Tranquility

(A magyar fordítás lent található.)image1

This week took me to a quiet and remote part of Hungary with dear friends. We went for long walks in the meadows and followed hike trails with very little connectivity to the outside world. Lots of long relaxed evenings laughing our heads off cracking silly jokes over a glass of good Hungarian wine from the Balaton region. Every moment was peaceful and tranquil. It always strikes me how little one needs in life to stay happy and content. I’ve come back to Budapest carrying that tranquility and child like joy within me. My invitation to you today is to connect to that tranquil place within yourself consciously. Every minute will become a joy to live. Your minutes will extend and merge into one big mass of tranquility. Imagine what you can manifest from that space. Stay curious, practice and I look forward to hearing your results.

Namaste,
Prerna


 

Nyugalom

Ezen a héten Magyarország egy csendes és távoli részén voltunk a kedves barátaimmal. Hosszú sétákat tettünk a mezőkön és  túra útvonalakat követtünk, miközben nagyon kevés kapcsolatunk volt a külvilággal. Sok pihentető este, rengeteg nevetéssel buta vicceken, egy finom pohár borral a kezünkben a Balaron régióból. Minden pillanat békés és nyugalmas volt. Mindig meglep, hogy mennyire kicsi dolgokra van szükség ahhoz, hogy boldogok és elégedettek legyünk. Visszahoztam magammal Budapestre ezt a nyugalmat és gyermeki örömöt. A meghívásom számátokra az, hogy kapcsolódjatok tudatosan a belső nyugalmatokhoz. Minden perc az életben öröm lesz. A perceid kiterjednek és összeolvadnak egy óriási nyugalom szigetté. Képzeld el mit hozhatsz létre ebből a közegből. Maradj kíváncsi, gyakorolj,és izgatottan várom, hogy halljam az eredményeidet.

Namaste,
Prerna

Life is Good

(A magyar fordítás lent található.)WhatsApp Image 2018-03-29 at 23.43.31

This week taught me to learn to accept some harsh and bitter realities with a big smile. What is life giving you both in your personal as well as professional domain? This is always a fantastic mirror to examine. Where can you grow as a result of challenges that you are experiencing? Are you going to be honest to yourself, have the courage/ humility to accept and face realities that are staring at you?

I encourage you to look into yourselves and be brutally transparent. This will help you transcend and reach a state of calm without getting bitter.

Life is Good. I’m always humbled at the synchronicities, serendipity and the sequence of events.

Namaste,
Prerna


 

Ez a hét megtanított arra, hogy mosolyogva fogadjam a kemény és keserű valóságot. Mit ad neked az élet a magán és a szakmai életedben? Ez mindig egy fantasztikus tükör, amit érdemes megvizsgálni. Miben tudsz fejlődni a kihívások hatására, amiket tapasztalsz? Őszinte leszel magaddal, és összeszeded a bátorságod, hogy szembe nézz és elfogadd a valóságot, ami bámul rád?

Arra bátorítalak, hogy figyeld meg mi zajlik benned és légy teljesen transzparens. Ez majd segít, hogy felülemelkedj és elérd a nyugalmat keserű érzések nélkül.

Az élet jó. Én mindig alázatos vagyok a szinkronicitáesoknak, az értékek az események sorrendje felé.

Namaste,
Prerna

Gratitude

WhatsApp Image 2018-03-25 at 10.59.43

(A magyar fordítás lent található.)

My dearest ones,

This last week has been very interesting and has taught me to be consciously grateful. I woke up one morning last week feeling tired, exhausted dragging my feet to complete my ‘to do’ list.

All of a sudden, I experienced excruciating back pain that appeared from nowhere. One moment I was just fine, although a bit grumpy and the next moment I was in agonizing pain. All the pending tasks could not be accomplished. The focus shifted to get the back up and running due to a heavy week ahead. It dawned to me a few days later how I was taking so many things in my life for granted. I had forgotten to be consciously grateful. It totally grounded me and brought me back to humility, gratitude – 2 virtues very important for me. I am now grateful for the tough days that I experienced. It was a gentle nudge and great reminder.

How are you going to practice being more grateful this coming week?

Namaste,
Prerna


 

Kedveseim,

Ez a hét nagyon érdekes volt, és megtanított, hogy legyek tudatosan hálás. Felébredtem az egyik reggel, fáradtan és kimerülten, majd elkezdtem megcsinálni a ‘to do’ listám.

Hirtelen kínzó fájdamat éreztem a hátamban, ami a  semmiből érkezett. Egyik pillanatban rendben voltam, habár egy kicsit morcos, másik pillanatban elviselhetetlen fájdalmat éreztem. A várakozó feladatok nem készültek el.

A fókusz a nap megmentése felé tolódott, mert hosszú hét állt előttem. Ráébredtem, hogy mennyi mindent természetesnek, garantáltnak vettem az életben. Elfelejtettem, hogy tudatosan hálás legyek. Ez teljesen megalapozott és visszavezetett engem a hálához és alázathoz. Ez a 2 erény nagyon fontos számomra. Most már hálás vagyok a megtapasztalt kemény napoknak. Ez egy kedves lökés és nagyszerű emlékeztető volt.

Te mit fogsz tenni azért, hogy hálásabb legyél a következő héten?

Namaste,
Prerna

Are we in control or not in control?

51032f5f-ddb0-4eeb-b0cd-2bd2d3c0e282

‘I remember working with a client a few years ago who believed that if she transformed her way of being by becoming a better observer, let go of default habits, beliefs, cultural influences, expectations of herself to fit into his world- all of which she had acquired over the years then she would lose a part of herself. Then her identity would be at risk. This caused her to have fear. She suffered in her mind and resisted cooperating with the practices during the sessions. However, she suffered immensely as a result of her being controlled in her mind. My only request to her was to stay with the practices she had learnt during the session and practice these during the week. We did this slowly week after week. Soon, she realized that the practices were helping her. The intelligent conversations and exchanges, the increase in her awareness, understanding emotions and how the body responded.  Her way of being was transforming, new default settings were being created. She experienced well being by making a few modifications in how she viewed outside influences.

My invitation to you my dearest readers today is to question yourselves. Which beliefs are weighing you down and inhibiting you to experience the joy, exuberance and bliss of life.

I am happy to help you bring these out over a 30 minute conversation totally free of charge as part of my intention to give back to society. This might totally change the way you experience life. Please write to me if interested.

Namaste

Prerna

 

AHA Moment This Week

WhatsApp Image 2018-03-02 at 07.54.34

(A magyar fordítás lent található.)

Dear Readers, my wonderful tribe,

I faced a triggering event this week, very similar to something that I received 7 years ago. This was before I became an ontologically trained coach and started my journey of transformation. It was quite fascinating to notice how I simply did not go into the past patterns, default settings. I simply sat there smiling in disbelief sending out thoughts of kindness and care since that is the person I am always aspiring to be. It brings me back to repeating this sentence, a sentence many of you have heard several times during our sessions together.

,We are what we practice’

What is your practice going to be? Who do you wish to see yourself become? What are you going to consciously give up today, the rest of the weekend, the following weeks until this becomes your new DNA. Change takes time but it requires consistent practice.

It’s pretty significant to have received this gift from life this week. Today is the festival of colors called Holi. Holi is about colors, exuberance, joy, bliss. It also signifies the unwholesome traits which clearly do not serve us that we shall consciously throw into the fire and let them burn through.

Namaste and in service

Prerna

—————————————————————————————————————————-

AHA élmény ezen a héten

Kedves Olvasók, csodálatos Követőim,

Egy megidéző élményben volt részem ezen a héten, nagyon hasonló dolog történt velem 7 évvel ezelőtt. Ez azelőtt volt, hogy ontológiai coach lettem és elindultam az átváltozás útján. Meglehetősen lenyűgöző volt, ahogy láttam, hogyan nem térek vissza a régi mintáimhoz, berögződéseimhez.  Egyszerűen ültem, mosolyogva, hitetlenkedve, kedvességgel és gondossággal kapcsolatos gondolatokat küldve, mivel arra törekszem, hogy ilyen személlyé váljak. Ez odavisz, hogy ismételjem a mondatot, ami sokszor elhangzik üléseinken.

“Azok vagyunk, amit gyakorlunk”

Mi lesz a te gyakorlatod? Kivé szeretnél válni? Mit fogsz feladni tudatosan ma, a hétvégére és a jövő hétre, addig amíg az új DNS-ed lesz? A változás időt igényel, de folyamatos gyakorlást igényel.

Nagyon jelentős számomra, hogy ezt az ajándékot kaptam az élettől ezen a héten. Ma van a színek fesztiválja, Holi a neve. A Holi a színekről, az örömről, a gazdagságról, a boldogságról szól. Azt is jelenti, hogy a rossz tulajdonságok nyilvánvalóan nem szolgálnak minket, ezért dobjuk be őket a tűzbe és hagyjuk elégni.

Namaste, szolgálatban

Prerna

Wet Suit

15967_10151531895261453_1236518095_n

One of my clients, a leader at a multinational organization spoke at 100 miles an hour without a pause. After he stopped tor a breath of air, I took the opportunity to reflect back his fears and anxieties coming across. I asked him to move out of his chair and reflect on his words. The transformation of his energy was magical to witness. He calmed down and instantly recognized how wound up he was.

I brought in the metaphor of wearing a wet suit that helps us weather the waves that arise from the ocean and go right back into the ocean from where they originate. Are we going to appreciate the rich life that lives below the ocean? Are we willing to learn and ride on the waves of turmoil and turbulence when we feel smitten with feelings, thoughts that take us away from center?

What is your wet suit strategy going to be? This might be an useful resource in the volatile times that we are all going through.

Namaste,

Prerna

Choices

Respect-is-Earned-97

(A magyar fordítás lent található.)

As I was preparing to write out today’s message to my tribe the following quote resonated on the basis of conversations this week with several clients.

“Our self-respect tracks our choices. Every time we act in harmony with our authentic self and our heart, we earn our respect. It is that simple. Every choice matters.” ?– Dan Coppersmith

I urge you to assess and reflect what your inner conversations imply when you’re put through tricky situations. Are you giving yourself dignity, accepting yourself just the way you are at this moment?

You might be surprised at your findings.

Namaste
Prerna


 

Ahogy készültem megírni a mai üzenetet, visszagondolva a hétre és az ügyfelekkel való beszélgetésre, a következő idézet jutott eszembe:

“Az önbecsülésünk nyomon követi döntéseinket. Minden alkalommal, amikor a hiteles énünkkel és szívünkkel összhangban cselekszünk, tiszteletet kapunk. Ennyire egyszerű. Minden választás fontos.” – Dan Coppersmith

Arra kérlek, értékeld és reflektálj a belső beszélgetésekre, amik lezajlanak benned a trükkös helyzetek során. Adsz méltóságot magadnak, és elfogadod magad, úgy ahogy vagy, éppen ebben a pillanatban? Meglephetnek a válaszaid.

Namaste
Prerna

Rumi in the 21st Century

97f5022a90be80578ea2dbd56ee237b1
As I was contemplating on this weekend’s post the following poem by the 13th century poet and mystic Rumi comes to mind. This has been the question this week from several clients. The very nature of being human is to experience several thoughts, emotions and perceptions. We tend to want to make meaning of everything with the intelligent mind. But we are actually the biggest fools many a time under the mask of intelligence. Let us learn to claim mastery back into our hands.

Namaste,
Prerna

THE GUEST HOUSE

This being human is a guest house.

Every morning a new arrival.

A joy, a depression, a meanness,

some momentary awareness comes
as an unexpected visitor.

Welcome and entertain them all!

Even if they are a crowd of sorrows,
who violently sweep your house
empty of its furniture,
still, treat each guest honorably.
He may be clearing you out
for some new delight.

The dark thought, the shame, the malice.

meet them at the door laughing and invite them in.

Be grateful for whatever comes.

because each has been sent
as a guide from beyond.

— Jelaluddin Rumi,

    translation by Coleman Barks

Further Learning

IMG_2322

(A magyar forditás lent található)

A coach’s life must include improving skill sets constantly in order to inspire and transform leaders. I am grateful indeed to be able to learn from another master in the coaching world, Marshall Goldsmith. Clients watch out for new techniques and practices. Gratitude all the way!

Namaste,
Prerna


 

A coach életének muszáj tartalmaznia folyamatosan fejlődő tudáskészletet annak érdekében, hogy inspirálja, átformálja a vezetőket. Hálás vagyok, hogy tanulhatok a coaching világ egyik mesterétől, Marshall Goldsmithtől. Kedves ügyfelek, készüljetek az új technikákra, gyakorlatokra. Hála mindenkinek!

Namaste,
Prerna

Social Interactions

IMG_2318(A magyar forditás lent található)

It was simply minutes after reading about a research conducted  to measure the highest predictors of a healthy, long way of BEING. To my pleasant surprise the top 2 predictors of a long life are social integration and close relationships. The first one meaning how much we interact with people during our day. How we speak to the barista that makes our coffee everyday. How we interact with the persons that touch our lives on a daily basis.

I walk in to my clients’ offices. The receptionist brings me a latte with a grin from side to side. She says that as she was making my coffee the milk carved out a heart shape totally by accident. I always request her to put the ingredient of love in my latte instead of honey.

What are you going to do today to make your social interactions fun and meaningful? I feel so good when I smile at random strangers. My daughters make a ton of fun of me. They think I’m longing to be loved by everybody. The truth is that I feel a rush of endorphins when I’m nice to my fellow species as well as the four legged ones when I’m not overtaken by fear.

Namaste,
Prerna


 

Csak egy perccel azután történt, hogy olvastam egy kutatást, ami a hosszú, egészséges élet feltételeit vizsgálta. Kellemes meglepetésemre a 2 fő feltétele a hosszú életnek a társas integráció és a közeli kapcsolatok. Az első azt jelent, hogy hogyan lépünk interakcióba az emberekkel a nap folyamán. Hogyan beszélünk a baristához, aki elkészíti minden nap a kávénkat. Hogyan lépünk kapcsolatba azokkal az emberekkel, akik napi szinten életünk részei.

Bementem az ügyfelem irodájába. A recepciós hozott egy lattét, mosolyogtunk egymásra. Azt mondta, hogy amikor csinálta a kávémat, a habból teljesen véletlenül kirajzolódott egy szív. Én mindig arra kérem, hogy szeretetet tegyen a kávémba méz helyett.
Mit fogsz ma tenni azért, hogy jelentőségteljessé és mókássá tedd az emberi kapcsolataidat? Én mindig annyira jól érzem magam, amikor random idegenekre mosolygok. A lányaim mindig kifiguráznak. Azt gondolják, arra vágyom, hogy mindenki szeressen. Az igazság az, hogy érzem, ahogy az endorfinok rohannak a testemben, amikor kedves vagyok embertársaimhoz, valamint a négylábúakhoz, ha a félelem nem győzedelmeskedik rajtam.
Namaste,
Prerna