Weekend Post

One of my clients was brought up in a traditional, conservative family setting. He has a robust set of values and strives to lead a mindful conscious life. He finds it extremely challenging when some of his peers do not lead with the same style and then questions himself as his self doubt creeps in. He ends up feeling guilty, which affects his well being.

The following quote by Socrates helped him shift and understand how his belief system dictates his actions.

‘Obscurity is dispelled by augmenting the light of discernment rather than attacking the darkness’

We act by default which does not serve us many times. Once we learn to use and augment the power of discernment, we act differently.

My client let go of his expectations towards his colleagues, he worked on accepting them just as they were.

Having understood this, he is now beginning to experience well being and balance. He does not get frustrated because he serves his needs first. As a rule of thumb, he gives himself dignity before he acts.

Research shows that new habits and patterns are formed by way of repetition, despite our default patterns working hard to sabotage our well being.

I am sure this resonates with a lot of us. What are you going to resolve and discern this week?

See you next week!

Namaste,
Prerna

 

Setting Intentions

Books

(A magyar fordítás lent található.)

I am extremely grateful to have an amazingly powerful connection with both my girls. We are best friends and hold honest, yet kind mirrors toward one other.

This weekend, during our weekly family conference call, they gently pointed out to me that I do not read as many books as I used to. I promptly responded that I lack the time to do so and that I listen to audio books as I’m traveling from one client to another. My younger daughter immediately responded by saying ‘Mama you must set an intention toward reading more every evening.’ I agreed and continued working with clients after the family call.

As I was practicing yoga and meditation this morning, her words struck a chord within me. I immediately came up with an action plan to achieve the goal of reading more and manifesting a new reality for myself.

Who are you going to have as your mirrors within your network? Who are you going to be accountable to?

How will you bring rigor into your routine to manifest your intentions? These are the questions that came up for me.

I hope I have struck a chord within some of you.

Namaste,
Prerna


 

A szándék meghatározása

Nagyon hálás vagyok, mert lenyűgöző kapcsolatom van mindkét lányommal. Legjobb barátok vagyunk, őszintén kommunikálunk és tükröt tartunk egymásnak.

Ezen a hétvégén, a családi konferencia hívásunk alatt, finoman emlékeztettek rá, hogy nem olvasok annyit, mint korábban. A válaszom az volt, hogy nincs már annyi időm, mint korábban volt, ezért hangoskönyveket hallgatok, amíg megyek egyik ügyféltől a másikig. A fiatalabb lányom azonnal válaszolt, és azt mondta, hogy meg kell fogalmaznod a szándékot, hogy többet olvasol esténként. Egyetértettem, majd dolgoztam egy ügyféllel a beszélgetésünk után.

Miközben ma reggel jógáztam és meditáltam szöget ütöttek a fejemben a szavai. Azonnal előálltam egy akciótervvel, amiben meghatároztam, hogy hogyan fogok többet olvasni és egy új valóságot teremteni magamnak.

Ki fog neked tükröd tartani a környezetedben? Kinek fogsz elszámolni? Hogyan fogsz a rutinodon változtatni, hogy megteremtsd a szándékod? Ezek a kérdések jutottak eszembe.

Remélem ez szöget üt a fejetekbe.

Namaste,
Prerna

AHA Moment

coffee 1

I was comfortably settled into a coaching conversation at one of my favorite locations – the coffee shop at Margaret Island. I always find it so tranquil and peaceful there and an ideal location to coach.

Towards the end of my coaching conversation, I noticed one of the waitresses approaching our table, smiling ear to ear. We had a sweet conversation and since she hadn’t seen me since the beginning of the year, she wished me a happy new year even though it was already the middle of February.

It struck me almost immediately that I find so much joy and gratitude in these precious moments. The social connections that I have created in this magical city help me survive and thrive through the difficult moments when I miss my girls who both live so far away from me.

Life brings its challenges but I choose to consciously focus on the select moments that keep me going.

What will you consciously choose and create this week?

Namaste,
Prerna

 

Weekend Post

Captions

Treasures

Obscurity is dispelled by augmenting the light of discernment rather than attacking the darkness-Socrates.

We all have the wisdom to discern. All we must do is to practice Being and tap into the creative, resourceful and wise genius that sits within each one of us.

Have a splendid weekend,
Prerna

🙏🙏

 

I choose to live life on my terms

Captions

FREE OF GUILT
FREE OF SHAME
FREE OF BLAME
I CHOOSE TO LIVE LIFE ON MY TERMS


 

Megszabadulni a bűntudattól
Megszabadulni a szégyentől
Megszabadulni a hibáztatástól
Azt választottam, hogy a saját szabályaim szerint élem az életem

Weekend Post

self interest

(A magyar fordítás lent található.)

My inner critic was loud and noisy creating turbulence this week when I chose to disrespect my boundaries and ran myself to the ground. I experienced guilt, shame and harsh judgment towards self. I spent every minute with awareness and consciousness paying absolutely little or no attention to the messy mind. Of course I felt yucky. It was 2 very difficult days staying as a silent witness. I took good care of myself, practiced kindness towards me, ate wholesome, nutritious meals. At times like this, I step up my practices. I finally came back to center, peace, joy and bliss.

What is your practice going to be when you notice being overly harsh towards yourself?

My declaration yesterday morning was:
“I love you just the way you are.”

I am learning to accept that I can be imperfect sometimes and this is part of being human. I have placed huge expectations over myself in the past which don’t necessarily serve me well. It’s time to make a change.

Namaste,
Prerna


 

A belső kritikám hangos és zajos volt, turbulenciát okozott, amikor úgy döntöttem nem tisztelem a határaimat és lehúztam magam. Szégyent, bűntudatot és kemény ítélkezést tapasztaltam magam felé. Minden pillanatot tudatosan tölöttem el,nem törődve a zavaros elmével. Természetesen undort éreztem. Nagyon nehéz volt 2 napig csendes tanúnak maradni. Gondoskodtam magamról, kedvességet adtam magamnak, egészséges, tápláló ételeket ettem. Ilyen időkben még többet végzem a gyakorlataimat. Végül visszakerültem a közzépontba, békébe, örömbe és boldogságba.

Mit fogsz gyakorolni, amikor észre veszed,  hogy nagyon kemény vagy magaddal?

Az én nyilatkozatom tegnap reggel ez volt:
“Szeretlek, úgy ahogy vagy.”

Tanulom, hogy elfogadjam, néha én is lehetek tökéletlen, ez annak a része, hogy ember vagyok. Túl nagy elvárásokat állítottam magammal szemben a múltban, amik nem szükségszerűen szolgáltak. Itt az ideje a változásnak.

Namaste,
Prerna

Weekend Post

Stop sign

Stop operating from guilt. Society is beautifully capable of instilling that in each one of us. Stay rooted in the knowing of your BEING. Practice dignity today.

Namaste,
Prerna


 

Ne cselekedj lelkiismeretfurdalásból! A társadalom csodálatos módon képes beprogramozni mindannyiunkba. Maradj fókuszban, a létezésed tudatában. Gyakorolj ma méltóságot.

Namaste,
Prerna

 

I CHOOSE

I CHOOSE

(A magyar fordítás lent található.)

These 2  very simple words have been my mantra all week. We always give so much power to outside events, circumstances and situations. It renders us powerless. By saying these simple 2 words, I have felt ever so powerful and centered.

Hope you exercise the power of choice this weekend.

Namaste,
Prerna


 

ÉN VÁLASZTOK

Ez a két egyszerű szó volt a mantrám a héten. Mindig annyi energiát adunk a külső eseményeknek, körülményeknek és szituációknak. Ez erőtlenné tesz minket. Ennek a két egyszerű szónak a mondogatásával, olyan erős és koncentrált voltam.

Remélem a gyakorlod a választás erejét ezen a hétvégén.

Namaste,
Prerna

 

Becoming Friends with Discomfort

IMG-20180203-WA0002
(A magyar fordítás lent található.)
I conducted corporate trainings over the last weeks. The one common feature that I recognize in ‘beings’ is our desire to grasp on to joy, happiness, resist, push away what is unpleasant. Once we learn to become ok with the unpleasantness, embrace the discomfort from a space of openness and spaciousness we are at peace. Life is unfolding just as it is. We must take actions and do our tasks, work towards achieving our goals but from a space of abundance, joy and wholeheartedness even if this is a hard moment that we are currently experiencing. Embracing the present moment is an art that can be learnt and we are capable to achieve mastery. It requires practice. We are rewiring our brains every time we consciously act from a space of awareness.
I hope this helps you in your journey today.
Namaste
Prerna
——–
Barátságot kötni a kényelmetlenséggel
Kincs
Ma ez a gondolat futott végig rajtam.
Az elmùlt hetekben tréningeket tartottam multinacionális cégnél. Egy közös dolgot vettem észre a létezésben: az a vágyunk, hogy megragadjuk az örömöt, boldogságot, ellenállunk, eltoljuk, ami kellemetlen.
Amikor megtanuljuk elfogadni a kellemetlenséget, oké-k vagyunk vele, átöleljük a  kényelmetlenséget a nyitottság teréből, békében vagyunk. Az èlet kibontakozik, úgy, ahogy van. Muszáj tevékenykednünk, csinálni a feladatainkat, hogy elérjük céljainkat, de a bőség, öröm, odaadás érzésével, még akkor is, ha ez nagyon nehéz a körülmények között, amiben éppen vagyunk. A jelen pillanat megélése, átölelése egy művészet, amit képesek vagyunk megtanulni, és mesteri szintre fejleszteni. Gyakorlást igényel. Minden alkalommal, amikor tudatosan cselekszünk, újraírjuk elménket.
Remélem ez segíti az utad,
Namaste
Prerna

Further Learning

IMG_2322

(A magyar forditás lent található)

A coach’s life must include improving skill sets constantly in order to inspire and transform leaders. I am grateful indeed to be able to learn from another master in the coaching world, Marshall Goldsmith. Clients watch out for new techniques and practices. Gratitude all the way!

Namaste,
Prerna


 

A coach életének muszáj tartalmaznia folyamatosan fejlődő tudáskészletet annak érdekében, hogy inspirálja, átformálja a vezetőket. Hálás vagyok, hogy tanulhatok a coaching világ egyik mesterétől, Marshall Goldsmithtől. Kedves ügyfelek, készüljetek az új technikákra, gyakorlatokra. Hála mindenkinek!

Namaste,
Prerna