CO-CREATING COMMON SHARED VALUES

We have had an eventful week helplessly watching events unfolding. This has triggered a deep sadness in my soul for the loss of common human values of kindness, compassion, mutual trust, and respect towards each other. These qualities seem to be dwindling fast as the language of hate, separation, and divisiveness are becoming mainstream.

I humbly urge each one of us to take a few moments to reflect and create an action plan of how we might to contribute towards creating more order on our planet.

I am doing my best to support persons within my community to the best of my ability whilst consciously transforming individuals, professionals and organizations. I am in collaboration with NGOs to empower the young on a regular basis.

What will your contribution be?

With tremendous humility and gratitude
Prerna


Eseménydús hetünk volt, tehetetlenül figyeltem a kibontakozó eseményeket. Ez mély szomorúságot váltott ki lelkemben a közös emberi értékek, a kedvesség, az együttérzés, a kölcsönös bizalom és az egymás iránti tisztelet elvesztése miatt. Úgy tűnik, hogy ezek a tulajdonságok gyorsan fogynak, mivel a gyűlölet, az elkülönülés és a megosztottság nyelve egyre inkább érvényesül.

Alázatosan sürgetem mindannyiunkat, hogy szánjunk néhány percet arra, hogy elmélkedjünk és létre hozzunk egy cselekvési tervet arra vonatkozóan, hogyan járulhatnánk hozzá a bolygónk rendjének megteremtéséhez.

Minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy a közösségemben lévő személyeket a legjobb tudásom szerint támogassam, miközben tudatosan változást idések elő az egyénekben, szakemberekben és szervezetekben. Együtt dolgozom non-profit szervezetekkel, hogy rendszeresen segítsem a fiatalokat.

Mi lesz a Te hozzájárulásod?

Óriási alázattal és hálával
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

Random Act of Kindness

prerna post ppt 2

I was pleasantly surprised and grateful at an experience that I had at the organic farmers market this weekend. I ran out of cash because I had shopped more than I had planned for. Fresh produce and flowers always get me excited. I’m still a little kid at heart.

When I realized I was falling short of cash, a total stranger offered the remaining change to me for an artisan sweet treat. I was truly touched by her gesture of generosity and kindness.

We are living in polarized times. The language of hate and divisiveness seems to be the narrative everywhere around us. This random act of kindness was a breath of fresh air for me.

I walked away reminding myself that there is good present in the world despite everything going on around us. I resolved to continue making small steps to spread good around me.

What will your random act of kindness be? Notice how this makes you feel.

Namaste,
Prerna

Get out of your way

Captions

(A magyar fordítás lent található.)

My conscious practice and mantra this week has been ‘to get out of my way’.  I consciously practiced this when I noticed irritation or annoyance at others’ behaviors on the street as I was biking around. Every time, the persons that triggered a judgment internally within me turned around, smiled, apologized and I noticed calm peace and kindness within me. Thought I’d share this small success 🙏🙏😇😇 It’s so important to notice our internal climate and regulate it accordingly. The responses we receive from others is magical when we act from a well regulated space.

Namaste,
Prerna


 

A tudatos gyakorlatom és mantrám a következő volt a héten: “félreállok az utamból”. Tudatosan ezt gyakoroltam, amikor irritációt, bosszúságot észleltem másik viselkedésén, mikor bicikliztem az utcán. Minden alkalommal, amikor az emberek ítéletet váltottak ki belőlem, megfordultam, mosolyogtam, bocsánatot kértem, ekkor békét és kedvességet észleltem magamban. Azt gondoltam megosztom ezt a kis sikert. Olyan fontos, hogy észrevegyük belső légkörünket és ennek megfelelően szabályozzuk. A másoktól kapott válaszok mágikusak, amikor jól szabályozott helyről működünk.

Namaste,
Prerna

 

Weekend Post

self interest

(A magyar fordítás lent található.)

My inner critic was loud and noisy creating turbulence this week when I chose to disrespect my boundaries and ran myself to the ground. I experienced guilt, shame and harsh judgment towards self. I spent every minute with awareness and consciousness paying absolutely little or no attention to the messy mind. Of course I felt yucky. It was 2 very difficult days staying as a silent witness. I took good care of myself, practiced kindness towards me, ate wholesome, nutritious meals. At times like this, I step up my practices. I finally came back to center, peace, joy and bliss.

What is your practice going to be when you notice being overly harsh towards yourself?

My declaration yesterday morning was:
“I love you just the way you are.”

I am learning to accept that I can be imperfect sometimes and this is part of being human. I have placed huge expectations over myself in the past which don’t necessarily serve me well. It’s time to make a change.

Namaste,
Prerna


 

A belső kritikám hangos és zajos volt, turbulenciát okozott, amikor úgy döntöttem nem tisztelem a határaimat és lehúztam magam. Szégyent, bűntudatot és kemény ítélkezést tapasztaltam magam felé. Minden pillanatot tudatosan tölöttem el,nem törődve a zavaros elmével. Természetesen undort éreztem. Nagyon nehéz volt 2 napig csendes tanúnak maradni. Gondoskodtam magamról, kedvességet adtam magamnak, egészséges, tápláló ételeket ettem. Ilyen időkben még többet végzem a gyakorlataimat. Végül visszakerültem a közzépontba, békébe, örömbe és boldogságba.

Mit fogsz gyakorolni, amikor észre veszed,  hogy nagyon kemény vagy magaddal?

Az én nyilatkozatom tegnap reggel ez volt:
“Szeretlek, úgy ahogy vagy.”

Tanulom, hogy elfogadjam, néha én is lehetek tökéletlen, ez annak a része, hogy ember vagyok. Túl nagy elvárásokat állítottam magammal szemben a múltban, amik nem szükségszerűen szolgáltak. Itt az ideje a változásnak.

Namaste,
Prerna

Weekend Post

Captions

An everlasting impact of kindness and care turns into love. Create that consciously in your Being today.

Namaste,
Prerna

 


 

Az örökkévaló hatása a kedvességnek és törődésnek szeretetté változik. Teremtsd meg ezt ma tudatosan a létezésedben.

Namaste,
Prerna

Pause amidst your busyness

whatsapp-image-2018-06-30-at-08-56-54-e1530346109379.jpeg

(A magyar fordítás lent található.)

I was rushing to pick up a few items at a grocery store this week. As I was paying in a hurried attempt to exit the store and get to my next task, I noticed this elderly lady struggling to unpack her items on the conveyor belt. It made me pause, I gently asked her if she needed help. She was so grateful that somebody spoke to her. She struck a conversation and the security guard started helping her. It made me feel wonderful, I had started a process in the system. Hurrah!!

What will your little random act of kindness be this week?

Namaste,
Prerna    🙏🙏


 

Szünet az elfoglaltságaid között

Ezen a héten rohantam, hogy felkapjak pár dolgot a boltból. Miközben igyekeztem gyorsan fizetni, hogy mehessek, és végezzem a következő feladatomat, észrevettem, hogy egy idős hölgy szenved, hogy kipakolja a dolgait a szalagra. Ez arra késztetett, hogy szünetet tartsak, és kedvesen megkérdeztem Tőle, hogy szüksége van-e segítségre. Annyira hálás volt, hogy valaki hozzászólt. Elkezdett beszélgetni, és a biztonsági odaőr elkezdett segíteni neki. Csodálatosan éreztem ettől magam, elkezdtem egy folyamatot a rendszerben. Hurrá!!

Mi lesz ezen a héten a Te véletlen, kedves cselekedeted?

Namaste,
Prerna    🙏🙏

Becoming Friends with Discomfort

IMG-20180203-WA0002
(A magyar fordítás lent található.)
I conducted corporate trainings over the last weeks. The one common feature that I recognize in ‘beings’ is our desire to grasp on to joy, happiness, resist, push away what is unpleasant. Once we learn to become ok with the unpleasantness, embrace the discomfort from a space of openness and spaciousness we are at peace. Life is unfolding just as it is. We must take actions and do our tasks, work towards achieving our goals but from a space of abundance, joy and wholeheartedness even if this is a hard moment that we are currently experiencing. Embracing the present moment is an art that can be learnt and we are capable to achieve mastery. It requires practice. We are rewiring our brains every time we consciously act from a space of awareness.
I hope this helps you in your journey today.
Namaste
Prerna
——–
Barátságot kötni a kényelmetlenséggel
Kincs
Ma ez a gondolat futott végig rajtam.
Az elmùlt hetekben tréningeket tartottam multinacionális cégnél. Egy közös dolgot vettem észre a létezésben: az a vágyunk, hogy megragadjuk az örömöt, boldogságot, ellenállunk, eltoljuk, ami kellemetlen.
Amikor megtanuljuk elfogadni a kellemetlenséget, oké-k vagyunk vele, átöleljük a  kényelmetlenséget a nyitottság teréből, békében vagyunk. Az èlet kibontakozik, úgy, ahogy van. Muszáj tevékenykednünk, csinálni a feladatainkat, hogy elérjük céljainkat, de a bőség, öröm, odaadás érzésével, még akkor is, ha ez nagyon nehéz a körülmények között, amiben éppen vagyunk. A jelen pillanat megélése, átölelése egy művészet, amit képesek vagyunk megtanulni, és mesteri szintre fejleszteni. Gyakorlást igényel. Minden alkalommal, amikor tudatosan cselekszünk, újraírjuk elménket.
Remélem ez segíti az utad,
Namaste
Prerna

LOVE CONQUERS

IMG_2310

(A magyar forditás lent található)

A very happy and blessed new year to each one of my tribe. I hope you all had lovely times with your near and dear ones. What tools did you use to stay centered this holiday season? Mine was a pretty simple one. LOVE LOVE LOVE! Love towards others, dignity for myself This  helped me stay calm, kind yet detached. I cannot change others’, I can change my way of being. It worked like a charm. Hope you can use this consciously in your way of being for a few weeks to start with. It shall soon become a habit and then it will not seem like an effort. You will notice an inner state of peace and calm within yourselves which will be simply amazing to witness. Have a zen day today.

Namaste,
Prerna


 

A szeretet győzedelmeskedik

Nagyon boldog és áldott új évet kívánok Mindenkinek. Remélem mindenki csodás időt töltött a hozzá közelállókkal. Milyen eszközt használtál, hogy harmóniában maradj az ünnepek alatt? Az enyém nagyon egyszerű volt. SZERETET, SZERETET, SZERETET! Szeretet mások felé, méltóság magamnak. Ez segített, hogy nyugodt és kedves és mégis pártatlan maradjak. Nem tudok megváltoztatni másokat, a saját létezesemet tudom megváltoztatni. Úgy működött, mint egy báj. Remélem kezdetként ezt képes leszel tudatosan használni a létezésedben. Hamarosan szokás lesz, és már nem fog erőfeszítésnek tűnni. Észre fogod venni a belső békét és nyugalmat magadban, amit egyszerűen csak csodálatos lesz átélni. Legyen Zen napod ma,

Namaste,
Prerna

Buddha Comes Home

IMG_2301

(A magyar forditás lent található)

A very dear and long standing friend brought me this very special piece of art this week. She went through a lot of effort to get this specially made for me by the world famous Hungarian Herend Pottery. So much gratitude! 🙏🙏

She said to me that I am a perfect union of east and west which is why she gifts this to me. These words by her got me thinking which is going to be my closing message for this year. Hope you enjoy reading.

I made a decision many many years ago about the person that I would like to see myself become. And I have been working away slowly towards becoming the person that I would like to see in the mirror of my heart. I don’t always succeed. But I always notice right away, recalibrate and work towards achieving my goal. My biggest breakthrough this year has been to accept being imperfect whilst striving towards perfection. I am slowly figuring out to manage the tension between these opposites.

What goal would you set for yourself as the year comes to a close? What would you like to be free of to become the person that you aspire to become. What legacy would you like to leave behind?

Thank you all for your love, kindness, care and support.

Happy Holidays!

Namaste

Prerna


 

Buddha hazajön Egy nagyon kedves, régi barátom hozta nekem ezt a különleges műalkotást ezen a héten. Nagyon sokat fáradozott azon, hogy megkapja ezt a nekem készített világhírű Herendi porcelánt. Nagyon sok hála! 🙏🙏

Azt mondta, hogy tökéletes egyesítése vagyok keletnek és nyugatnak, ezért adja ezt az ajándékot nekem. Ezek a szavak elgondolkodtattak engem, amelyek az év záró gondolotatai lesznek. Remélem élvezed az olvasást.

Évekkel ezelőtt meghoztam egy döntést egy személyről, akivé válni szeretnék. Azon dolgoztam és dolgozom lassan, hogy azzá a személlyé váljak, akit látni szeretnék a szívem tükrében. Nem mindig sikerül. De mindig azonnal észreveszem, újrakalibrálom és azon dolgozom, hogy elérjem a céljom. A legnagyobb áttörésem ebben az évben az volt, hogy elfogadjam a tökéletlenséget, miközben a tökéletességre törekszem. Lassacskán kitalálom, hogyan kezeljem a feszültséget az ellentétek között.

Milyen célt fogalmaznál meg magadnak az év vége közeledtével? Mitől szeretnél megszabadulni ahhoz, hogy azzá válj, akivé törekszel, hogy válj? Milyen örökséget szeretnél magad mögött hagyni?

Köszönöm a szeretetet, kedvességet, törődést és támogatást.

Boldog Ünnepeket!

Namaste

Prerna​