2020 Challenges

unnamedDear All

Many of my conversations this week have been around planning for the rest of the year. Unfortunately, we are not in a position to do so due to the uncertainty around COVID 19. What strikes me is how we are being pushed to focus on the present moment with full attention and gratitude. As a human race, we seem unable and are resisting to learn this skill.

Might we simply focus on mastering this skill during these uncertain times? I firmly believe that this situation is here to ensure a better quality of life for many of us. Could we stop resisting and go with the flow? We might actually start enjoying the journey rather than focusing on where we wish to be.

Does this resonate with some of us? I am doing my best to stay rooted in the present moment. Will you promise to do so as well?

Namaste,
Prerna


Kedves Mindenki

Ezen a héten sok beszélgetésem az év hátralévő részének a tervezéséről szólt. Sajnos a COVID 19 körüli bizonytalanság miatt nem áll módunkban ezt megtenni. Azt látom, hogy rákényszerülünk arra, hogy teljes figyelemmel és hálával koncentráljunk a jelen pillanatra. Úgy tűnik, hogy az emberi faj ezt nem kèpes megtanulni és ellenállunk ennek a leckének.

Összpontosíthatunk-e egyszerűen ezen készség elsajátítására ezekben a bizonytalan időkben? Meggyőződésem, hogy ez a helyzet sokunk számára jobb életminőséget biztosít. Megállítjuk az ellenállást, és együtt megyünk az áramlással? Lehet, hogy valóban elkezdenénk élvezni az utazást, nem pedig arra összpontosítanánk, hogy hol szeretnénk lenni.

Ez rezonál néhányótokkal? Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy a jelen pillanatban legyek. Megígéred, hogy ezt te is meg fogod tenni?


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space.

FORGIVENESS DURING COVID 19

image options

A client recently messaged me how grateful she is to COVID 19. She could not forgive persons who had wronged her in the past and she harbored grudges for a very long time. The onset of COVID has shifted her priorities, she wrote to me. She is rethinking and reprioritizing her relationships and recognizes the futility of holding grudges.

When we forgive or ask for forgiveness we are achieving brain function equivalent to a monk who’s been meditating for 20/40 years. Our level of empathy increases and we are able to let go the actions of the other person with increased ease and grace.

Each person has his/ her unique standards and values from which he lives his life. We can safeguard ourselves from getting upset when we recognize and accept that the other operates from a different starting point which may be in opposition to our operating system. Once we can understand this and explain to ourselves our ability to forgive becomes easier.

I’d urge you to start practicing forgiveness towards others as well as yourself and notice the expansion as well as freedom that this brings in your Being. Studies that I have read report that you can actually go through vertical leaps in your professional or personal journey. It certainly frees up a lot of contracted tension and leaves one feeling empowered.

Let us use this unique once in a lifetime opportunity when we are in self isolation to start walking on the path of forgiveness. Curious what you will discover. Please feel free to message me privately like many of you already do.

Namaste
Prerna


 

Egy ügyfél nemrégiben azt írta üzenetében, hogy mennyire hálás a COVID19-nek. Korábban nem bocsátott meg olyanoknak, akik a múltban bántalmazták, és nagyon hosszú ideje szenvedett elfojtott haragja miatt. Megírta nekem, hogy a COVID kezdete megváltoztatta prioritásait. Átgondolta és újraértékelte kapcsolatait, és elismeri a haragtartás jelentéktelenségét.

Amikor megbocsátunk vagy megbocsátást kérünk, akkor olyan agyi működést érünk el, ami megegyezik egy 20/40 éve meditáló szerzetes agyi működésével. Az empátia szintje növekszik, és fokozott könnyedséggel, kegyelemmel vagyunk képesek elengedni a másik ember cselekedeteit.

Minden embernek megvannak a saját egyedi standardjai és értékei, amelyek szerint él. Megóvhatjuk magunkat a rossz érzéstől, ha felismerjük és elfogadjuk, hogy a másik eltérő kiindulási pontból működik, amely esetleg ellentétes a mi működésünkkel. Amint megértjük és elmagyarázzuk ezt magunknak, megkönnyítjük a megbocsátás képességét.

Arra biztatlak, hogy kezdj el bocsánatot gyakorolni mások és önmagad felé is, és figyeld meg a kiterjedést, valamint a szabadságot, amelyet ez a lényedben teremt. A tanulmányok, amelyeket olvastam arról számolnak be, hogy valójában vertikális ugrásokon mehetsz keresztül a szakmai karriered vagy a privát életed során. Ez sok feszültséget szabadít fel, és a felhatalmazás érzését adja.

Használjuk ki ezt az egyszer az életben előforduló, egyedülálló lehetőséget amikor elszigeteltek vagyunk arra, hogy elkezdjük a megbocsátás útját járni. Kíváncsi vagyok, mit fedeztek fel. Kérlek, bátran küldj üzenetet nekem privátban, mint sokan közületek már megtették.

Namaste
Prerna

 

Ferocious Fearlessness

(A magyar fordítás lent található.)

This week’s conversations with clients have revolved around fear. My question to them has been:

What does ferocious fearlessness mean to you?

My experience with working through fear has been total and complete surrender with tremendous faith totally immersed in the present moment. It has worked magically. I am extremely grateful.

I invite you to bring some aspect of this way of Being in your individual journeys, my treasures.

Experience the magic and joy of Being.

Namaste
Prerna  🙏


 

Ezen a héten a félelem körül forogtak a beszélgetések az ügyfeleimmel.  Ez volt a kérdésem hozzájuk:

Mit jelent számodra a vad bátorság?

Az én tapasztalatom a félelem legyőzésével egy totális, teljes megadás volt, óriási hittel és teljes elmerüléssel a jelent pillanatban. Varázslatosan működött. Elképesztően hálás vagyok.

Arra invitállak, hogy építsd be az utadba, amivel rezonálsz ebből a létezésből.

Tapasztald meg a varázslatot és a létezés örömét.

Namaste
Prerna  🙏