogy a Földanya igyekszik üzenetet küldeni, amelyet nem vagyunk hajlandók meghallani. A következő idézet találónak tűnik. „Halld meg a suttogást, mielőtt sikoltássá válik” – Cherokee Példabeszéd

A szolgálat szellemében
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

THE GAME OF LIFE

Life holds an authentic mirror for each one of us. When life gives us a challenge, the work involves going into a deep state of self reflection and introspection. Once we do so, the learnings we walk away with are terrific and enormous. This is the only way we allow ourselves to grow rather than focusing upon changing the outside world. Focus shifts from the outside circumstances to self learning and growth. The one and only aim of a consciously aware being is to stay in a state of bliss and calm that is our innate nature.

In the spirit of service
Prerna


Az élet hiteles tükröt tart mindannyiunk számára. Amikor az élet kihívást ad Nekünk, a feladatunk a mély önreflexió és önvizsgála. Miután ezt megtettük, a leckék, amelyekkel elsétálunk, fantasztikusak és hatalmasak. Ez az egyetlen módja annak, hogy növekedjünk, ahelyett, hogy a külvilág megváltoztatására összpontosítanánk. A hangsúly a külső körülményekről áttér az önálló tanulásra és a növekedésre. A tudatosan tudatos lény egyetlen célja a boldogság és a nyugalom állapotában maradni, amely veleszületett természetünk.

A szolgálat szellemében
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

THE POWER OF CONSCIOUS AWARENESS

I have a blood pressure monitor attached to me for 24 hours. I cannot be more grateful for this. Many of you who have experienced will wonder why. And rightly so!
As I was walking back from the clinic that inserted this, I thought of how marvelous this opportunity will be for me to practice sitting in the lap of Conscious Presence and awareness every 15 minutes when the pressure is being measured. It shall keep me awake at night as well for me to stay in awareness and meditation.
It would be terrific if somebody invented a device for us to be fully present and aware at all times. Life shall be lived from a place of response rather than being reactive. Once we do so, we start working through old patterns and narratives that we live our lives from. When we respond to life, we witness magic, flow and transformation in our lives.

Namaste
Prerna


24 órás vérnyomásmérőt rögzítettek Rám. Nem is lehetnék ennél hálásabb. Sokan közületek, akik tapasztalták, csodálkoznak, miért. És helyesen!
Amikor visszasétáltam az eszközt felhelyező klinikáról, arra gondoltam, mennyire csodálatos lesz ez a lehetőség számomra, hogy 15 percenként, amikor méri a vérnyomást gyakoroljam a Tudatos Jelenlétet és a tudatosságot. Éjszaka is ébren tart, hogy tudatosságban és meditációban maradjak.
Fantasztikus lenne, ha valaki feltalálna egy eszközt, amellyel mindig jelen és tudatosságban lehetünk. Az életet a válaszadás helyéről kell kezelni, nem pedig a hirtelen reakciókból. Miután ezt megtettük, elkezdjük feldolgozni azokat a régi mintákat és elbeszéléseket, amelyek alapján éljük életünket. Amikor reagálunk az életre, varázslatnak, áramlásnak és átalakulásnak lehetünk tanúi az életünkben.

Namaste
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

KINDNESS IS NON NEGOTIABLE

I placed an older orchid plant that had flowered several times next to beautiful fresh orchids that I received from my girls for Mother’s Day. To my utter surprise and amazement, the older orchid plant started flowering and blossoming with a myriad of fresh buds. It is interesting that plants support each other; what happened to us humans? Why are we full of anger, jealousy, hate and disrespect? How might we counter these vices? My “go to” is leading a life of conscious awareness that helps me keep myself in check. Kindness is non-negotiable!

This simple practice helps me feel calm and peaceful, no matter what. How could you introduce kindness in your ways of being this week?

Namaste
Prerna


Egy régebbi, többször virágba boruló orchideát helyeztem el a gyönyörű friss orchideák mellett, amiket a lányaimtól kaptam Anyák Napjára. Teljes meglepetésemre és csodálkozásomra az idősebb orchidea számtalan új bimbót hozott és virágozni kezdett. Érdekes, hogy a növények támogatják egymást; mi történt velünk, emberekkel? Miért vagyunk tele haraggal, féltékenységgel, gyűlölettel és tiszteletlenséggel? Hogyan tudnánk ellensúlyozni ezeket a bajokat? Az én módszerem,hogy az életemet tudatosan élem, amely segít kordában tartani magam. A kedvesség nem tárgyalás kérdése!

Ez az egyszerű gyakorlat segít abban, hogy nyugodtnak és békésnek érezzem magam, bármi is legyen. Hogyan tudod bevezetni a kedvességet ezen a héten?

Namaste
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space