Greetings from Amalfi!

ff590ef9-f662-47cb-86c7-40798ac48434

Greetings from Amalfi!

My practice this week has been to consciously remind myself to stay laser focused on Life as it unfolds. We pay a lot of unnecessary attention and give energy to unwholesome processes and persons that cause us pain. As the Buddhist philosophy teaches us, by doing this we are absolving the other of their negative karma and burdening ourselves instead.

The mind is bound to play its movie but you can stay silent in the seat of the observer by witnessing it unfold without participation.

What will your strategy be? Please feel free to share in the comments below.

Namaste,
Prerna


Üdvözlet Amalfiból

A heti gyakorlatom az volt, hogy tudatosan emlékeztessem magam arra, hogy lézerpontosságú figyelmet szenteljek az életnek, amint az kibontakozik. Nagyon sok felesleges figyelmet fordítunk és energiát adunk azoknak az egészségtelen folyamatoknak és személyeknek, amelyek fájdalmat okoznak nekünk. Ahogyan a buddhista filozófia tanítja nekünk, ezzel felmentjük a másikat negatív karmája alól, és inkább saját magunkat terheljük.

Az elme köteles játszani a filmjét, de Te csendben maradhatsz a megfigyelő székében, és szemtanúja lehetsz annak, hogy kibontakozik, bevonódás nélkül.

Mi lesz a Te stratégiád? Kérlek, bátran írd meg kommentben a véleményed.

Namaste,
Prerna

Powerful Quote

d6d4dd62cf29a6da969aa80bcb2a1976_1

Honoring Mahatma Gandhi on his 150 birth anniversary coming up next week

As a continuation of last week’s thread of thoughts the following quote seems quite apt. It also coincides with the birth anniversary of Mahatma Gandhi.

“Watch your thoughts, they become your words; watch your words, they become your actions; watch your actions, they become your habits; watch your habits, they become your character; watch your character, it becomes your destiny” – Mahatma Gandhi

Namaste
Prerna
🙏


 

Tiszteletadás Mahatma Gandhinak születésnapjának 150. évfordulója alkalmából, ami jövő héten lesz.

A múlt heti gondolatmenet folytatásaként az alábbi idézet abszolút ideillik, és egybeesik Mahatma Gandhi születési évfordulójával is.

„Figyelj a gondolataidra, mert azokból szavak lesznek. Figyelj a szavaidra, mert azokból tettek lesznek. Figyelj a tetteidre, mert azokból szokások lesznek. Figyelj a szokásaidra, mert ők formálják jellemedet. Figyelj a jellemedre, mert amilyen jellemed,olyan leszel Te magad. Figyelj magadra, mert az lesz a sorsod.” – Mahatma Gandhi

Namaste
Prerna
🙏

Create Order

IMG_0657

Create order in your thoughts

My one ‘go to’ practice this week has been to stay as an observer to my thoughts. Every time a self sabotaging thought occurs that wants to drag me down the path of being a victim, I STOP and consciously change my perspective. This has proven to be extremely powerful and transformative.

My mantra has been

‘Create order in your thoughts’

What will your mantra be for this week?

Namaste
Prerna

🙏


Tégy rendet a gondolataidban

Ezen a héten az egyik gyakorlatom az volt, hogy a gondolataim megfigyelője maradjak. Minden alkalommal, amikor egy önszabotáló gondolattal találkoztam, ami le akart húzni az áldozattá válás útjára, megálltam és tudatosan megváltoztattam a nézőpontomat. Bebizonyosodott, hogy ez rendkívül erős és formáló.

A mantrám ez volt

„Tégy rendet a gondolataidban”

Mi lesz a mantrád ezen a héten?

Namaste
Prerna

My Inner Motivation

IMG-20190914-WA0027

As I was biking with Snow White to see my dearest friend and hairdresser this morning, two bikers were biking towards me at high speed without taking into consideration the narrow road that we were on. Of course I slowed down. My safety and well being was my inner motivation.

When I encounter situations in life that do not align with my standards and expectations, I examine and ask myself what my inner motivation is. I remind myself the reason of my actions and I am transported immediately to a space of peace. 

As humans we experience turbulence in our emotional domain. It is quite normal. How we navigate those choppy waters helps us land back on our feet. 

What is your inner motivation that prompts you to be the person you are?

This might be a useful practice to observe for this week. What do you think? 

Namaste 

Prerna

Weekend Post

unnamed

I am reading yet once again one of my absolute favorite books Man’s Search For Meaning by Viktor Frankl. I have been chewing on the lines below all of this week.

‘We who lived in concentration camps can remember the men who walked through the huts comforting others giving their last piece of bread. They may have been few in number, but they offer sufficient proof that everything can be taken from a man but one thing: the last of the human freedoms—- to choose one’s attitude in any given set of circumstances, to choose one’s own way’.

We all have the power of choice. We are given this every morning as we get out of bed and every hour as we go through our day. I have been consciously reminding myself the above lines every time a shadow of doubt overcomes me.

Hope you are inspired by these lines as much I have been. This has been my mantra the last few days. Have a wonderful weekend.

Namaste
Prerna


 

Újra elolvasom Franken Viktortól „A jelentés keresése” című könyvet, ami az egyik kedvencem. Az alábbi sorokon gondolkodtam egész héten:

„Mi, akik laktak koncentrációs táborokban, emlékszünk azokra a férfiakra, akik végigsétáltak a táboron, jó érzést keltve azzal, hogy odaadták az utolsó darab kenyerüket. Lehetséges, hogy kevés ilyen volt, de elegendő bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy mindent el lehet venni egy embertől, kivéve egy dolgot: az emberi szabadság utolsó részét – hogy bármilyen körülmények között választhassanak hozzállást, saját maguk választják meg útjukat ”

Mindannyian rendelkezünk a választás hatalmával. Ezt minden reggel megkapjuk, amikor kiszállunk az ágyból, és minden órában, ahogy telik a nap. Tudatosan emlékeztetem magam a fenti sorokra minden alkalommal, amikor eluralkodnak rajtam a kétségek.

Remélem, hogy legalább annyira inspirálnak ezek a sorok Téged is,mint engem. Ez volt a mantrám az elmúlt napokban. Legyen csodálatos hétvégéd.

Namaste
Prerna

Nugget of Wisdom

image1Many of you know my love to shop fresh produce and flowers from the farmers market every Saturday morning. This practice brings me tremendous joy for several reasons. It helps me understand the power of human connection, kindness and care. I’ve developed beautiful connections with the sweet farmers that I buy from regularly.

One such morning, I asked the couple from whom I regularly shop how they were doing? The man responded with a sweet smile just this
‘ Despite the outer circumstances, I am well’
These words have permeated my Being for a few weeks now. I have reminded myself this simple mantra many a times thinking of his sweet smile. It’s helped me breathe easier, smile more and relax.

I’d urge each one of you to repeat this simple mantra every time you feel worried, fearful, anxious or any emotion that takes you away from your well being. You might be surprised at the result.

Please share your experiences in the comments below.

Namaste
Prerna


Sokan tudjátok, hogy szeretek minden szombat reggel friss termékeket és virágokat vásárolni a piacon. Ez a szokás óriási örömöt okoz nekem több okból is. Segít megérteni az emberi kapcsolatokat, a kedvesség és a gondoskodás erejét. Nagyon jó kapcsolatot alakítottam ki a kedves termelőkkel, akiknél rendszeresen vásárolok.

Egy ilyen reggelen megkérdeztem a párt, akiktől rendszeresen vásárolok, hogy vannak. A férfi édes mosollyal, ennyit mondott:
“A külső körülmények ellenére jól vagyok”
Ezek a szavak már egy hete átjárják a létezésemet. Sokszor emlékeztettem magam erre az egyszerű mantrára, visszagondolva a mosolyára. Ez segített nekem könnyebben lélegezni, többet mosolyogni és relaxálni.

Arra késztetek mindenkit, hogy ismételje ezt az egyszerű mantrát minden alkalommal, amikor aggódik, fél, szorong vagy olyan érzelmek veszik körül, amelyek elvonják a jóllétét. Az eredmény meglepő lehet.

Kérlek, írd meg tapasztalataidat kommentben.

Namaste
Prerna

Summer evenings on the banks of the Danube

IMG-20190816-WA0001
Picture Courtesy Raul Palacios Gamez

I especially love my summer evenings when I can take a walk on the banks of the Danube River in Budapest, Hungary. I feel incredibly blessed to live in this beautiful city. On one such evening, as I was doing a walking meditation and listening to meditative music, I noticed the beautiful color of the sky, lighting up one building after another. It was a magical experience.

Looking at this view unravel before my eyes, I found myself asking Source Energy to shower on me the light of discernment with sharpness and clarity.

What does this mean, many might ask? I strive to live out of a place of heightened self awareness whereby I am able to understand what fills my container and what empties it. The mind is an amazing tool that we as humans possess to transcend unwholesome thoughts, emotions and ways of Being. We can do this using the sharpness of the tool of discernment.

What will each of you promise to strive towards this week?

Please reach out or write out a comment if you need further clarity.

Namaste
Prerna

Sell your cleverness and buy bewilderment-Rumi

9630e0aa-96d5-47e2-a46e-ff47368672b1

I was speaking to a client one evening this week. We have worked together for the last 7 years, and I cherish the journey that we have walked on over the past 7 years as good friends. She has gone through immense suffering and yet manages to stay beautiful, strong, and authentic. She constantly wants to plan her life, whereas the events of the last year have shown how life can be completely turned over upside down within seconds. She once again wanted to strategize, control, and plan during our conversation. Old habits die hard and I found myself pulling her back to the present moment once again, and was reminded of the following quote by Rumi:

‘Sell your cleverness and buy bewilderment’ -Rumi

To us: who are all so incredibly intelligent, this is a humble invitation to remind ourselves to stay in awe and wonder when we desire to control and predict.

I hope that this resonates with some of you today.

In a spirit of humility,
Prerna


 

Egyik este a héten egy ügyféllel beszélgettem.. Az elmúlt 7 évben együtt dolgoztunk, és őszinte szeretettel gondolok az útra, amit bejártunk barátként a 7 év alatt. Óriási szenvedésen ment keresztül, mégis sikerült gyönyörűnek, erősnek és hitelesnek maradnia. Folyamatosan meg akarta tervezni életét, míg az elmúlt év eseményei megmutatták, hogy az élet másodpercek alatt teljesen a feje tetejére állhat. A beszélgetésünk során ismét stratégaként viselkedett, irányítani és tervezni akart. A régi szokások nehezen halnak meg, rájöttem, hogy ismét visszahúzom a jelen pillanatba, és Rumi következő idézetére emlékeztem:

Add el az okosságodat, és vegyél zavarodottságot -Rumi

Számunkra: akik mindegyike hihetetlenül intelligens, ez egy szerény meghívás, hogy emlékeztessük magunkat arra, hogy töltsön el az áhitat és gondolkodjunk el, mikor érzünk késztetést arra, hogy irányítsunk és megjódoljuk a jövőt.

Remélem, hogy ez ma rezonál néhányatokkal.

Az alázat szellemében
Prerna

SAT CHITTA ANANDA

image1

The 3 words that come up for me this evening as I write this weekend’s post after a few challenging weeks are “Sat Chitta Ananda,” which represents “existence/truth, consciousness, and bliss” and is a description for the subjective experience of the ultimate, unchanging reality in Hinduism.

I have consciously and rigorously practiced staying equanimous in the arena of life. I have constantly practiced returning to a state of joy and bliss, which is our true innate nature despite the ups and downs that Life brings.

It always YOUR choice. What will YOU choose this week?

Namaste
Prerna


 

Néhány kihívást jelentő hét után, miközben írtam a hétvégi posztot, ez a 3 szó jutott eszembe: “Sat Chitta Ananda”. Ezek a szavak a létezést/igazságot, tudatosságot és boldogságot képviselik, és a leírása a végső és változatlan valóság szubjektív megtapasztalásának a hinduizmusban.

Tudatosan és szorgalmasan gyakoroltam, hogy egykedvű maradjak az élet arénájában. Folyamatosan gyakoroltam az öröm és boldogság állapotába való visszatérést, amely a valódi ösztönünk az élet által okozott hullámvölgyek ellenére.

Mindig a TE döntésed. Mit fogsz választani ezen a héten?

Namaste
Prerna

Empty Boat

This short story has been pervading my Being these last weeks. Please read, absorb and reflect on what your triggers are, how could you be more aware of these, and how you could slowly succeed in transcending the so called destructive patterns of behavior. This story has surely shown me some of my patterns, which I am slowly working on overcoming.

Namaste,
Prerna

IMG_0532

*An Empty Boat*

A monk decides to meditate alone, away from his monastery.

He takes his boat out to the middle of the lake, moors it there, closes his eyes and begins his meditation.

After a few hours of undisturbed silence, he suddenly feels the bump of another boat colliding with his own.

With his eyes still closed, he senses his anger rising, and by the time he opens his eyes, he is ready to scream at the boatman who dared disturb his meditation.

But when he opens his eyes, he sees it’s an empty boat that had probably got untethered and floated to the middle of the lake.

At that moment, the monk achieves self-realization, and understands that the anger is within him; it merely needs the bump of an external object to provoke it out of him.

From then on, whenever he comes across someone who irritates him or provokes him to anger, he reminds himself, *“The other person is merely an empty boat. The anger is within me.”*

“Empty boat” is a famous & fabulous metaphor. Its value lies in its implementation.


 

Ez a rövid történet átjárta a létezésemet az elmúlt hetekben. Kérlek, olvasd el és mélyülj el benne. Mérlegeld, hogy milyen triggereid, kiváltó okaid vannak. Gondold át, hogyan lehetsz még tudatosabb ezekre, hogyan tudsz szépen lassan felülkerekedni a sokat emlegetett destruktív viselkedési mintákon.

Ez a történet egyértelműen rámutatott néhány mintámra, amelyek túllépésén lassan dolgozom.

Namaste,
Prerna

*Az üres csónak*

A szerzetes úgy dönt, hogy egyedül szeretne meditálni, távol a kolostortól.

Csónakjával bemegy a tó közepére, lehorgonyoz, majd becsukja szemeit és meditálni kezd.

Néhány óra zavartalan csend után, hirtelen azt érezte, hogy egy másik csónak az övéhez csapódott. A szemét csukva tartja, de érzi, hogy a düh növekszik benne. Amikor kinyitja szemeit, már készen áll rá, hogy kiabáljon a másik csónakban ülővel, mert zavarni merte a meditációját.

De amikor kinyitja szemeit, egy üres csónakot lát, ami valószínűleg nem volt kikötve, és a tó közepéig lebegett.

Ebben a pillanatban a szerzetes rájött, hogy a düh benne van. Csupán csak arra volt szükség, hogy egy külső dolog kiprovokálja belőle.

Azóta, amikor találkozik valakivel, aki irritálja, vagy dühöt hoz ki belőle, emlékezteti magát: A másik ember csupán egy üres csónak, a düh bennem van.

Az üres csónak egy híres és nagyszerű metafóra. Az értéke az értelmezésében rejlik.