Blog

We are what we practice

New Microsoft PowerPoint Presentation

“As a single footstep will not make a path on the earth, so a single thought will not make a pathway in the mind. To make a deep physical path, we walk again and again. To make a deep mental path, we must think over and over the kind of thoughts we wish to dominate our lives.” – Wilfred Arlan Peterson


 

Azok vagyunk, amit gyakorlunk nap, mint nap.

Weekend Post

Captions

An everlasting impact of kindness and care turns into love. Create that consciously in your Being today.

Namaste,
Prerna

 


 

Az örökkévaló hatása a kedvességnek és törődésnek szeretetté változik. Teremtsd meg ezt ma tudatosan a létezésedben.

Namaste,
Prerna

Weekend Post

Stop sign

Stop operating from guilt. Society is beautifully capable of instilling that in each one of us. Stay rooted in the knowing of your BEING. Practice dignity today.

Namaste,
Prerna


 

Ne cselekedj lelkiismeretfurdalásból! A társadalom csodálatos módon képes beprogramozni mindannyiunkba. Maradj fókuszban, a létezésed tudatában. Gyakorolj ma méltóságot.

Namaste,
Prerna

 

Pause amidst your busyness

whatsapp-image-2018-06-30-at-08-56-54-e1530346109379.jpeg

(A magyar fordítás lent található.)

I was rushing to pick up a few items at a grocery store this week. As I was paying in a hurried attempt to exit the store and get to my next task, I noticed this elderly lady struggling to unpack her items on the conveyor belt. It made me pause, I gently asked her if she needed help. She was so grateful that somebody spoke to her. She struck a conversation and the security guard started helping her. It made me feel wonderful, I had started a process in the system. Hurrah!!

What will your little random act of kindness be this week?

Namaste,
Prerna    🙏🙏


 

Szünet az elfoglaltságaid között

Ezen a héten rohantam, hogy felkapjak pár dolgot a boltból. Miközben igyekeztem gyorsan fizetni, hogy mehessek, és végezzem a következő feladatomat, észrevettem, hogy egy idős hölgy szenved, hogy kipakolja a dolgait a szalagra. Ez arra késztetett, hogy szünetet tartsak, és kedvesen megkérdeztem Tőle, hogy szüksége van-e segítségre. Annyira hálás volt, hogy valaki hozzászólt. Elkezdett beszélgetni, és a biztonsági odaőr elkezdett segíteni neki. Csodálatosan éreztem ettől magam, elkezdtem egy folyamatot a rendszerben. Hurrá!!

Mi lesz ezen a héten a Te véletlen, kedves cselekedeted?

Namaste,
Prerna    🙏🙏

Weekend Post

Existence without living is ignorance

(A magyar fordítás lent található.)

Existence without living is ignorance.
Living without existence is enlightenment.
– Sri Sri

These powerful words by Sri Sri have been keeping me busy this week. We must learn to bring wholeheartedness and embrace the present moment.

But what does it mean to be living without existing? Does it mean that we crush our ego? We need an ego to thrive on this planet. We must however learn to discern when to leave our egos at home in order to take a rest. Life flows quite seamlessly once we master this art.

What will your practice be to manifest this way of Being?

Namaste,
Prerna


 

Létezés megélés nélkül tudatlanság,
Megélés létezés nélkül a megvilágosodás.
– Sri Sri

Ezek az erőteljes szavak Sri Sritől foglaltak le ezen a héten. Muszáj megtanulnunk odadást vinni az életünkbe és megélni a jelen pillanatot.

De mit jelent az hogy élni létezés nélkül? Ez azt jelenti, hogy széttörjük az egónkat? Szükségünk van az egóra, hogy előrehaladjunk ebben a világban. Amit fontos, hogy megtanuljunk az az, hogy mikor hagyjuk otthon az egónkat pihenni. Az élet egészen zökkenőmentesen zajlik, miután elsajátítjuk ezt a művészetet.

Mit fogsz gyakorolni, hogy megteremtsd a létezés ezen módját?

Namaste,
Prerna

Einstein’s recipe for happiness

einsteinsrecipe

“A quiet and modest life brings more joy than a pursuit of success bound with constant unrest.”

The above quote has pervaded my way of Being these last few days. We often misunderstand this quote. We must work, develop, grow, set goals alright. And to master the art of exactly when to let go of the tension that transports us to a place of unrest and anxiety as a result of our constant seeking.

Hope this resonates with my tribe. Have a wonderful weekend.

Namaste,
Prerna

Are you feeling disillusioned? Learn to handle the paradox.

Captions(A magyar fordítás lent található.)

Many a time we feel challenged by life’s circumstances at work or in our personal domain. I’ve often been asked how to be free of the world and it’s sufferings. I’m then reminded of the Master’s words to his disciple.

‘Dear if you wish to be free of the world you must love the world and everything in it.’

This seems like a paradox and the only way we can learn to do this is to allow and accept everything the way it is. When we truly learn to accept life as it is we are freed of many difficult moments.

I’m grateful that life allows me to help my clients understand this paradox and be free.

Namaste,
Prerna


 

Kiábrándultnak érzed magad?
Tanuld meg kezelni a paradoxt.

Sokszor úgy érezzük folyamatosan kihívás elé vagyunk állítva a körülmények miatt a munkában vagy a magánéletben. Sokszor kérdezték tőlem, hogy hogy lehet szabadnak lenni a világtól és a szenvedéstől. Ez emlékeztetett egy Mester szavaira a tanítványához.

‘Kedves, ha szabad akarsz lenni a világtól, muszáj szeretned a világot és mindent, ami benne van!’

Úgy hangzik, mint egy paradox, és az egyetlen módja annak, hogy engedjük és elfogadjuk a világban lévő összes dolgot, úgy ahogy vannak. Ha valóban megtanuljuk elfogadni az életet, akkor megszabadulunk sok nehéz pillanattól.

Hálás vagyok, hogy az élet megengedi, hogy segítsek megérteni ezt a paradoxot az ügyfeleimnek, és szabadok lehetnek.

Namaste,
Prerna

 

Practices

Clients inspired me to create practices after my sessions with them. I’ve now uploaded these for everybody’s benefit.

I declared and set an intention 6 years ago to be in service. I feel blessed that I do so every day of my life since then.

Hope you enjoy these practices and benefit from them.

Click here to go to the Practices Page

In the spirit of service.

Prerna 🙏

 

Love Centered Practice

WhatsApp Image 2018-06-02 at 10.16.26 combined

I experienced recently an opening in the heart when I took a few minutes to consciously center after feeling uneasiness in my stomach area one morning upon waking up.

My focus and attention since then has been to consciously bring Love into my way of Being. I notice that I stay calmer and grateful despite the challenges that life hands me. Our expectations are not always honored and met by everyday happenings.

What will your conscious practice be? How will you manifest love and feel the opening in your heart area this weekend?

Namaste,
Prerna

I CHOOSE

I CHOOSE

(A magyar fordítás lent található.)

These 2  very simple words have been my mantra all week. We always give so much power to outside events, circumstances and situations. It renders us powerless. By saying these simple 2 words, I have felt ever so powerful and centered.

Hope you exercise the power of choice this weekend.

Namaste,
Prerna


 

ÉN VÁLASZTOK

Ez a két egyszerű szó volt a mantrám a héten. Mindig annyi energiát adunk a külső eseményeknek, körülményeknek és szituációknak. Ez erőtlenné tesz minket. Ennek a két egyszerű szónak a mondogatásával, olyan erős és koncentrált voltam.

Remélem a gyakorlod a választás erejét ezen a hétvégén.

Namaste,
Prerna