Which direction are you being pushed towards?

2

Dear Treasures,

It is so very interesting to see how resilient and strong we are as a human race. We will be entering the 4th week of self isolation. It seemed quite difficult to begin with. There still is an impending sadness and heaviness around us. On the other hand, I have the sense based on my conversations with several clients this week that many of us are coming to terms with the current situation. There is a level of acceptance that is sinking in. This is becoming the new norm temporarily.

I am doing my best to support current clients to the best of my ability. I’m also staying focused to fit in an increased amount of exercise due to being indoors. I’m exploring new learning options and possibilities for myself. There is a heightened focus on going inwards and observing my default habits getting triggered in these uncertain times. The only way I can transform is by being vigilant and self aware. My inability to control and predict is activated from time to time and I’m mastering to learn the valuable and useful lesson of surrender.

Every challenge that comes in our way is nudging us to change and create something new. I am extremely grateful for this opportunity to grow.

What patterns, habits are you noticing that might be pushing you to view your situation differently?What would that bring about in your Being as a result? Would you be happier?

I’m curious to hear. Please feel free to send me a personal message like many of you already do.

In the spirit of service
Prerna


 

Kedves kincsek!

Nagyon érdekes látni, mennyire ellenállóak és erősek vagyunk, mint emberi faj. Belépünk az önkéntes izoláció 4. hetébe. Nagyon nehéznek tűnt elkezdeni. Még mindig a küszöbön álló szomorúság és nehézség érzése van körülöttünk. Másrészt az az érzésem a héten több ügyféllel folytatott beszélgetéseim alapján, hogy sokan kezdjük elfogadni a jelenlegi helyzetet. Van egy elfogadottsági szint, amely folyamatosan elmélyül. Átmenetileg ez kezd normálissá válni.

Minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy a lehető legjobb tudásom szerint támogassam a jelenlegi ügyfeleket. Fókuszban tartom azt is, hogy a beltérben tartózkodás alatt megnövekedett mennyiségű testmozgást illesszek be a napirendembe. Új tanulási opciókat és lehetőségeket keresek magamnak. Fokozott figyelmet fordítok arra, hogy belülre nézzek és megfigyeljem a szokásaimat, amelyek ezekben a bizonytalan időkben kihívás előtt állnak. Csak úgy tudok átalakulni, ha éber és öntudatos vagyok. Időnként aktiválódik a tudat, hogy nem tudom ellenőrizni és megjósolni a helyzetet, és elsajátítom a megadás értékes és hasznos tanulságait.

Minden kihívás, amely az utunkba jön, arra ösztönöz bennünket, hogy változtassunk és valami újat hozzunk létre. Rendkívül hálás vagyok ezért a fejlődési lehetőségért.

Milyen mintákat, szokásokat veszel észre, amelyek arra késztetnek, hogy másképp nézz a helyzetedre? Mit hozna ez a létezésedbe? Boldogabb lennél?

Kíváncsi vagyok. Nyugodtan küldj nekem személyes üzenetet, mint sokan már megtették közületek.

A szolgálat szellemében
Prerna

Overwhelm

image1

I noticed an overwhelming feeling at the beginning of this week. It all seemed too much for me. The story of ‘too much’ invaded my Being. I persisted patiently and worked throughout the week, accomplishing as much as I possibly could under the given circumstances.

Situations changed and I applied flexibility and adjusted to them accordingly. I was patient and kind to myself throughout. Judgement came and I observed without participation. I noticed that there were two parallel persons inside me, one chaotic and the other observant. I did not participate in the chaos that I was experiencing in full form this week and this was key. After a few days of being in this position, peace overcame me. I was grateful and seemed to be more like myself.

What will you resolve to practice with rigor this week? How will you stop participating in the chaos?

Namaste,
Prerna

Ferocious Fearlessness

(A magyar fordítás lent található.)

This week’s conversations with clients have revolved around fear. My question to them has been:

What does ferocious fearlessness mean to you?

My experience with working through fear has been total and complete surrender with tremendous faith totally immersed in the present moment. It has worked magically. I am extremely grateful.

I invite you to bring some aspect of this way of Being in your individual journeys, my treasures.

Experience the magic and joy of Being.

Namaste
Prerna  🙏


 

Ezen a héten a félelem körül forogtak a beszélgetések az ügyfeleimmel.  Ez volt a kérdésem hozzájuk:

Mit jelent számodra a vad bátorság?

Az én tapasztalatom a félelem legyőzésével egy totális, teljes megadás volt, óriási hittel és teljes elmerüléssel a jelent pillanatban. Varázslatosan működött. Elképesztően hálás vagyok.

Arra invitállak, hogy építsd be az utadba, amivel rezonálsz ebből a létezésből.

Tapasztald meg a varázslatot és a létezés örömét.

Namaste
Prerna  🙏

Weekend Post

Breathe, let go, enjoy a rose cup of tea and strive to be like a rose that spreads its fragrance everywhere. Notice the mind wandering and learn to reframe, re-create.

Namaste,
Prerna


 

Vegyél mély levegőt, engedd el, élvezz egy csésze rózsa teát, és törekedj rá, hogy olyan legyél, mint a rózsa, ami mindenhol ott hagyja az illatát. Vedd észre, hogy az elme el akar vándorolni, tanuld meg az újrakeretezést, újraalkotást.

Namaste,
Prerna

Weekend Post

Captions

An everlasting impact of kindness and care turns into love. Create that consciously in your Being today.

Namaste,
Prerna

 


 

Az örökkévaló hatása a kedvességnek és törődésnek szeretetté változik. Teremtsd meg ezt ma tudatosan a létezésedben.

Namaste,
Prerna

Weekend Post

Existence without living is ignorance

(A magyar fordítás lent található.)

Existence without living is ignorance.
Living without existence is enlightenment.
– Sri Sri

These powerful words by Sri Sri have been keeping me busy this week. We must learn to bring wholeheartedness and embrace the present moment.

But what does it mean to be living without existing? Does it mean that we crush our ego? We need an ego to thrive on this planet. We must however learn to discern when to leave our egos at home in order to take a rest. Life flows quite seamlessly once we master this art.

What will your practice be to manifest this way of Being?

Namaste,
Prerna


 

Létezés megélés nélkül tudatlanság,
Megélés létezés nélkül a megvilágosodás.
– Sri Sri

Ezek az erőteljes szavak Sri Sritől foglaltak le ezen a héten. Muszáj megtanulnunk odadást vinni az életünkbe és megélni a jelen pillanatot.

De mit jelent az hogy élni létezés nélkül? Ez azt jelenti, hogy széttörjük az egónkat? Szükségünk van az egóra, hogy előrehaladjunk ebben a világban. Amit fontos, hogy megtanuljunk az az, hogy mikor hagyjuk otthon az egónkat pihenni. Az élet egészen zökkenőmentesen zajlik, miután elsajátítjuk ezt a művészetet.

Mit fogsz gyakorolni, hogy megteremtsd a létezés ezen módját?

Namaste,
Prerna

Are you feeling disillusioned? Learn to handle the paradox.

Captions(A magyar fordítás lent található.)

Many a time we feel challenged by life’s circumstances at work or in our personal domain. I’ve often been asked how to be free of the world and it’s sufferings. I’m then reminded of the Master’s words to his disciple.

‘Dear if you wish to be free of the world you must love the world and everything in it.’

This seems like a paradox and the only way we can learn to do this is to allow and accept everything the way it is. When we truly learn to accept life as it is we are freed of many difficult moments.

I’m grateful that life allows me to help my clients understand this paradox and be free.

Namaste,
Prerna


 

Kiábrándultnak érzed magad?
Tanuld meg kezelni a paradoxt.

Sokszor úgy érezzük folyamatosan kihívás elé vagyunk állítva a körülmények miatt a munkában vagy a magánéletben. Sokszor kérdezték tőlem, hogy hogy lehet szabadnak lenni a világtól és a szenvedéstől. Ez emlékeztetett egy Mester szavaira a tanítványához.

‘Kedves, ha szabad akarsz lenni a világtól, muszáj szeretned a világot és mindent, ami benne van!’

Úgy hangzik, mint egy paradox, és az egyetlen módja annak, hogy engedjük és elfogadjuk a világban lévő összes dolgot, úgy ahogy vannak. Ha valóban megtanuljuk elfogadni az életet, akkor megszabadulunk sok nehéz pillanattól.

Hálás vagyok, hogy az élet megengedi, hogy segítsek megérteni ezt a paradoxot az ügyfeleimnek, és szabadok lehetnek.

Namaste,
Prerna

 

Love Centered Practice

WhatsApp Image 2018-06-02 at 10.16.26 combined

I experienced recently an opening in the heart when I took a few minutes to consciously center after feeling uneasiness in my stomach area one morning upon waking up.

My focus and attention since then has been to consciously bring Love into my way of Being. I notice that I stay calmer and grateful despite the challenges that life hands me. Our expectations are not always honored and met by everyday happenings.

What will your conscious practice be? How will you manifest love and feel the opening in your heart area this weekend?

Namaste,
Prerna

Happiness

happiness2

(A magyar fordítás lent található.)

This week has truly taught me to live and embody my favorite quote by Denis Waitley

Happiness cannot be traveled to, owned, earned, worn or consumed. Happiness is the spiritual experience of living each minute with Love Grace and Gratitude’. I have consciously embodied, practiced this throughout this week during my one and only brother’s visit whom I met after a long gap of 6 years when he visited me in Budapest.
What are you going to practice consciously despite old genetic patterns, defeating beliefs, self limiting mind sets that take you away from being happy? The key lies in your hands and you make your choices.
Namaste,
Prerna 💕🙏
——————————————————————————————–
Ez a hét igazán megtanított arra, hogy megéljem a kedvenc idézetemet Denis Waitleytől.
“A boldogság nem mozgatható, birtokolható, elkölthető, viselhető vagy elfogyasztható. A boldogság az élet minden percében élő lelki élmény a Szeretet Kegyelmével és Hálával “. Tudatosan megtestesítettem és gyakoroltam ezt a héten, mialatt az egyetlen testvérem meglátogatott,, miután 6 éve nem találkoztunk, most eljött hozzám Budapestre.
Mit fogsz tudatosan gyakorolni a régi genetikai minták, hitek, gondolkodásmód ellenére, amelyek eltávolítanak attól, hogy boldog legyél? A kulcs a kezedben van, te hozod meg a döntést.
Namaste,
Prerna 💕🙏

Is this it now?

Presentation1
(A magyar fordítás lent található.)

When my girls left home 10 years ago to pursue university studies, I often found myself wondering what is next for me? The mind often seemed to give me the narrative of ‘Is this it now?’ I discovered new hobbies, made new friends, and pursued my career in coaching. I consciously ignored that inner voice that was trying so hard to take me away from center.

What are you going to do for yourself this week? What purpose and mission are you committing yourself to? Once you’ve discovered this, stay focused and live every minute without letting the narrative come in the way. It does have a knack to distract you from your goal. Let the doer within you pursue your path to stay centered.

Namaste

Prerna
——————————————————————————-

Most ez van-e?

A lányaim 10 évvel ezelőtt költöztek el itthonról, mert egyetemre mentek. Gyakran azon kaptam magam, hogy azon gondolkodom mi a következő lépés számomra? Az elmém gyakran azt súgta, hogy most ez van? Felfedeztem új hobbikat, új barátságokat kötöttem, felépítettem a coaching karrierem. Tudatosan ignoráltam azt a belső hangot, ami mindent megtett azért, hogy kimozdítson az egyensúlyomból.

Mit fogsz tenni magadért ezen a héten? Milyen célnak és küldetésnek kötelezed el magad? Amikor egyszer ezt felfedezed, csak maradj fókuszban és élj meg minden pillanatot anélkül, hogy hagynád az elméd elbeszélőjét megszólalni. Rendelkezik a trükkel, ami megzavarhat a célod elérésében. Hagyd, hogy a belső éned rátérjen az útra és maradj fókuszban.

Namaste,
Prerna