Weekend Post

Captions

An everlasting impact of kindness and care turns into love. Create that consciously in your Being today.

Namaste,
Prerna

 


 

Az örökkévaló hatása a kedvességnek és törődésnek szeretetté változik. Teremtsd meg ezt ma tudatosan a létezésedben.

Namaste,
Prerna

Is this it now?

Presentation1
(A magyar fordítás lent található.)

When my girls left home 10 years ago to pursue university studies, I often found myself wondering what is next for me? The mind often seemed to give me the narrative of ‘Is this it now?’ I discovered new hobbies, made new friends, and pursued my career in coaching. I consciously ignored that inner voice that was trying so hard to take me away from center.

What are you going to do for yourself this week? What purpose and mission are you committing yourself to? Once you’ve discovered this, stay focused and live every minute without letting the narrative come in the way. It does have a knack to distract you from your goal. Let the doer within you pursue your path to stay centered.

Namaste

Prerna
——————————————————————————-

Most ez van-e?

A lányaim 10 évvel ezelőtt költöztek el itthonról, mert egyetemre mentek. Gyakran azon kaptam magam, hogy azon gondolkodom mi a következő lépés számomra? Az elmém gyakran azt súgta, hogy most ez van? Felfedeztem új hobbikat, új barátságokat kötöttem, felépítettem a coaching karrierem. Tudatosan ignoráltam azt a belső hangot, ami mindent megtett azért, hogy kimozdítson az egyensúlyomból.

Mit fogsz tenni magadért ezen a héten? Milyen célnak és küldetésnek kötelezed el magad? Amikor egyszer ezt felfedezed, csak maradj fókuszban és élj meg minden pillanatot anélkül, hogy hagynád az elméd elbeszélőjét megszólalni. Rendelkezik a trükkel, ami megzavarhat a célod elérésében. Hagyd, hogy a belső éned rátérjen az útra és maradj fókuszban.

Namaste,
Prerna

Life is Good

(A magyar fordítás lent található.)WhatsApp Image 2018-03-29 at 23.43.31

This week taught me to learn to accept some harsh and bitter realities with a big smile. What is life giving you both in your personal as well as professional domain? This is always a fantastic mirror to examine. Where can you grow as a result of challenges that you are experiencing? Are you going to be honest to yourself, have the courage/ humility to accept and face realities that are staring at you?

I encourage you to look into yourselves and be brutally transparent. This will help you transcend and reach a state of calm without getting bitter.

Life is Good. I’m always humbled at the synchronicities, serendipity and the sequence of events.

Namaste,
Prerna


 

Ez a hét megtanított arra, hogy mosolyogva fogadjam a kemény és keserű valóságot. Mit ad neked az élet a magán és a szakmai életedben? Ez mindig egy fantasztikus tükör, amit érdemes megvizsgálni. Miben tudsz fejlődni a kihívások hatására, amiket tapasztalsz? Őszinte leszel magaddal, és összeszeded a bátorságod, hogy szembe nézz és elfogadd a valóságot, ami bámul rád?

Arra bátorítalak, hogy figyeld meg mi zajlik benned és légy teljesen transzparens. Ez majd segít, hogy felülemelkedj és elérd a nyugalmat keserű érzések nélkül.

Az élet jó. Én mindig alázatos vagyok a szinkronicitáesoknak, az értékek az események sorrendje felé.

Namaste,
Prerna

Gratitude

WhatsApp Image 2018-03-25 at 10.59.43

(A magyar fordítás lent található.)

My dearest ones,

This last week has been very interesting and has taught me to be consciously grateful. I woke up one morning last week feeling tired, exhausted dragging my feet to complete my ‘to do’ list.

All of a sudden, I experienced excruciating back pain that appeared from nowhere. One moment I was just fine, although a bit grumpy and the next moment I was in agonizing pain. All the pending tasks could not be accomplished. The focus shifted to get the back up and running due to a heavy week ahead. It dawned to me a few days later how I was taking so many things in my life for granted. I had forgotten to be consciously grateful. It totally grounded me and brought me back to humility, gratitude – 2 virtues very important for me. I am now grateful for the tough days that I experienced. It was a gentle nudge and great reminder.

How are you going to practice being more grateful this coming week?

Namaste,
Prerna


 

Kedveseim,

Ez a hét nagyon érdekes volt, és megtanított, hogy legyek tudatosan hálás. Felébredtem az egyik reggel, fáradtan és kimerülten, majd elkezdtem megcsinálni a ‘to do’ listám.

Hirtelen kínzó fájdamat éreztem a hátamban, ami a  semmiből érkezett. Egyik pillanatban rendben voltam, habár egy kicsit morcos, másik pillanatban elviselhetetlen fájdalmat éreztem. A várakozó feladatok nem készültek el.

A fókusz a nap megmentése felé tolódott, mert hosszú hét állt előttem. Ráébredtem, hogy mennyi mindent természetesnek, garantáltnak vettem az életben. Elfelejtettem, hogy tudatosan hálás legyek. Ez teljesen megalapozott és visszavezetett engem a hálához és alázathoz. Ez a 2 erény nagyon fontos számomra. Most már hálás vagyok a megtapasztalt kemény napoknak. Ez egy kedves lökés és nagyszerű emlékeztető volt.

Te mit fogsz tenni azért, hogy hálásabb legyél a következő héten?

Namaste,
Prerna

Rumi in the 21st Century

97f5022a90be80578ea2dbd56ee237b1
As I was contemplating on this weekend’s post the following poem by the 13th century poet and mystic Rumi comes to mind. This has been the question this week from several clients. The very nature of being human is to experience several thoughts, emotions and perceptions. We tend to want to make meaning of everything with the intelligent mind. But we are actually the biggest fools many a time under the mask of intelligence. Let us learn to claim mastery back into our hands.

Namaste,
Prerna

THE GUEST HOUSE

This being human is a guest house.

Every morning a new arrival.

A joy, a depression, a meanness,

some momentary awareness comes
as an unexpected visitor.

Welcome and entertain them all!

Even if they are a crowd of sorrows,
who violently sweep your house
empty of its furniture,
still, treat each guest honorably.
He may be clearing you out
for some new delight.

The dark thought, the shame, the malice.

meet them at the door laughing and invite them in.

Be grateful for whatever comes.

because each has been sent
as a guide from beyond.

— Jelaluddin Rumi,

    translation by Coleman Barks

Social Interactions

IMG_2318(A magyar forditás lent található)

It was simply minutes after reading about a research conducted  to measure the highest predictors of a healthy, long way of BEING. To my pleasant surprise the top 2 predictors of a long life are social integration and close relationships. The first one meaning how much we interact with people during our day. How we speak to the barista that makes our coffee everyday. How we interact with the persons that touch our lives on a daily basis.

I walk in to my clients’ offices. The receptionist brings me a latte with a grin from side to side. She says that as she was making my coffee the milk carved out a heart shape totally by accident. I always request her to put the ingredient of love in my latte instead of honey.

What are you going to do today to make your social interactions fun and meaningful? I feel so good when I smile at random strangers. My daughters make a ton of fun of me. They think I’m longing to be loved by everybody. The truth is that I feel a rush of endorphins when I’m nice to my fellow species as well as the four legged ones when I’m not overtaken by fear.

Namaste,
Prerna


 

Csak egy perccel azután történt, hogy olvastam egy kutatást, ami a hosszú, egészséges élet feltételeit vizsgálta. Kellemes meglepetésemre a 2 fő feltétele a hosszú életnek a társas integráció és a közeli kapcsolatok. Az első azt jelent, hogy hogyan lépünk interakcióba az emberekkel a nap folyamán. Hogyan beszélünk a baristához, aki elkészíti minden nap a kávénkat. Hogyan lépünk kapcsolatba azokkal az emberekkel, akik napi szinten életünk részei.

Bementem az ügyfelem irodájába. A recepciós hozott egy lattét, mosolyogtunk egymásra. Azt mondta, hogy amikor csinálta a kávémat, a habból teljesen véletlenül kirajzolódott egy szív. Én mindig arra kérem, hogy szeretetet tegyen a kávémba méz helyett.
Mit fogsz ma tenni azért, hogy jelentőségteljessé és mókássá tedd az emberi kapcsolataidat? Én mindig annyira jól érzem magam, amikor random idegenekre mosolygok. A lányaim mindig kifiguráznak. Azt gondolják, arra vágyom, hogy mindenki szeressen. Az igazság az, hogy érzem, ahogy az endorfinok rohannak a testemben, amikor kedves vagyok embertársaimhoz, valamint a négylábúakhoz, ha a félelem nem győzedelmeskedik rajtam.
Namaste,
Prerna

Dreams

IMG-20180119-WA0001

(A magyar forditás lent található)

Dreams are very interesting. They reveal a lot. But the way I see is that life too is a dream. We believe that this is happening for real. We are all pieces of a very interesting puzzle. When we wake up from a dream, many times we don’t know what is real or unreal. Then we realize that this was only a dream. Life must be handled similarly. Staying detached, yet kind loving and doing without the feeling that I am the doer because I am simply an instrument 💕🙏

Namaste,
Prerna


 

Az álmok nagyon érdekesek. Sok mindent felfednek. De az én olvasatomban az élet is egy álom. Azt hisszük, hogy ez a valóságban történik. Mindannyian darabjai vagyunk egy nagyon érdekes kirakónak. Számos alkalommal, amikor felébredünk egy álomból, nem tudjuk, hogy az valóság vagy sem. Aztán rájövünk, hogy csak egy álom volt. Az életet is hasonlóan érdemes kezelni. Pártatlannak maradni, mégis kedves szeretettel és cselekvéssel élni, az érzés nélkül, hogy én vagyok az, aki csinálja, mert én egyszerűen egy hangszer vagyok.💕🙏

Namaste,
Prerna

Today’s Post

Zen-Rocks

(A magyar forditás lent található)

My conversations this week with clients has led me to believe that most of us are exhausted and overwhelmed after the holidays. I have been experiencing the same. The one practice that has helped me tremendously is to embrace the present moment. When overwhelm wished to overtake my way of being, I gently brought myself into conscious focus and worked through the first week back to work after an amazing holiday spent with family. What does this mean for you? Practice this for the weekend and go back to work taking this practice with you. The results could be extraordinary.

Namaste,
Prerna


 

Ezen a héten egy beszélgetés az egyik ügyfelemmel rádöbbentett arra, hogy legtöbben kimerültek és túlterheltek vagyunk az ünnepek után. Ugyanezt tapasztalom én is. A gyakorlat. amely nagyon sokat segített, az a jelen pillanat megélése. Amikor a túlterheltség uralni akarta a létezésemet, finoman rávezettem magam a tudatos összepontosításra és végig dolgoztam az első munkahetet, egy csodálatos, családdal együtt töltött ünnep után. Mit jelent ez neked? Gyakorold ezt a hétvégén és menj vissza dolgozni ezzel a gyakorlattal a zsebedben. Az eredmény rendkívüli lehet.

Namaste,
Prerna

 

LOVE CONQUERS

IMG_2310

(A magyar forditás lent található)

A very happy and blessed new year to each one of my tribe. I hope you all had lovely times with your near and dear ones. What tools did you use to stay centered this holiday season? Mine was a pretty simple one. LOVE LOVE LOVE! Love towards others, dignity for myself This  helped me stay calm, kind yet detached. I cannot change others’, I can change my way of being. It worked like a charm. Hope you can use this consciously in your way of being for a few weeks to start with. It shall soon become a habit and then it will not seem like an effort. You will notice an inner state of peace and calm within yourselves which will be simply amazing to witness. Have a zen day today.

Namaste,
Prerna


 

A szeretet győzedelmeskedik

Nagyon boldog és áldott új évet kívánok Mindenkinek. Remélem mindenki csodás időt töltött a hozzá közelállókkal. Milyen eszközt használtál, hogy harmóniában maradj az ünnepek alatt? Az enyém nagyon egyszerű volt. SZERETET, SZERETET, SZERETET! Szeretet mások felé, méltóság magamnak. Ez segített, hogy nyugodt és kedves és mégis pártatlan maradjak. Nem tudok megváltoztatni másokat, a saját létezesemet tudom megváltoztatni. Úgy működött, mint egy báj. Remélem kezdetként ezt képes leszel tudatosan használni a létezésedben. Hamarosan szokás lesz, és már nem fog erőfeszítésnek tűnni. Észre fogod venni a belső békét és nyugalmat magadban, amit egyszerűen csak csodálatos lesz átélni. Legyen Zen napod ma,

Namaste,
Prerna

New Year’s Message

2018-01-01-PHOTO-00000808

Be like the honey that attracts the bees. We must take care of ourselves only and let go of others’ actions. Let nobody or nothing deter us from our path of being in service and living with purpose.

💕💕🙏🙏😇😇😇

Namaste,
Prerna