Sell your cleverness and buy bewilderment-Rumi

9630e0aa-96d5-47e2-a46e-ff47368672b1

I was speaking to a client one evening this week. We have worked together for the last 7 years, and I cherish the journey that we have walked on over the past 7 years as good friends. She has gone through immense suffering and yet manages to stay beautiful, strong, and authentic. She constantly wants to plan her life, whereas the events of the last year have shown how life can be completely turned over upside down within seconds. She once again wanted to strategize, control, and plan during our conversation. Old habits die hard and I found myself pulling her back to the present moment once again, and was reminded of the following quote by Rumi:

‘Sell your cleverness and buy bewilderment’ -Rumi

To us: who are all so incredibly intelligent, this is a humble invitation to remind ourselves to stay in awe and wonder when we desire to control and predict.

I hope that this resonates with some of you today.

In a spirit of humility,
Prerna


 

Egyik este a héten egy ügyféllel beszélgettem.. Az elmúlt 7 évben együtt dolgoztunk, és őszinte szeretettel gondolok az útra, amit bejártunk barátként a 7 év alatt. Óriási szenvedésen ment keresztül, mégis sikerült gyönyörűnek, erősnek és hitelesnek maradnia. Folyamatosan meg akarta tervezni életét, míg az elmúlt év eseményei megmutatták, hogy az élet másodpercek alatt teljesen a feje tetejére állhat. A beszélgetésünk során ismét stratégaként viselkedett, irányítani és tervezni akart. A régi szokások nehezen halnak meg, rájöttem, hogy ismét visszahúzom a jelen pillanatba, és Rumi következő idézetére emlékeztem:

Add el az okosságodat, és vegyél zavarodottságot -Rumi

Számunkra: akik mindegyike hihetetlenül intelligens, ez egy szerény meghívás, hogy emlékeztessük magunkat arra, hogy töltsön el az áhitat és gondolkodjunk el, mikor érzünk késztetést arra, hogy irányítsunk és megjódoljuk a jövőt.

Remélem, hogy ez ma rezonál néhányatokkal.

Az alázat szellemében
Prerna

Rumi

 

“When I run after what I think I want, my days are a furnace of distress and anxiety.

If I sit in my own place of patience, what I need flows to me, without pain.

From this, I understand that what I want also wants me, is looking for me and attracting me.

There is a great secret in this for anyone who can grasp it.”

Weekend Post

 

I saw a client this week to whom I had introduced the Guest House by Rumi right at the beginning of our journey together. It took him a few weeks to soak in the words of this masterpiece. He translated it for me very kindly in Hungarian which I post below. Much gratitude dear one! This post is dedicated to you.

He reported that he has stopped participating with thoughts/emotions and is living as a silent observer. His life quality seems visibly enhanced, he experiences a level of joy that is very new to him.

I walked away from this conversation grateful to be a powerful agent of transformation within my clients.

What will your practice be? Are you willing to bring rigor and take full responsibility for your well being?

THE GUEST HOUSE- RUMI
A VENDÉGHÁZ – RUMI

This being human is a guest house. Every morning a new arrival.
Az emberi lét, olyan mint egy vendégház. Minden reggel új betérővel.

A joy, a depression, a meanness, some momentary awareness comes as an unexpected visitor.
Váratlan vendégként érkezik egy öröm, egy bánat, egy aljasság vagy némi pillanatnyi tudatosság.

Welcome and entertain them all! Even if they are a crowd of sorrows, who violently sweep your house empty of its furniture, still, treat each guest honorably. He may be clearing you out for some new delight.
Köszöntsd és szórakoztasd mind! Még ha egy csapatnyi bú is az, akik erőszakkal ürítik ki házad, magukkal víve minden bútorod.

The dark thought, the shame, the malice. meet them at the door laughing and invite them in.
A sötét gondolat, a szégyen, a rosszindulat. Köszöntsd őket az ajtóban nevetve és hívd be őket.

Be grateful for whatever comes. Because each has been sent as a guide from beyond.
Légy hálás, bármi is érkezik. Mert mind útmutatóként van küldve a túloldalról.