Blog

Unconditional Love

(A magyar fordítás lent található.)IMG_0485

This week, I have often been reminded of the above verse in The Prophet by Kahlil Gibran on children. I was given an opportunity to practice total and complete unconditional love and acceptance towards my 2 very capable, successful grown up daughters. Every time I noticed judgment within myself, I pressed pause and consciously brought in unconditional love and care. The week was simply blessed and beautiful and went by seamlessly.

What will your conscious practice be this weekend? We are wired to judge, control, expect our kids, colleagues and friends to be like us. We impose our standards on our near and dear ones the most. This causes us frustration and unhappiness, not to mention stress in our close relationships. Throw away your expectations in the trash can and notice how peaceful your life and relationships can be.

Namaste,
Prerna


 

Feltétel nélküli szeretet

Ezen a héten gyakran emlékeztetve lettem a képen látható Kahlil Gibran gyerekekről szóló versére a Prófétából. Megadatott a lehetőség számomra, hogy totális, feltétlen szeretetet gyakoroljak a két nagyon tehetséges, sikeres, felnőtt lányaim felé. Minden alkalommal, amikor ítélkezést fedeztem fel magamban, megnyomtam a stop gombot, és tudatosan átfordítottam feltétlen szeretetté és törődéssé. Áldott és gyönyörű volt ez a hét, teljesen zökkenőmentes volt az egész.

Mi lesz a tudatos gyakorlatod ezen a hétvégén? Be vagyunk programozva, hogy ítélkezzünk gyerekeink, barátaink, kollégáink felett, irányitsuk őket, és elvárjuk, hogy olyanok legyenek, mint mi. A legközelebbi és legdrágább személyekre szabjuk a saját sztenderdjeinket. Ez okozza a frusztrációt, és boldogtalanságot, nem beszélve a közeli kapcsolatokban felmerülő stresszről. Dobd ki az elvárásaidat a kukába, és vedd észre, hogy milyen békés lehet az életed és kapcsolataid.

Namaste,
Prerna

Family week on Mother’s Day weekend

unnamed(A magyar fordítás lent található.)

This week has brought me to visit my daughter and her adorable partner for a few days. As we were having a cozy evening and dinner in their beautiful 23 floor apartment overlooking Toronto City last night, I was constantly observing conscious heartfelt gratitude. We look forward to welcoming my younger daughter later today and spending a few days as a family surrounded by Love and heartfelt gratitude.

As I was waking up very early due to our lovely friend ‘jet lag’ this morning, I was reminded how I worked extremely long hours to provide for the family when the girls were little. I simply worked one day at a time. I stayed away from the past which would depress me and the future which would throw me into fear and anxiety.

What steps are you going to take today to create a desirable reality for you and your family? Are you willing to invest in the present moment without delving into the past and worrying about the future? My past taught me some very valuable lessons. Let us learn from past mistakes and move onward forward and upward.

Namaste,
Prerna


 

Családi hét Anyák napja hétvégéjén

Ez a hét megadta a lehetőséget számomra, hogy meglátogassam a lányomat és imádnivaló partnerét néhány napra. A közösen eltöltött nyugalmas este és vacsora alatt, a 23. emeleti lakásban, Toronto éjszakai látképét vizsgálva, folyamatosan tudatos hálát éreztem a szívemben.Alig várjuk, hogy köszönthessük a fiatalabb lányomat is, és együtt töltsünk néhány napot szeretetben és hálával.

Nagyon korán keltem reggel, hála a nagyon jó barátunknak, akinek a neve “jet lag”. Eszembe jutott milyen hosszú órákat dolgoztam, hogy mindene meglegyen a csáladnak, amikor még a lányok kicsik voltak. Elzárkóztam a múlttól, amely depresszióba taszított volna, és a jövőtől is, amely a stressz és félelmek gödrébe dobna.

Mit fogsz ma tenni azért, hogy megteremtsd a vágyott valóságot magadnak és a családod számára? Befeketetsz a jelen pillanatba anélkül, hogy részleteznéd a múltat és aggódnál a jövő miatt? A múlt értékes leckéket adott nekem. Hagyjuk, hogy tanuljunk a múlt a hibáiból, és mozduljunk tovább, előre és felfelé.

Namaste,
Prerna

 

Are you willing to accept the status quo?

statusquo

(A magyar fordítás lent található.)

This week’s happenings showed me how magically events unfold one after another like a spider’s web weaving a beautiful cobweb. I simply stayed present, vigilant and took decisions that support my well being and balance. By the end of the week, it is now very clear how the Universe was supporting me ahead of time to prepare me for the rest of the week. I’m truly humbled by beautiful Life.

Very often we are resisting the status quo and fighting reality in our minds, emotions and finally the body gives up on us when illness descends. What are we going to say to ourselves when this happens? My simple mantra is ‘this is how it is’…… I consciously shift the inner language that my mind is speaking as well as work on my emotions to move out of this stuck contracted space.

What is your mantra going to be over this weekend? I urge you to practice, practice and practice more.

Namaste,
Prerna


 

El tudod fogadni a jelenlegi helyzetet?

Ez a hét megmutatta, hogy az események varázslatosan bontakoznak ki egymás után, mint amikor a pók elkezdi hálóját szőni, és létrejön a csodálatos pókháló.

Szimplán a jelenben maradtam, éber voltam és olyan döntéseket hoztam, amelyek a jóllétemet és egyensúlyomat szolgálják. A hétvégére teljesen világossá vált, hogyan dolgozott és készített fel az Univerzum arra, hogy pihenjek a hét hátralévő részében. Igazán lenyűgöz ez a csodálatos élet.

Nagyon gyakran ellenállunk a jelenlegi helyzetnek, és harcolunk a valósággal az elménkben. Az érzelmek, és végül a test feladja    a harcunkat és megjelenik a betegség.

Mit fogunk mondani magunknak, amikor ez bekövetkezik? Az én egyszerűm mantrám az, hogy “úgy van, ahogy van”…
Tudatosan a belső nyelvem felé fordulok, amikor az elmém beszél, ugyanakkor dolgozom az érzelmeimen is, hogy kimozduljak a beragadt helyzetből.

Mi lesz a mantrád ezen a hétvégén? Sürgetlek, hogy gyakorolj, gyakorolj, gyakorolj többet és többet.

Namaste,

Prerna

Tranquility

(A magyar fordítás lent található.)image1

This week took me to a quiet and remote part of Hungary with dear friends. We went for long walks in the meadows and followed hike trails with very little connectivity to the outside world. Lots of long relaxed evenings laughing our heads off cracking silly jokes over a glass of good Hungarian wine from the Balaton region. Every moment was peaceful and tranquil. It always strikes me how little one needs in life to stay happy and content. I’ve come back to Budapest carrying that tranquility and child like joy within me. My invitation to you today is to connect to that tranquil place within yourself consciously. Every minute will become a joy to live. Your minutes will extend and merge into one big mass of tranquility. Imagine what you can manifest from that space. Stay curious, practice and I look forward to hearing your results.

Namaste,
Prerna


 

Nyugalom

Ezen a héten Magyarország egy csendes és távoli részén voltunk a kedves barátaimmal. Hosszú sétákat tettünk a mezőkön és  túra útvonalakat követtünk, miközben nagyon kevés kapcsolatunk volt a külvilággal. Sok pihentető este, rengeteg nevetéssel buta vicceken, egy finom pohár borral a kezünkben a Balaron régióból. Minden pillanat békés és nyugalmas volt. Mindig meglep, hogy mennyire kicsi dolgokra van szükség ahhoz, hogy boldogok és elégedettek legyünk. Visszahoztam magammal Budapestre ezt a nyugalmat és gyermeki örömöt. A meghívásom számátokra az, hogy kapcsolódjatok tudatosan a belső nyugalmatokhoz. Minden perc az életben öröm lesz. A perceid kiterjednek és összeolvadnak egy óriási nyugalom szigetté. Képzeld el mit hozhatsz létre ebből a közegből. Maradj kíváncsi, gyakorolj,és izgatottan várom, hogy halljam az eredményeidet.

Namaste,
Prerna

Happiness

happiness2

(A magyar fordítás lent található.)

This week has truly taught me to live and embody my favorite quote by Denis Waitley

Happiness cannot be traveled to, owned, earned, worn or consumed. Happiness is the spiritual experience of living each minute with Love Grace and Gratitude’. I have consciously embodied, practiced this throughout this week during my one and only brother’s visit whom I met after a long gap of 6 years when he visited me in Budapest.
What are you going to practice consciously despite old genetic patterns, defeating beliefs, self limiting mind sets that take you away from being happy? The key lies in your hands and you make your choices.
Namaste,
Prerna 💕🙏
——————————————————————————————–
Ez a hét igazán megtanított arra, hogy megéljem a kedvenc idézetemet Denis Waitleytől.
“A boldogság nem mozgatható, birtokolható, elkölthető, viselhető vagy elfogyasztható. A boldogság az élet minden percében élő lelki élmény a Szeretet Kegyelmével és Hálával “. Tudatosan megtestesítettem és gyakoroltam ezt a héten, mialatt az egyetlen testvérem meglátogatott,, miután 6 éve nem találkoztunk, most eljött hozzám Budapestre.
Mit fogsz tudatosan gyakorolni a régi genetikai minták, hitek, gondolkodásmód ellenére, amelyek eltávolítanak attól, hogy boldog legyél? A kulcs a kezedben van, te hozod meg a döntést.
Namaste,
Prerna 💕🙏

Is this it now?

Presentation1
(A magyar fordítás lent található.)

When my girls left home 10 years ago to pursue university studies, I often found myself wondering what is next for me? The mind often seemed to give me the narrative of ‘Is this it now?’ I discovered new hobbies, made new friends, and pursued my career in coaching. I consciously ignored that inner voice that was trying so hard to take me away from center.

What are you going to do for yourself this week? What purpose and mission are you committing yourself to? Once you’ve discovered this, stay focused and live every minute without letting the narrative come in the way. It does have a knack to distract you from your goal. Let the doer within you pursue your path to stay centered.

Namaste

Prerna
——————————————————————————-

Most ez van-e?

A lányaim 10 évvel ezelőtt költöztek el itthonról, mert egyetemre mentek. Gyakran azon kaptam magam, hogy azon gondolkodom mi a következő lépés számomra? Az elmém gyakran azt súgta, hogy most ez van? Felfedeztem új hobbikat, új barátságokat kötöttem, felépítettem a coaching karrierem. Tudatosan ignoráltam azt a belső hangot, ami mindent megtett azért, hogy kimozdítson az egyensúlyomból.

Mit fogsz tenni magadért ezen a héten? Milyen célnak és küldetésnek kötelezed el magad? Amikor egyszer ezt felfedezed, csak maradj fókuszban és élj meg minden pillanatot anélkül, hogy hagynád az elméd elbeszélőjét megszólalni. Rendelkezik a trükkel, ami megzavarhat a célod elérésében. Hagyd, hogy a belső éned rátérjen az útra és maradj fókuszban.

Namaste,
Prerna

Life is Good

(A magyar fordítás lent található.)WhatsApp Image 2018-03-29 at 23.43.31

This week taught me to learn to accept some harsh and bitter realities with a big smile. What is life giving you both in your personal as well as professional domain? This is always a fantastic mirror to examine. Where can you grow as a result of challenges that you are experiencing? Are you going to be honest to yourself, have the courage/ humility to accept and face realities that are staring at you?

I encourage you to look into yourselves and be brutally transparent. This will help you transcend and reach a state of calm without getting bitter.

Life is Good. I’m always humbled at the synchronicities, serendipity and the sequence of events.

Namaste,
Prerna


 

Ez a hét megtanított arra, hogy mosolyogva fogadjam a kemény és keserű valóságot. Mit ad neked az élet a magán és a szakmai életedben? Ez mindig egy fantasztikus tükör, amit érdemes megvizsgálni. Miben tudsz fejlődni a kihívások hatására, amiket tapasztalsz? Őszinte leszel magaddal, és összeszeded a bátorságod, hogy szembe nézz és elfogadd a valóságot, ami bámul rád?

Arra bátorítalak, hogy figyeld meg mi zajlik benned és légy teljesen transzparens. Ez majd segít, hogy felülemelkedj és elérd a nyugalmat keserű érzések nélkül.

Az élet jó. Én mindig alázatos vagyok a szinkronicitáesoknak, az értékek az események sorrendje felé.

Namaste,
Prerna

Gratitude

WhatsApp Image 2018-03-25 at 10.59.43

(A magyar fordítás lent található.)

My dearest ones,

This last week has been very interesting and has taught me to be consciously grateful. I woke up one morning last week feeling tired, exhausted dragging my feet to complete my ‘to do’ list.

All of a sudden, I experienced excruciating back pain that appeared from nowhere. One moment I was just fine, although a bit grumpy and the next moment I was in agonizing pain. All the pending tasks could not be accomplished. The focus shifted to get the back up and running due to a heavy week ahead. It dawned to me a few days later how I was taking so many things in my life for granted. I had forgotten to be consciously grateful. It totally grounded me and brought me back to humility, gratitude – 2 virtues very important for me. I am now grateful for the tough days that I experienced. It was a gentle nudge and great reminder.

How are you going to practice being more grateful this coming week?

Namaste,
Prerna


 

Kedveseim,

Ez a hét nagyon érdekes volt, és megtanított, hogy legyek tudatosan hálás. Felébredtem az egyik reggel, fáradtan és kimerülten, majd elkezdtem megcsinálni a ‘to do’ listám.

Hirtelen kínzó fájdamat éreztem a hátamban, ami a  semmiből érkezett. Egyik pillanatban rendben voltam, habár egy kicsit morcos, másik pillanatban elviselhetetlen fájdalmat éreztem. A várakozó feladatok nem készültek el.

A fókusz a nap megmentése felé tolódott, mert hosszú hét állt előttem. Ráébredtem, hogy mennyi mindent természetesnek, garantáltnak vettem az életben. Elfelejtettem, hogy tudatosan hálás legyek. Ez teljesen megalapozott és visszavezetett engem a hálához és alázathoz. Ez a 2 erény nagyon fontos számomra. Most már hálás vagyok a megtapasztalt kemény napoknak. Ez egy kedves lökés és nagyszerű emlékeztető volt.

Te mit fogsz tenni azért, hogy hálásabb legyél a következő héten?

Namaste,
Prerna

Are we in control or not in control?

51032f5f-ddb0-4eeb-b0cd-2bd2d3c0e282

‘I remember working with a client a few years ago who believed that if she transformed her way of being by becoming a better observer, let go of default habits, beliefs, cultural influences, expectations of herself to fit into his world- all of which she had acquired over the years then she would lose a part of herself. Then her identity would be at risk. This caused her to have fear. She suffered in her mind and resisted cooperating with the practices during the sessions. However, she suffered immensely as a result of her being controlled in her mind. My only request to her was to stay with the practices she had learnt during the session and practice these during the week. We did this slowly week after week. Soon, she realized that the practices were helping her. The intelligent conversations and exchanges, the increase in her awareness, understanding emotions and how the body responded.  Her way of being was transforming, new default settings were being created. She experienced well being by making a few modifications in how she viewed outside influences.

My invitation to you my dearest readers today is to question yourselves. Which beliefs are weighing you down and inhibiting you to experience the joy, exuberance and bliss of life.

I am happy to help you bring these out over a 30 minute conversation totally free of charge as part of my intention to give back to society. This might totally change the way you experience life. Please write to me if interested.

Namaste

Prerna