Weekend Post

These words by Lao Tzu resonate with my Being these last days.

“One who understands others has knowledge
One who understands himself has wisdom 
Mastering others requires force 
Mastering the self is strength”

What will you do to become strong and master the self this week? My practice has been to be a rigorous soldier managing my inner thoughts, narrative in order to serve myself.

Namaste,
Prerna
🙏


Lao Tzu szavai rezonálnak velem a héten.

“Az, aki ért másokat, nagy tudású
Az, aki érti magát, bölcs
Megfékezni másokat erőt igényel.
Megfékezni magad kitartás.”

 

Mit fogsz tenni, hogy erős legyél és megfékezd magad ezen a héten? Az én gyakorlatom az volt, hogy szigorú katonaként felügyeltem és igazgattam a belső gondolataimat, azért hogy szolgáljam magam.

Namaste,
Prerna
🙏

Weekend Post

The question many of us often ask ourselves.

Am I good enough, clever enough, capable enough, pretty enough, thin enough? This question helps us stay focused towards becoming a better version of ourselves.

The quality that differentiates the doer from the over thinker is that he acknowledges this thought/fear and is constantly doing his best.

The following quote comes to my mind this Saturday morning.

“It is not the critic who counts; not the man who points out how the strong man stumbles, or where the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood; who strives valiantly; who errs; who comes short again and again, because there is no effort without error and shortcoming; but who does actually strive to do the deeds; who knows great enthusiasms, the great devotions; who spends himself in a worthy cause; who at the best knows in the end the triumph of high achievement, and who at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly, so that his place shall never be with those cold and timid souls who neither know victory nor defeat.”

– Theodore Roosevelt

What will you do from now on to first acknowledge, then silence this fearful thought and move onward, forward and upward?

 

Weekend Post

(A magyar fordítás lent található.)

A client shared with me this week her frustration when she cannot be herself with some of her dear ones. She notices that her passion and energy is reduced when she is with these persons. This affects her mood. My question to her was:

“Must everybody accept your gifts and positive energy? What makes you so eager to give? Might it be that they are not able to receive? What happens when we think of it this way?”

Often, our vibration frequency does not resonate with some persons in our life. Let us learn to accept this, it is not about us or them.

My experience has been that the persons who do not resonate on similar frequencies drop off from our lives like dead leaves. I’ve also experienced persons behaving differently. It’s me that’s changed. When we change, the world around us begins to change.

Blessings on this beautiful autumn morning.

Namaste,
Prerna


 

Az egyik ügyfelem megosztotta velem frusztrációját azzal kapcsolatban, hogy nem tud önmaga lenni számára fontos személyek mellett. Azt vette észre, hogy a szenvedélye és energiája lecsökken, ha ezekkel az emberekkel van. Ez befolyásolja a hangulatát. Az volt a kérdésem hozzá, hogy:

Mindenkinek el kell fogadnia az ajándékaid és pozitív energiád? Mi ösztönöz ennyire Téged, hogy adj? Az lehetséges, hogy nem képesek ezek a személyek fogadni? Mi történik, ha így nézünk a dologra?

A rezgésünk gyakran nem rezonál az életünkben lévő néhány emberével. Tanuljuk meg elfogadni, ez nem Rólad vagy Róluk szól.

Az én tapasztalatom az, hogy azok az emberek, akiknek rezgése nem rezonál a miénkkel, eltűnnek az életünkből, mint a fáról a sárguló levelek. Azt is tapsztaltam, hogy egy személy máshogy viselkedett. Én vagyok az, aki változott. Amikor mi változunk, akkor a világ is elkezd változni körülöttünk.

Áldás Rátok ezen a csodálatos őszi reggelen.

Namaste,
Prerna

 

Weekend Post

Existence without living is ignorance

(A magyar fordítás lent található.)

Existence without living is ignorance.
Living without existence is enlightenment.
– Sri Sri

These powerful words by Sri Sri have been keeping me busy this week. We must learn to bring wholeheartedness and embrace the present moment.

But what does it mean to be living without existing? Does it mean that we crush our ego? We need an ego to thrive on this planet. We must however learn to discern when to leave our egos at home in order to take a rest. Life flows quite seamlessly once we master this art.

What will your practice be to manifest this way of Being?

Namaste,
Prerna


 

Létezés megélés nélkül tudatlanság,
Megélés létezés nélkül a megvilágosodás.
– Sri Sri

Ezek az erőteljes szavak Sri Sritől foglaltak le ezen a héten. Muszáj megtanulnunk odadást vinni az életünkbe és megélni a jelen pillanatot.

De mit jelent az hogy élni létezés nélkül? Ez azt jelenti, hogy széttörjük az egónkat? Szükségünk van az egóra, hogy előrehaladjunk ebben a világban. Amit fontos, hogy megtanuljunk az az, hogy mikor hagyjuk otthon az egónkat pihenni. Az élet egészen zökkenőmentesen zajlik, miután elsajátítjuk ezt a művészetet.

Mit fogsz gyakorolni, hogy megteremtsd a létezés ezen módját?

Namaste,
Prerna

Are you feeling disillusioned? Learn to handle the paradox.

Captions(A magyar fordítás lent található.)

Many a time we feel challenged by life’s circumstances at work or in our personal domain. I’ve often been asked how to be free of the world and it’s sufferings. I’m then reminded of the Master’s words to his disciple.

‘Dear if you wish to be free of the world you must love the world and everything in it.’

This seems like a paradox and the only way we can learn to do this is to allow and accept everything the way it is. When we truly learn to accept life as it is we are freed of many difficult moments.

I’m grateful that life allows me to help my clients understand this paradox and be free.

Namaste,
Prerna


 

Kiábrándultnak érzed magad?
Tanuld meg kezelni a paradoxt.

Sokszor úgy érezzük folyamatosan kihívás elé vagyunk állítva a körülmények miatt a munkában vagy a magánéletben. Sokszor kérdezték tőlem, hogy hogy lehet szabadnak lenni a világtól és a szenvedéstől. Ez emlékeztetett egy Mester szavaira a tanítványához.

‘Kedves, ha szabad akarsz lenni a világtól, muszáj szeretned a világot és mindent, ami benne van!’

Úgy hangzik, mint egy paradox, és az egyetlen módja annak, hogy engedjük és elfogadjuk a világban lévő összes dolgot, úgy ahogy vannak. Ha valóban megtanuljuk elfogadni az életet, akkor megszabadulunk sok nehéz pillanattól.

Hálás vagyok, hogy az élet megengedi, hogy segítsek megérteni ezt a paradoxot az ügyfeleimnek, és szabadok lehetnek.

Namaste,
Prerna

 

Love Centered Practice

WhatsApp Image 2018-06-02 at 10.16.26 combined

I experienced recently an opening in the heart when I took a few minutes to consciously center after feeling uneasiness in my stomach area one morning upon waking up.

My focus and attention since then has been to consciously bring Love into my way of Being. I notice that I stay calmer and grateful despite the challenges that life hands me. Our expectations are not always honored and met by everyday happenings.

What will your conscious practice be? How will you manifest love and feel the opening in your heart area this weekend?

Namaste,
Prerna

Is this it now?

Presentation1
(A magyar fordítás lent található.)

When my girls left home 10 years ago to pursue university studies, I often found myself wondering what is next for me? The mind often seemed to give me the narrative of ‘Is this it now?’ I discovered new hobbies, made new friends, and pursued my career in coaching. I consciously ignored that inner voice that was trying so hard to take me away from center.

What are you going to do for yourself this week? What purpose and mission are you committing yourself to? Once you’ve discovered this, stay focused and live every minute without letting the narrative come in the way. It does have a knack to distract you from your goal. Let the doer within you pursue your path to stay centered.

Namaste

Prerna
——————————————————————————-

Most ez van-e?

A lányaim 10 évvel ezelőtt költöztek el itthonról, mert egyetemre mentek. Gyakran azon kaptam magam, hogy azon gondolkodom mi a következő lépés számomra? Az elmém gyakran azt súgta, hogy most ez van? Felfedeztem új hobbikat, új barátságokat kötöttem, felépítettem a coaching karrierem. Tudatosan ignoráltam azt a belső hangot, ami mindent megtett azért, hogy kimozdítson az egyensúlyomból.

Mit fogsz tenni magadért ezen a héten? Milyen célnak és küldetésnek kötelezed el magad? Amikor egyszer ezt felfedezed, csak maradj fókuszban és élj meg minden pillanatot anélkül, hogy hagynád az elméd elbeszélőjét megszólalni. Rendelkezik a trükkel, ami megzavarhat a célod elérésében. Hagyd, hogy a belső éned rátérjen az útra és maradj fókuszban.

Namaste,
Prerna

Gratitude

WhatsApp Image 2018-03-25 at 10.59.43

(A magyar fordítás lent található.)

My dearest ones,

This last week has been very interesting and has taught me to be consciously grateful. I woke up one morning last week feeling tired, exhausted dragging my feet to complete my ‘to do’ list.

All of a sudden, I experienced excruciating back pain that appeared from nowhere. One moment I was just fine, although a bit grumpy and the next moment I was in agonizing pain. All the pending tasks could not be accomplished. The focus shifted to get the back up and running due to a heavy week ahead. It dawned to me a few days later how I was taking so many things in my life for granted. I had forgotten to be consciously grateful. It totally grounded me and brought me back to humility, gratitude – 2 virtues very important for me. I am now grateful for the tough days that I experienced. It was a gentle nudge and great reminder.

How are you going to practice being more grateful this coming week?

Namaste,
Prerna


 

Kedveseim,

Ez a hét nagyon érdekes volt, és megtanított, hogy legyek tudatosan hálás. Felébredtem az egyik reggel, fáradtan és kimerülten, majd elkezdtem megcsinálni a ‘to do’ listám.

Hirtelen kínzó fájdamat éreztem a hátamban, ami a  semmiből érkezett. Egyik pillanatban rendben voltam, habár egy kicsit morcos, másik pillanatban elviselhetetlen fájdalmat éreztem. A várakozó feladatok nem készültek el.

A fókusz a nap megmentése felé tolódott, mert hosszú hét állt előttem. Ráébredtem, hogy mennyi mindent természetesnek, garantáltnak vettem az életben. Elfelejtettem, hogy tudatosan hálás legyek. Ez teljesen megalapozott és visszavezetett engem a hálához és alázathoz. Ez a 2 erény nagyon fontos számomra. Most már hálás vagyok a megtapasztalt kemény napoknak. Ez egy kedves lökés és nagyszerű emlékeztető volt.

Te mit fogsz tenni azért, hogy hálásabb legyél a következő héten?

Namaste,
Prerna

Wet Suit

15967_10151531895261453_1236518095_n

One of my clients, a leader at a multinational organization spoke at 100 miles an hour without a pause. After he stopped tor a breath of air, I took the opportunity to reflect back his fears and anxieties coming across. I asked him to move out of his chair and reflect on his words. The transformation of his energy was magical to witness. He calmed down and instantly recognized how wound up he was.

I brought in the metaphor of wearing a wet suit that helps us weather the waves that arise from the ocean and go right back into the ocean from where they originate. Are we going to appreciate the rich life that lives below the ocean? Are we willing to learn and ride on the waves of turmoil and turbulence when we feel smitten with feelings, thoughts that take us away from center?

What is your wet suit strategy going to be? This might be an useful resource in the volatile times that we are all going through.

Namaste,

Prerna

Rumi in the 21st Century

97f5022a90be80578ea2dbd56ee237b1
As I was contemplating on this weekend’s post the following poem by the 13th century poet and mystic Rumi comes to mind. This has been the question this week from several clients. The very nature of being human is to experience several thoughts, emotions and perceptions. We tend to want to make meaning of everything with the intelligent mind. But we are actually the biggest fools many a time under the mask of intelligence. Let us learn to claim mastery back into our hands.

Namaste,
Prerna

THE GUEST HOUSE

This being human is a guest house.

Every morning a new arrival.

A joy, a depression, a meanness,

some momentary awareness comes
as an unexpected visitor.

Welcome and entertain them all!

Even if they are a crowd of sorrows,
who violently sweep your house
empty of its furniture,
still, treat each guest honorably.
He may be clearing you out
for some new delight.

The dark thought, the shame, the malice.

meet them at the door laughing and invite them in.

Be grateful for whatever comes.

because each has been sent
as a guide from beyond.

— Jelaluddin Rumi,

    translation by Coleman Barks