Wet Suit

15967_10151531895261453_1236518095_n

One of my clients, a leader at a multinational organization spoke at 100 miles an hour without a pause. After he stopped tor a breath of air, I took the opportunity to reflect back his fears and anxieties coming across. I asked him to move out of his chair and reflect on his words. The transformation of his energy was magical to witness. He calmed down and instantly recognized how wound up he was.

I brought in the metaphor of wearing a wet suit that helps us weather the waves that arise from the ocean and go right back into the ocean from where they originate. Are we going to appreciate the rich life that lives below the ocean? Are we willing to learn and ride on the waves of turmoil and turbulence when we feel smitten with feelings, thoughts that take us away from center?

What is your wet suit strategy going to be? This might be an useful resource in the volatile times that we are all going through.

Namaste,

Prerna

Social Interactions

IMG_2318(A magyar forditás lent található)

It was simply minutes after reading about a research conducted  to measure the highest predictors of a healthy, long way of BEING. To my pleasant surprise the top 2 predictors of a long life are social integration and close relationships. The first one meaning how much we interact with people during our day. How we speak to the barista that makes our coffee everyday. How we interact with the persons that touch our lives on a daily basis.

I walk in to my clients’ offices. The receptionist brings me a latte with a grin from side to side. She says that as she was making my coffee the milk carved out a heart shape totally by accident. I always request her to put the ingredient of love in my latte instead of honey.

What are you going to do today to make your social interactions fun and meaningful? I feel so good when I smile at random strangers. My daughters make a ton of fun of me. They think I’m longing to be loved by everybody. The truth is that I feel a rush of endorphins when I’m nice to my fellow species as well as the four legged ones when I’m not overtaken by fear.

Namaste,
Prerna


 

Csak egy perccel azután történt, hogy olvastam egy kutatást, ami a hosszú, egészséges élet feltételeit vizsgálta. Kellemes meglepetésemre a 2 fő feltétele a hosszú életnek a társas integráció és a közeli kapcsolatok. Az első azt jelent, hogy hogyan lépünk interakcióba az emberekkel a nap folyamán. Hogyan beszélünk a baristához, aki elkészíti minden nap a kávénkat. Hogyan lépünk kapcsolatba azokkal az emberekkel, akik napi szinten életünk részei.

Bementem az ügyfelem irodájába. A recepciós hozott egy lattét, mosolyogtunk egymásra. Azt mondta, hogy amikor csinálta a kávémat, a habból teljesen véletlenül kirajzolódott egy szív. Én mindig arra kérem, hogy szeretetet tegyen a kávémba méz helyett.
Mit fogsz ma tenni azért, hogy jelentőségteljessé és mókássá tedd az emberi kapcsolataidat? Én mindig annyira jól érzem magam, amikor random idegenekre mosolygok. A lányaim mindig kifiguráznak. Azt gondolják, arra vágyom, hogy mindenki szeressen. Az igazság az, hogy érzem, ahogy az endorfinok rohannak a testemben, amikor kedves vagyok embertársaimhoz, valamint a négylábúakhoz, ha a félelem nem győzedelmeskedik rajtam.
Namaste,
Prerna

LOVE CONQUERS

IMG_2310

(A magyar forditás lent található)

A very happy and blessed new year to each one of my tribe. I hope you all had lovely times with your near and dear ones. What tools did you use to stay centered this holiday season? Mine was a pretty simple one. LOVE LOVE LOVE! Love towards others, dignity for myself This  helped me stay calm, kind yet detached. I cannot change others’, I can change my way of being. It worked like a charm. Hope you can use this consciously in your way of being for a few weeks to start with. It shall soon become a habit and then it will not seem like an effort. You will notice an inner state of peace and calm within yourselves which will be simply amazing to witness. Have a zen day today.

Namaste,
Prerna


 

A szeretet győzedelmeskedik

Nagyon boldog és áldott új évet kívánok Mindenkinek. Remélem mindenki csodás időt töltött a hozzá közelállókkal. Milyen eszközt használtál, hogy harmóniában maradj az ünnepek alatt? Az enyém nagyon egyszerű volt. SZERETET, SZERETET, SZERETET! Szeretet mások felé, méltóság magamnak. Ez segített, hogy nyugodt és kedves és mégis pártatlan maradjak. Nem tudok megváltoztatni másokat, a saját létezesemet tudom megváltoztatni. Úgy működött, mint egy báj. Remélem kezdetként ezt képes leszel tudatosan használni a létezésedben. Hamarosan szokás lesz, és már nem fog erőfeszítésnek tűnni. Észre fogod venni a belső békét és nyugalmat magadban, amit egyszerűen csak csodálatos lesz átélni. Legyen Zen napod ma,

Namaste,
Prerna

New Year’s Message

2018-01-01-PHOTO-00000808

Be like the honey that attracts the bees. We must take care of ourselves only and let go of others’ actions. Let nobody or nothing deter us from our path of being in service and living with purpose.

💕💕🙏🙏😇😇😇

Namaste,
Prerna

Buddha Comes Home

IMG_2301

(A magyar forditás lent található)

A very dear and long standing friend brought me this very special piece of art this week. She went through a lot of effort to get this specially made for me by the world famous Hungarian Herend Pottery. So much gratitude! 🙏🙏

She said to me that I am a perfect union of east and west which is why she gifts this to me. These words by her got me thinking which is going to be my closing message for this year. Hope you enjoy reading.

I made a decision many many years ago about the person that I would like to see myself become. And I have been working away slowly towards becoming the person that I would like to see in the mirror of my heart. I don’t always succeed. But I always notice right away, recalibrate and work towards achieving my goal. My biggest breakthrough this year has been to accept being imperfect whilst striving towards perfection. I am slowly figuring out to manage the tension between these opposites.

What goal would you set for yourself as the year comes to a close? What would you like to be free of to become the person that you aspire to become. What legacy would you like to leave behind?

Thank you all for your love, kindness, care and support.

Happy Holidays!

Namaste

Prerna


 

Buddha hazajön Egy nagyon kedves, régi barátom hozta nekem ezt a különleges műalkotást ezen a héten. Nagyon sokat fáradozott azon, hogy megkapja ezt a nekem készített világhírű Herendi porcelánt. Nagyon sok hála! 🙏🙏

Azt mondta, hogy tökéletes egyesítése vagyok keletnek és nyugatnak, ezért adja ezt az ajándékot nekem. Ezek a szavak elgondolkodtattak engem, amelyek az év záró gondolotatai lesznek. Remélem élvezed az olvasást.

Évekkel ezelőtt meghoztam egy döntést egy személyről, akivé válni szeretnék. Azon dolgoztam és dolgozom lassan, hogy azzá a személlyé váljak, akit látni szeretnék a szívem tükrében. Nem mindig sikerül. De mindig azonnal észreveszem, újrakalibrálom és azon dolgozom, hogy elérjem a céljom. A legnagyobb áttörésem ebben az évben az volt, hogy elfogadjam a tökéletlenséget, miközben a tökéletességre törekszem. Lassacskán kitalálom, hogyan kezeljem a feszültséget az ellentétek között.

Milyen célt fogalmaznál meg magadnak az év vége közeledtével? Mitől szeretnél megszabadulni ahhoz, hogy azzá válj, akivé törekszel, hogy válj? Milyen örökséget szeretnél magad mögött hagyni?

Köszönöm a szeretetet, kedvességet, törődést és támogatást.

Boldog Ünnepeket!

Namaste

Prerna​

Freedom and Joy

Ins10

I am reminded of this quote again and again this week. It’s not easy to break out of your comfort zone. Fear, desire for approval, fitting in to the way society wishes you to behave dictate our ways of Being. How might we respond to upsets that force us to break old habits, patterns and default settings that make us suffer.

Freedom can be experienced because we finally do what makes us happy. I leave you today with an invitation to ask yourself what life is throwing at you these days. Is this making you happy? Are you feeling free?

Namaste
Prerna

“We attract experiences to us that allow us to become conscious of limited or restricted aspects of ourselves in order to transform.” – Carl Jung

“Bevonzuk magunk fele azokat a tapasztalatokat, amelyek tudatosítják bennünk azokat a korlátokat, határokat amelyek mentén változni tudunk.”