Wonder of Life

univ4

Treasures

As I sat down to write to you my dears this weekend, the following showed up strongly for me.

When we live in accordance with the laws of the Universe, magic begins to unfold every step of the way. While suffering and challenges do appear, they are unable to touch us. I’m truly humbled by the beauty and synchronicity of the workings of this Universe and the wonder of Life.

Please reach out if you feel drawn to tap into the power of the work that I do with clients.

In the spirit of service
Prerna


 

Kincsek

Amikor leültem, hogy megírom nektek, kedveseim a hétvégi posztot, az alábbi gondolatok jöttek.

Amikor az univerzum törvényeivel összhangban élünk, a varázslat kibontakozik minden megtett lépésnél. Bár a szenvedés és a kihívások megjelennek, nem tudnak megérinteni minket. Alázattal figyelem az univerzum működésének szépségét és szinkronitását, valamint az élet csodáját.

Kérlek, jelezd ha úgy érzed, hogy bele akarsz tapintani az ügyfelekkel végzett munkám erejébe.

A szolgálat szellemében
Prerna


 

Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian for the benefit of those who don’t speak English as fluently
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

Full Moon Last Week

8d82d285-66dd-4442-9f84-8209e742c088

My dears,

It was a powerful and auspicious full moon this month on July 5. We call it Guru Poornima in the Hindu and Buddhist traditions. This has always been a very symbolic and special day to me personally. I offer gratitude to my first teacher as I was blessed to receive so much affection and blessings from him. I firmly believe that this created a solid foundation that held me when I went through troubled times.

As I was reflecting on July 5, the message for today’s post came to me. I strongly recognize the importance of every Being that has crossed my path so far. For me, these experiences and people have been my very best teachers. Some experiences have been quite unpleasant and sad to witness but I have learnt and grown tremendously as a result. The pleasant experiences have been a source of inspiration and a compelling template on how I wish to conduct my life. I have learnt to be grateful for every moment as it unravels.

To summarize, I bow down humbly in reverence towards every Being. I am immensely thankful for your presence in my life. I often say to my clients: the journey never ends; it is continually unfolding and to be continued…… the show goes on.

Namaste,
Prerna


 

Kedveseim,

Erős és kedvező telihold volt ebben a hónapban, július 5-én. Guru Poornima néven hívjuk a hindu és buddhista hagyományokban. Ez számomra mindig nagyon szimbolikus és különleges nap volt. Hálát adok az első tanáromnak a sok szeretetért és áldásért, amit Tőle kaptam. Meggyőződésem, hogy ez szilárd alapot teremtett, amely megtartott, amikor nehéz időkön mentem keresztül.

Ahogy július 5-én gondolkodtam, a mai poszt üzenete megérkezett hozzám. Nyomatékosan elismerem mindenki jelenlétének fontosságát, aki eddig keresztezte az utamat. Számomra ezek a tapasztalatok és emberek voltak a legjobb tanárok. Néhány tapasztalat meglehetősen kellemetlen és szomorú volt, ám ennek eredményeként óriásit fejlődtem és sokat tanultam. A kellemes élmények inspirációt és mintát adtak az életem folytatásához. Megtanultam, hálát adni minden pillanatért, ami megtörténik.

Összefoglalva: alázatosan lehajolok minden lény előtt tisztelettel. Nagyon hálás vagyok a jelenlétedért az életemben. Gyakran mondom ügyfeleimnek: az utazás soha nem ér véget; mindig kibontakozik valami új, és folytatódik …… a show megy tovább.

Namaste,
Prerna

 


 

 

Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian for the benefit of those who don’t speak English as fluently
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

AUTHENTIC VALUE BLUEPRINT continued

7011cf8d2dbc2fb63358c99b59d7385c--winnie-the-pooh-love-quotes-pooh-bear-quotes

Dear Treasures,

This week would have been my older daughter’s wedding in Mexico. I would have traveled to New York last weekend and proceeded to Merida after a short family celebration with my daughters. These thoughts have come up for me a few times this week. I immediately noticed these thoughts arising and my work was to distance myself from the ‘would have‘, ‘should have‘, ‘would have been’ type of narratives.

The moment I did this, I started consciously thinking of all the benefits that this lockdown period has brought forth for me. I have been able to live authentically from the values that mean a lot to me. I have been able to lovingly nurture the bond with my girls despite the fact that they are physically very far away from me. I have been able to focus on my inward transformation. It has felt like being on a spiritual retreat and even though I am in Budapest all by myself, I am surrounded by love and care from a robust global support system. I send heartfelt gratitude to each one of you.

As soon as I focused on my authentic value blueprint, the sadness that would have manifested itself this week turned into quite a sweet experience. I would urge you to focus on the benefits that these times have brought forth for you as well.

Namaste,
Prerna


Drága Kincsek!

Ezen a héten lett volna az idősebb lányom esküvője Mexikóban. Először New Yorkba, majd egy rövid családi ünnepség után a lányaimmal Meridába repültünk volna. Ezek a gondolatok hetente párszor eszembe jutnak. Azonnal észrevettem ezeknek a gondolatoknak a jelenlétét, és a munkám az volt, hogy elhatároljam magam a „lenne”, „kellett volna”, „volna” típusú narratíváktól.

Abban a pillanatban, amikor ezt megtettem, elkezdtem tudatosan elgondolkodni az összes előnyről, amelyet ez a leállási időszak hozott számomra. Képes voltam hitelesen élni azokkal az értékekkel, amelyek sokat jelentenek számomra. Képes voltam szeretettel ápolni a kapcsolatot a lányaimmal, annak ellenére, hogy fizikailag nagyon távol vannak tőlem. Tudtam összpontosítani a belső átalakulásomra. Úgy éreztem, hogy spirituális elvonuláson vagyok, és bár egyedül vagyok Budapesten, szeretet és gondoskodás vesz körül egy erős globális támogatási rendszerből. Szeretettel köszönöm mindenkinek.

Amint a hiteles értékrendszeremre összpontosítottam, a szomorúság, amely ezen a héten megjelent, meglehetősen kedves élménnyé vált. Sürgetlek, hogy összpontosíts azokra az előnyökre, amelyeket ezek az idők számodra is előhoztak.

Namaste,
Prerna

Living with our individual authentic value blueprint

IMG_1052

Dear Treasures,

Hope you are all doing well. We are going through interesting times of change and the pandemic has required us to be more flexible than before. This summer looks very different for many of us compared to previous years. I’m sure this is creating some frustration, anger, and resistance within many. Hope my thoughts and this brief note for you this week will help you settle down and re-calibrate to center.

My weekly routine on a Saturday morning in the spring, summer, and fall months involves a bike ride to the local farmers market. This brings me tremendous joy and a feeling of satisfaction for several reasons. Last week, I picked up a bunch of fresh sunflowers and red lilies and the apartment immediately lit up with their vibrant colors. The flowers leaned toward the light and bended eagerly to reach the light.

This phenomenon triggered within me a recollection of several conversations with top leaders and business professionals. The organization and teams thrived when the leadership model was authentic, truthful and the leader led from their inner core values and Inner Light. During these changing times, we might want to firmly establish what these inner core values are for each one of us. Once we have this values blueprint, it might be easier to navigate these challenges from a different mindset and perspective. Do you think so too?

I’m keenly interested to hear your comments and please feel free to share your thoughts while reading this blog post to inspire others. I will also share my personal experience with you next week.

With care,
Prerna


Kedves Kincsek,

Remélem, hogy jól vagytok. Érdekes változásokon megyünk keresztül, és a világjárvány a korábbinál rugalmasabb megközelítést követelt meg tőlünk. Ez a nyár sokunk számára nagyon másnak tűnik a korábbi évekhez képest. Biztos vagyok benne, hogy ez sokakban kelt csalódást, haragot és ellenállást. Remélem, hogy gondolataim és ez a rövid poszt segítség lesz számodra ezen a héten, hogy megbékélj és megtaláld a harmóniát.

A tavaszi, nyári és őszi hónapok szombat reggelenkénti rutinjába beletartozik, hogy elbiciklizek a helyi piacra. Ez különféle okokból óriási örömöt és elégedettséget ad nekem. A múlt héten vásároltam egy csokor friss napraforgót és piros liliomot. A lakás azonnal kivirult az élénk színeitől. A virágok a fény felé fordultak és lelkesen nyújtózkodtak, hogy elérjék a fényt.

Ez a jelenség felidézett bennem több felsővezetővel és üzletemberrel folytatott beszélgetést. A szervezet és a csapatok sikeresek voltak, amikor a vezetési modell hiteles, őszinte volt, és a vezető belső alapértékeiből, belső fényéből vezetett. Ezekben a változó időkben jó lehet határozottan megállapítani, hogy melyek ezek a belső alapértékek számunkra. Amint megvannak az értékek, talán könnyebb más gondolkodásmódból és szempontból kezelni a jelenlegi kihívásokat. Te is így gondolod?

Nagyon érdekelnek a gondolataid, megjegyzéseid. Bátran oszd meg, ami jön a blogbejegyzés olvasása közben, hogy másokat is inspiráljon. Jövő héten én is megosztom veletek a személyes tapasztalataimat.

Törődéssel,
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian for the benefit of those who don’t speak English as fluently
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

Freedom From The Mind

birdcage

Dear Treasures,

Many of you who work with me know my desire to learn and grow continuously. I have been blessed with some of the best teachers during this lifetime. I have always had a yearning to learn and absorb teachings from ancient scriptures, which give us so much wisdom. One such ancient text is the Holy Guru Granth Sahib ji, which is the central religious scripture of Sikhism. I have always wanted to learn from a teacher who can teach both the nuances and depth that lies within. I knew that when the time was right, the teacher would appear. I was blessed with the arrival of a beacon of light when the lockdown began and I started learning online along with 1000 other students. Veer Manpreet Singh has taken these teachings to yet another dimension and 3 months later, we have formed friendships with one other and have become part of a virtual family.

Yesterday morning after a powerful meditation practice, the mind attacked me. One of my familiar patterns showed up unannounced. I stood up and nudged myself instantly. I am now unwilling to entertain any negative thought patterns. As many of you have heard me say, we must be rigorous in our practices if we would like to achieve transformation. I reminded myself of the teachings that I have learnt over these last 3 months and experienced a surge of gratitude in my Being. I look forward to when I can share this beacon of light with the world.

In the spirit of Service
Prerna


Kedves kincsek!

Sokan, akik velem dolgoznak ismerik azt a vágyamat, hogy folyamatosan tanuljak és fejlődjek. Eddig megáldott az élet a legjobb tanárokkal. Mindig vágyakoztam, hogy megtanuljam és elsajátítsam az ókori szentírásokból származó tanításokat, amelyek annyi bölcsességet adnak nekünk. Az egyik ilyen ősi szöveg a Szent Guru Granth Sahib ji, amely a szikhizmus központi vallási szentírása. Mindig olyan tanártól akartam tanulni, aki átadja az összes benne rejlő árnyalatot, a teljes mélységét. Tudtam, hogy amikor megfelelő az idő, megjelenik a tanár. Amikor elkezdődtek a kijárási korlátozások meg lettem áldva az iránymutató fénnyel, és 1000 másik hallgatóval együtt elkezdtem online tanulni. Veer Manpreet Singh átvitte ezeket a tanításokat egy másik dimenzióba, és 3 hónappal később barátságokat alakítottunk ki egymással, egy virtuális család részévé váltunk.

Tegnap reggel egy erőteljes meditációs gyakorlat után az elme megtámadott. Az egyik ismerős mintám bejelentés nélkül jelent meg. Felálltam és azonnal “megcsíptem” magam. Nem vagyok hajlandó egyetlen negatív mintát sem szórakoztatni. Mint sokaknak mondtam, szigorúaknak kell lennünk a gyakorlatainkban, ha átalakulást akarunk elérni. Emlékeztettem magam a tanításokra, amelyeket az elmúlt 3 hónap során megtanultam, és hála hullámot tapasztaltam meg a lényemben. Várom, mikor oszthatom meg ezt az iránymutató fényt a világgal.

A szolgálat szellemében
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian for the benefit of those who don’t speak English as fluently
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

Freedom

594c44df-79b5-4305-bea0-decb43fe6dee

Lockdown is loosening up in most countries, people are beginning to go back to work, and life is slowly returning back. As people are excited to start living their lives, my thoughts have been going out towards our planet Mother Earth. We had abused her tremendously prior to lockdown. When we stopped moving as much, Mother Nature began to flourish and thrive in some areas. I pray and hope that we will restart our lives keeping in mind to safeguard and take care of her so that we do not face dire consequences in the years to come.

In my personal experience, I decided to simplify my life in 2009 and have never been happier. It has freed me up in so many ways. Every time my girls want to buy me something, I remind them of the excessive amounts we had to get rid of once they both moved to North America to pursue further studies.

We have lived quite simply during these last months of lockdown. Might we continue to be mindful of the extent to which we start splurging, eating out, shopping, and traveling. I am by no means propagating that we must not indulge. I’m only suggesting for us to make healthy and wise choices where we are not a burden to Mother Nature. May she hold us in her loving arms sustainably.

Namaste,
Prerna


 

A legtöbb országban lazul a lezárás, az emberek elkezdenek munkába menni, és az élet lassan visszatér. Mivel az emberek izgatottan kezdik élni az életüket, gondolataim a Föld Anya felé fordultak. Rendkívül sokat bántalmaztuk a lezárás előtt. Amikor kevesebbet mozogtunk, a Természet Anya kivirágzott és növekedett számos területen. Imádkozom és remélem, hogy amikor újraindítjuk az életünket, szem előtt tartjuk a megóvását és gondozását, hogy az elkövetkező években ne nézzünk szembe súlyos következményekkel.

2009-ben úgy döntöttem, hogy leegyszerűsítem az életemet, és soha nem voltam boldogabb. Ez sok szempontból felszabadított. Minden alkalommal, amikor a lányaim meg akarnak vásárolni nekem valamit, emlékeztetem őket a nagy összegekre, amelyeket kifizettünk, amikor mindketten Észak-Amerikába költöztek a tanulmányaik folytatása érdekében.

Meglehetősen egyszerűen éltünk az elmúlt hónapokban, mikor otthon kellett maradni. Továbbra is figyelembe vehetjük, milyen mértékben kezdjük el a pénzköltést, az étteremben étkezést, bevásárlást és az utazást. Semmi esetre sem azt állítom, hogy nem szabad ezeket megengednünk magunknak. Csak az a javaslatom, hogy egészséges és bölcs döntéseket hozzunk, ami nem jelent terhet az Anya Természet számára. Tartson bennünket szerető karjaiban hosszú ideig.

Namaste,
Prerna


 

Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian for the benefit of those who don’t speak English as fluently
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

Are you taking life for granted?

024c1aff-35f7-4ac8-86fc-67641fb582be

My dearest treasures,

This week, I’ve had to give up something as basic as a cup of black tea with a tinge of oat milk due to an allergic reaction it was producing in the body. It made me realize how I took drinking a cup of tea for granted. Likewise, I am certain to be taking many other privileges for granted. Gratitude is an important emotion to practice every minute of the day. Do we really do this? If so, what do we experience as a result of offering gratitude. It is directly proportionate to our well being.

What will you be grateful for today and the rest of this week? Please note how this makes you feel.

With gratitude,
Prerna


Kedves Kincseim,

Ezen a héten fel kellett adnom valami olyan alapvető dolgot, mint egy csésze fekete tea zabtejjel egy allergiás reakció miatt, amelyet a testemben okozott. Ez ráébresztett arra, hogy milyen természetesnek vettem egy csésze teát. Hasonlóan ehhez, biztos vagyok benne, hogy sok más kiváltságokat is magától értetődőnek veszek. A hála fontos érzelem a nap minden percében. Tényleg ezt csináljuk? Ha igen, mit tapasztalunk a hála érzésekor. Ez közvetlenül arányos jóllétünkkel.

Miért leszel hálás ma és a hét többi részén? Kérlek, figyeld meg milyen hatással van rád.

Hálával
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian for the benefit of those who don’t speak English as fluently
Juhi and Raul for appropriate and apt  photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

SOCRATES

fly1

“If you don’t get what you want, you suffer; if you get what you don’t want, you suffer; even when you get exactly what you want, you suffer because you can’t hold onto it forever. Your mind is your predicament. It wants to be free of change, free of pain, free of the obligations of life and death. But change is law and no amount of pretending will alter that reality. “
– Socrates

This quote came up for me as I was pondering what to share with my treasures on social media.

I’m sad and sensitive towards many who are struggling economically. My heart goes out to them and I’m doing my best to support.

It’s been 2 months since we’ve been in lockdown. For many of us, I am remarking that it has been a gift to work on ourselves and grow as a result of this ‘once in a lifetime‘ opportunity.

I have understood profoundly how crucial it is for us to train our minds and have used this period to dive into ancient wisdom and teachings to support my growth.

In my humble perspective, the world and organizations need leaders to operate from a place of Powerful Presence in order to lead authentically and intuitively. Intellect is very important but after a point this intellect can serve as a hinderance. This is what I passionately train my clients to learn and develop.

As I declared a few weeks ago to many of my clients, I will leave the apartment after this lockdown to enter the world stage a completely different Being. This has been an opportunity for me to be on a spiritual retreat.

I bow down in awe, wonder and gratitude at the workings of this magical Universe.

In the spirit of service

Namaste,
Prerna


 

“Ha nem kapod meg, amit akarsz, szenvedsz. Ha megkapod, amit nem akarsz, szenvedsz. Még, ha pontosan azt is kapod meg, amit akarsz, akkor is szenvedsz, hiszen nem leszel képes megtartani örökké. Az elméd az, ami ebbe az állapotba sodor téged, hiszen nem akarja elviselni a változást, a fájdalmat és a kötelességeket, amik az élettel és a halállal járnak. Pedig a változás törvényszerű folyamat és semmilyen fondorlatosság nem változtathat rajta.”
– Szókratész

Ez az idézet jött hozzám, amikor azon gondolkodtam, hogy mit oszthatok meg a kincseimmel a közösségi médiában.

Szomorú és érzékeny vagyok, ha azokra a személyekre gondolok, akik küzdenek anyagilag ebben a helyzetben. A szívemet adom nekik, és mindent megteszek, hogy támogassam őket.

Már 2 hónap telt el a karanténban. Muszáj megjegyeznem, hogy néhányunknak ajándék volt ez az időszak, mert dolgozhattunk magunkon és növekedhettünk ennek az „egyszer az életben” lehetőségnek köszönhetően.

Mélyen megértettem, mennyire nélkülözhetetlen az elménk tréningje, és ezt az időszakot arra használtam, hogy belemerüljek az ősi bölcsességbe és a tanításokba, ezzel támogatva a növekedésem.

Alázatos nézetem szerint a világnak és a szervezeteknek olyan vezetőkre van szüksége, akik képesek az erőteljes jelenlét állapotából működni azért, hogy autentikusan és intuitív módon tudjanak vezetni. Az értelem nagyon fontos, de egy pont után akadályként jelenhet meg. Ez az, amit szenvedélyesen tanítok az ügyfeleknek.

Ahogy néhány héttel ezelőtt sok ügyfelemnek bejelentettem, amikor elhagyom a lakást a karantént követően, egy teljesen más emberként fogok megjelenni a világ színpadán. Ez a helyzet egy valódi alkalmat nyújtott számomra egy spirituális elvonuláshoz.

Döbbenten, csodálkozással és hálával meghajolok ennek a varázslatos univerzumnak a működése előtt.

A szolgálat szellemében

Namaste,
Prerna

My journey this week……

e7a0bead-6abc-495a-8545-b9eee1cc3c81

Each one of us lives according to our specific tailor-made perceptions. Very few of us aspire to understand others’ perceptions and points of view. Empathy must be cultivated, nurtured and developed with constant care and attention. Last week, I found some conversations a bit uncomfortable where my truth was not being perceived by others in the way that I would have imagined. It made me feel restless. I felt the desire to share my viewpoint but within seconds of feeling this uneasiness within myself, I gently reminded myself to focus on my inner temperature and well being.

Many times, it seems to me a futile exercise to repeat again and again my version of the truth. The other will see something in the way they want to perceive it and from their lens. This reality bothers me less and less, for which I am grateful. This is the power of repeated practice. ‘We are what we practice,’ many of you have heard me say tirelessly.

What is your practice going to be for this week? Please stay safe, healthy and keep the immune system of both the body and mind strong. Eat healthy meals, exercise regularly, and focus with rigor to take care of your mental well being.

Namaste,
Prerna


Mindannyian saját testreszabott felfogásunk szerint élünk. Nagyon kevés ember vágyakozik arra, hogy megértse mások véleményét és nézeteit. Az empátiát állandó gondossággal és figyelemmel kell ápolni és fejleszteni. A múlt héten kissé kellemetlennek találtam néhány beszélgetést, ahol mások nem észlelték az igazságomat úgy, ahogy azt elképzelném. Nyugtalannak éreztem magam. Úgy éreztem, hogy meg akarom osztani a véleményem, de néhány másodperc múlva, amikor ezt a kellemetlenséget éreztem magamban, óvatosan emlékeztettem magam, hogy összpontosítsak belsőmre és a jóllétemre.

Sokszor hiábavalónak tűnik számomra, hogy újra és újra megismételjem az én verziómat. A másik a saját lencséjén keresztül azt fogja érzékelni, amit ő szeretne. Ez a valóság egyre kevésbé zavar, amiért hálás vagyok. Ez az ismételt gyakorlat ereje. „Azok vagyunk,amit gyakorlunk” – sokan hallottátok ezt tőlem, fáradhatatlanul mondogatom.

Milyen gyakorlatod lesz ezen a héten? Kérlek, maradj biztonságban, egészségben és tartsd az immundrendszert, a testet és az elmét jó erőben. Fogyassz egészséges ételeket, eddz rendszeresen és szigorúan koncentrálj mentális jólléted gondozására.

Namaste,
Prerna

COVID 19 learnings continued….

IMG_20200223_162549

I recently spoke to a client who has been working with me for a few years now. She is a perfectionist and is in her comfort zone when she has the knowledge that she is giving her absolute best. Under the current circumstances, she is unable to have this knowledge. Organizations are figuring out ways to handle the crisis in the best possible way, which can be different from one organization to another. It is a challenging time and all decisions are being contested, which can make it more difficult for everyone concerned both at the giving and receiving end.

This client reported that she is noticing the discomfort of not fully knowing, which does not allow her to deliver perfect solutions. She is working on befriending this from a space of awareness and admitted that it is hard but not impossible. She has set very strict boundaries, is practicing vulnerability towards her stakeholders, and focuses strictly on living in the present moment. She has also started working on developing a couple of hobbies for herself.

This week, I urge you to note down what strength you would like to develop during these challenging times. Once you have done this, I would be happy to help you create your tool kit and get into action mode. If not now, then when? Looking back on this period a year from now, we may be grateful to have developed self mastery over a skill set that we might never have learnt under normal circumstances.

I hope this resonated with some of you and am curious to receive feedback either through a direct message as many of you already do, or in the comments below.

Namaste
Prerna


Nemrég beszéltem egy olyan ügyféllel, aki már néhány éve velem dolgozik. Perfekcionista, és akkor van a komfort zónájában, amikor tudja, hogy az abszolút legjobbat adja. A jelenlegi körülmények között azonban nem rendelkezik ezzel a tudással. A szervezetek kitalálják a válság lehető legjobb kezelésének módját, amely szervezetenként eltérő lehet. Kihívásokkal teli idő, és minden döntés megtámadásra kerül, ami megnehezítheti az érdekelt feleket mind az adás, mind a fogadás szempontjából.

Ez az ügyfél arról számolt be, hogy észreveszi a kellemetlenséget, amikor nincs minden információ birtokában és ez nem teszi lehetővé tökéletes megoldások megfogalmazását. Arra törekszik, hogy a tudatosság állapotában megbarátkozzon ezzel, és beismerte, hogy nehéz, de nem lehetetlen. Nagyon szigorú határokat állított fel, sérülékenységet gyakorol az érdekelt felekkel szemben, és szigorúan a jelen pillanatban él. Elkezdett néhány új hobbit is.

Ezen a héten arra kérlek, hogy jegyezd fel, milyen erősségedet szeretnéd fejleszteni ezekben a kihívásokkal teli időkben. Miután ezt megtetted, örömmel segítek az eszközkészlet elkészítésében és támogatlak abban, hogy elkezdj cselekedni. Mikor, ha nem most? Ha egy év múlva visszatekintünk erre az időszakra, hálásak lehetünk majd, ha olyan készségkészlettel rendelkezünk az önuralom gyakorlására, amelyet normál körülmények között soha nem tanultunk volna meg.

Remélem, hogy ez rezonált néhányatokkal és kíváncsi vagyok visszajelzéseitekre, akár közvetlen üzenet útján is, ahogyan sokan közületek már megtették, vagy kommentben.

Namaste,
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian for the benefit of those who don’t speak English as fluently
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team.
Much much gratitude from my heart space